Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sítě Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Profil žadatele

Doba trvání programu: 3 roky

Maximální výše grantu: 1 200 000 eur na jednu síť

Co lze za síť Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání považovat?

Může se jednat o dva typy velkých tematických sítí:

  1. síť zaměřující se na konkrétní interní politické téma EU: minimálně 12 vysokoškolských institucí ze 7 různých členských států Unie a zemí mimo EU přidružených k programu

  2. síť zaměřující se na zahraničněpolitické otázky, která se zabývá jednou konkrétní prioritou: minimálně 12 vysokoškolských institucí s nejméně 6 účastníky ze zemí mimo EU nepřidružených k programu a financovaných z nástrojů vnější činnosti EU. Do sítě by měly být také zahrnuty příslušné organizace v podporovaných zemích.

Co se od sítě Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání očekává?

  • shromažďovat, sdílet a diskutovat mezi partnery o výsledcích výzkumu, obsahu kurzů, zkušenostech, produktech (studie, články apod.)

  • vytvořit nástroj, který partnerům umožní sdílet jejich akademickou práci, provádět vzájemná hodnocení a komentovat zveřejněné dokumenty

  • pravidelně vybírat a poskytovat Evropské komisi nejinovativnější a nejzajímavější výsledky

Hlavním cílem tematických sítí je poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu (např. formou on-line zpravodaje), která se týká nejmodernějších a nejinovativnějších postupů v dané oblasti, podporovat diskusi a zvyšovat její hodnotu.

Jak podat žádost

Více informací o tom, jak podat žádost o finanční prostředky, najdete zde:

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls