Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Katedry programu Jean Monnet

Co je cílem?

Katedry programu Jean Monnet mají sloužit k:

  • prohlubování výuky v oblasti studií Evropské unie začleněné do oficiálních osnov vysokoškolské instituce
  • zajištění důkladné výuky týkající se témat EU v oblastech s rostoucí poptávkou na pracovním trhu

Katedry Jean Monnet mají rovněž poskytovat otevřené vzdělávací zdroje a zahrnovat do své činnosti otevřené vzdělávání s cílem zvýšit flexibilitu a dostupnost vzdělávacího procesu.

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí příležitost vysokoškolským institucím stát se hostitelem pedagogické pozice se specializací na evropská studia. Tato pozice je určena univerzitním profesorům.

Účastnící se vysokoškolské instituce mají osobu v dané pozici podporovat v činnostech v oblasti výuky, výzkumu a reflexe a umožnit, aby byly kurzy pořádané v rámci těchto aktivit prospěšné pro široké spektrum studentů.

Jak to funguje?

Programu se mohou zúčastnit vysokoškolské instituce se sídlem v kterékoli zemi světa. Pokud jde o vysokoškolskou instituci z programové země, musí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Délka působení na pozici katedry Jean Monnet musí být alespoň tři roky a zahrnovat minimálně 90 hodin výuky za akademický rok. Pracovník na této pozici musí navíc každý akademický rok realizovat jednu dodatečnou aktivitu.

Do zmíněných 90 hodin výuky spadají přednášky, semináře a konzultace, včetně dálkové formy, nicméně se do nich nezahrnuje individuální výuka či dohled.

Pracovník v pozici katedry Jean Monnet musí být stálým zaměstnancem instituce, která o grant žádá, a držitelem profesorského titulu. V okamžiku podání žádosti tedy nemohou být hostujícím profesorem.

Co byste ještě měli vědět

V případě plánované změny koordinátora katedry je třeba zaslat písemnou žádost Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), přičemž navrhovaný kandidát musí mít tutéž úroveň specializace, jako původní pracovník v pozici katedry.

Jak podat žádost?

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o katedrách programu Jean Monnet je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, obraťte se na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nebo Evropskou komisi.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.