Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Centra excelence Jean Monnet

Profil žadatele

  • Vysokoškolské instituce z kterékoli země světa. Vysokoškolské instituce z programových zemí jsou povinně držiteli platné listiny Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).
  • Žadatelem nesmí být jednotlivec.

Doba trvání: 3 roky

Maximální výše grantu: 100 000 eur (maximálně 80 % celkových nákladů na výukový program nebo kurz)

Co je Centrum excelence Jean Monnet a čemu se věnuje?

Centra excelence Jean Monnet jsou navrhována a spravována vysokoškolskou institucí. Může se jednat o spolupráci několika fakult/oddělení, přičemž zapojit se mohou i jiné organizace, které se specializují na evropská studia.

Centra excelence Jean Monnet slouží jako kontaktní místa sdružující kompetence a znalosti týkající se témat Evropské unie. Soustředí se v nich erudice a poznatky špičkových odborníků s cílem provázat různá témata, obory a zdroje, které se týkají EU.

Hrají klíčovou úlohu při oslovování studentů z fakult, které se otázkami Evropské unie běžně nezabývají, a zaměřují se také na tvůrce politik, občanskou společnost a veřejnost obecně. Odborníkům nabízejí příležitost rozvíjet společné aktivity v rámci mezinárodní spolupráce.

Co se od Center excelence Jean Monnet očekává?

Jejich úkolem je

  • organizovat a koordinovat zdroje dané instituce, které se týkají evropských studií
  • řídit výzkumné činnosti v oblastech týkajících se konkrétních témat EU
  • shromažďovat nejrelevantnější výsledky této činnosti, analyzovat je a zveřejňovat

Dále mohou pomoci při formulaci obsahu týkajícího se témat EU, aby se mohly náležitě aktualizovat a doplnit stávající studijní osnovy, a rozvíjet diskusi na evropská témata a sdílení zkušeností v této oblasti.

Měly by se v rámci akademické obce stát referenčním bodem pro otázky EU, šířit o nich povědomí na ostatních úrovních vzdělávacího systému a informovat širší veřejnost.

V rámci těchto činností mohou centra:

  • zajišťovat komunikační a informační akce na evropské i vnitrostátní úrovni
  • pořádat akce (přednášky, semináře, workshopy atd.) s tvůrci politik na místní, regionální a celostátní úrovni a rovněž s občanskou společností
  • participovat na specifické vzdělávací akci na škole či v instituci odborného vzdělávání a přípravy
  • navazovat kontakty s ostatními organizacemi a jednotlivci, kteří získali grant z akcí programu Jean Monnet
  • zveřejňovat výsledky své činnosti jako veřejně přístupné vzdělávací zdroje

Lhůty a přihlášky

Příručka k programu Erasmus+

Jak podat žádost: Krok za krokem

Related funding calls