Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Školení učitelů v rámci programu Jean Monnet

Profil žadatele

  • Vysokoškolské instituce nabízející odbornou přípravu učitelů
  • Vzdělávací instituce/agentury pro učitele

Vysokoškolské instituce z programových zemí jsou povinně držiteli platné listiny Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).

Instituce v partnerských zemích držitelem listiny ECHE být nemusejí.

Doba trvání: 3 roky

Maximální výše grantu na odbornou přípravu učitelů: 300 000 eur (maximálně 80 % celkových nákladů)

Jaký typ odborné přípravy pro učitele splňuje podmínky programu Jean Monnet?

Poskytovatelem učitelské odborné přípravy programu Jean Monnet je vysokoškolská instituce nabízející vzdělávání učitelů nebo instituce či agentura pro vzdělávání učitelů, podporující školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy v plánování, organizaci a poskytování obsahu souvisejícího s Evropskou unií v jejich vzdělávacích a mimoškolních aktivitách.

V rámci odborné přípravy učitelů zajišťuje poskytovatel učitelské odborné přípravy programu Jean Monnet lepší porozumění problematice Evropské unii, a to jak v rámci všeobecného vzdělávání, tak odborné přípravy, a prohlubuje znalosti a dovednosti v oblasti výuky o záležitostech EU. Učitelé, kteří se vzdělávali u poskytovatele učitelské odborné přípravy programu Jean Monnet, budou lépe vybaveni k tomu, aby mohli během své práce uskutečňovat výuku na téma EU.

Odborná příprava učitelů v rámci programu Jean Monnet se může zaměřit jak na počáteční vzdělávání učitelů, tak na jejich další profesní rozvoj.

Co se očekává od poskytovatele učitelské odborné přípravy programu Jean Monnet?

Poskytovatel učitelské odborné přípravy programu Jean Monnet nabídne strukturované návrhy odborné přípravy, které se týkají témat EU a jsou určeny školám a poskytovatelům odborné přípravy a vzdělávání, a poskytne učitelům, kteří mají zájem o EU, specifické individuální nebo skupinové kurzy odborné přípravy (modulární, rezidenční, kombinované nebo on-line).

To může zahrnovat vytvoření materiálu s cílem:

  • poskytnout obsah a metodiku učitelům na různých úrovních, z různých prostředí a s různými zkušenostmi
  • umožnit školám a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy šířit znalosti o EU mezi svými pedagogickými pracovníky

Poskytovatel učitelské odborné přípravy programu Jean Monnet v rámci všech činností posílí důvěru učitelů, tak aby do své každodenní práce začleňovali aspekty EU.

Lhůty a žádosti

Příručka k programu Erasmus+

Jak podat žádost: Krok za krokem

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session