Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Příležitosti pro organizace

Organizace, které se chtějí zúčastnit programu Erasmus+, se mohou zúčastnit řady rozvojových a networkingových akcí. Jedná se např. o strategické zlepšování odborných dovedností zaměstnanců, organizační budování kapacit a vytváření nadnárodních partnerství pro spolupráci s organizacemi z ostatních zemí za účelem dosažení inovativních výsledků nebo výměny osvědčených postupů.

Kromě toho organizace také zprostředkovávají možnosti mobility ve vzdělávání pro studenty, pracovníky ve vzdělávání, stážisty, učně, dobrovolníky, pracovníky s mládežímladé lidi.

Přínosem pro zúčastněné organizace je výraznější schopnost působit v mezinárodním měřítku, dokonalejší metody řízení, přístup k většímu počtu možností financování a projektů, lepší příprava, řízení a monitorování projektů, jakož i přitažlivější spektrum možností, které zúčastněné organizace mohou nabídnout studentům i zaměstnancům.

Klíčové akce

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Vzdělávací mobilita má za cíl podporovat mobilitu studentů, zaměstnanců, stážistů, učňů, dobrovolníků, pracovníků s mládeží mladých lidí.

Organizace jsou v tomto procesu pověřeny organizací mobility pro jednotlivce. Přínosem pro organizace je větší mezinárodní aktivita, zvýšení manažerských schopností, přístup k většímu počtu možností finančních prostředků a projektů, lepší možnostem přípravy, řízení a monitorování projektů a atraktivnějšímu výběru možností nabízených studentům a zaměstnancům v zúčastněných organizacích a možnost vytvářet inovativní projekty s partnery z celého světa.

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Díky spolupráci mezi organizacemi a institucemi by se měl uskutečňovat vývoj, přenos nebo zavádění inovativních postupů na úrovni organizace a místní, regionální, celostátní nebo celoevropské úrovni.

Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Klíčová akce 3: Podpora reformy politiky

Příležitosti, které jsou k dispozici v rámci této klíčové akce, přispívají k podpoře realizace celkové politiky EU a splnění cílů rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) a cílů evropské strategie pro mládež.

Organizace přispějí ke zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží v Evropě, jakož i k většímu rozšíření nadnárodního vzdělávání a spolupráci mezi orgány. Dále přispějí k tomu, že bude postaven základ k tvorbě politik opírající se o prokázané skutečnosti, a ke vzniku podpůrných sítí a nástrojů pro provádění politiky.

Organizace rovněž přispějí k hlubšímu zapojení mladých lidí do demokratických procesů a k jejich intenzivnější interakci s politiky.

Klíčová akce 3: Podpora reformy politiky

Jean Monnet

Možnosti výuky, výzkumu a politické diskuze o EU a jejích politikách.

Seznamte se s akcemi programu Jean Monnet

Sport

Vytvářejí a pořádají společné akce propagující sport a tělesnou aktivitu, vytvářejí a uskutečňují inovativní aktivity v oblasti sportu a pořádají neziskové akce ke zvýšení účasti ve sportu.

Podívejte se na akce v oblasti sportu