Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stáže pre študentov v zahraničí

Prehľad

Z programu Erasmus+ sa podporujú zahraničné stáže (napr. stáže v podnikoch, študijné stáže) pre študentov krátkeho cyklu, bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia zapísaných v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajinách zapojených do programu. Stáže môžu absolvovať aj čerství absolventi.

Vďaka stáži v zahraničí si môžeš výrazne zlepšiť svoje znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré zamestnávatelia hľadajú. Každý desiaty absolvent stáže v rámci programu Erasmus+ si dokonca vytvoril vlastnú spoločnosť!

Na portáli Erasmus Intern Traineeship Portal, ktorý prevádzkuje sieť Erasmus Student Network, nájdeš ponuky stáží Erasmus+ od spoločností.

Online jazyková podpora v rámci programu Erasmus+ ti pomôže naučiť sa jazyk, ktorý budeš používať na pracovisku.

Prínosy pre študentov a čerstvých absolventov

  • rozvíjanie podnikateľských a tvorivých zručností, ktoré si budúci zamestnávatelia vysoko cenia
  • zlepšenie znalostí cudzích jazykov, interpersonálnych a medzikultúrnych tímových zručností
  • hlbšie porozumenie inej krajine a kultúre

Prínosy pre spoločnosti

  • stážista môže poskytnúť novú medzinárodnú perspektívu, inovatívne nápady a aktívnu podporu
  • stážista prináša nové nadšenie, väčšiu konkurencieschopnosť a inovácie
  • získanie náhľadov do domácej kultúry stážistu môže otvoriť dvere novým trhom a rozšíriť podnikanie
  • posilnenie kompetencií v spoločnosti: stážista sa učí od zamestnancov, ale aj zamestnanci sa môžu učiť od medzinárodného stážistu vďaka interakcii s inými jazykmi a aktuálnymi zručnosťami v oblasti IT

Spoločnosti môžu svoje ponuky stáží zverejňovať na portáli Erasmus Intern Traineeship Portal.

Trvanie

Na stáže v zahraničí možno získať podporu z programu Erasmus+ na obdobie od 2 do 12 mesiacov.

Študenti a čerství absolventi môžu takisto absolvovať zmiešanú mobilitu, ktorá predstavuje kombináciu krátkodobého fyzického pobytu v zahraničí (5 až 30 dní) s obdobím virtuálnej praxe.

Stážisti môžu svoju stáž Erasmus+ skombinovať aj so študijným pobytom v zahraničí.

Podmienky

Na stážach v rámci programu Erasmus+ sa môžu zúčastniť študenti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú signatármi Charty Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie.

Stáž musí byť relevantná z hľadiska študijného odboru študenta, ako aj z hľadiska jeho potrieb v oblasti osobného rozvoja a podľa možnosti by mala byť integrovaná do študijného programu.

Stáž sa môže uskutočniť v akejkoľvek organizácii, ktorá sa nachádza kdekoľvek na svete (s výnimkou inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ).

Finančná podpora

Výška grantov v rámci programu Erasmus+ je uverejnená v sprievodcovi programom Erasmus+.

Ako sa prihlásiť

Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom oddelenia pre medzinárodne záležitosti alebo Erasmus+ v tvojej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.

Viac informácií

Oboznám sa svojimi právami a povinnosťami, ktoré sa na teba vzťahujú počas štúdia alebo stáže v zahraničí.

Ďalšie informácie o účasti na programe Erasmus+ nájdeš v sekcii najčastejšie otázky. S otázkami sa môžeš obrátiť aj na svoju inštitúciu vysokoškolského vzdelávania alebo národnú agentúru v prípade krajín zapojených programu Erasmus+.

Môžeš si stiahnuť aj príručku o zmiešanej mobilite, v ktorej sa podrobne opisuje, ako môžu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania organizovať projekty zmiešanej mobility pre študentov a zamestnancov.