Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Delovna praksa v tujini za študente

Pregled

Program Erasmus+ podpira delovno prakso (na delovnem mestu, pripravništvo) na delovnem mestu v tujini za študente dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija v državah programa. To možnost lahko izkoristijo tudi novi diplomanti.

Z delovno prakso v tujini lahko študenti izpopolnijo svoje znanje, spretnosti in kompetence, ki jih iščejo delodajalci. Poleg tega je vsak deseti praktikant Erasmus+ ustanovil lastno podjetje!

Možnosti za delovno prakso v podjetjih so predstavljene na portalu o delovni praksi Erasmus študentske mreže Erasmus.

Spletna jezikovna podpora, ki jo ponuja program Erasmus+, bo v pomoč pri učenju jezika na delovnem mestu.

Prednosti za študente in nove diplomante

  • razvoj podjetniških veščin in ustvarjalnih spretnosti, ki jih delodajalci zelo cenijo
  • izboljšanje jezikovnega znanja ter medosebnih in medkulturnih spretnosti za delo v skupini
  • pridobitev boljšega razumevanja druge države in kulture

Koristi za podjetja

  • praktikant lahko podjetju da novo mednarodno perspektivo, inovativne zamisli in aktivno podporo
  • praktikant prinaša zavzetost ter večjo konkurenčnost in inovativnost
  • praktikant ima vpogled v domačo kulturo, kar odpira vrata na nove trge in omogoča širitev poslovanja
  • izboljšanje kompetenc v podjetju: praktikant se uči od zaposlenih, vendar se tudi zaposleni lahko učijo od praktikantov, se sporazumevajo v različnih jezikih ter se seznanijo z najnovejšim znanjem in spretnostmi na področju informacijske tehnologije

Podjetja lahko ponudbe za delovno prakso objavijo na portalu o delovnih praksah Erasmus.

Trajanje

Za delovno prakso v tujini je na voljo podpora Erasmus+ za obdobje od 2 do 12 mesecev.

Študenti in novi diplomanti lahko opravijo tudi kombinirano mobilnost, ki združuje kratkoročno bivanje v tujini (od 5 do 30 dni) in obdobje virtualne dejavnosti.

Program Erasmus+ ponuja tudi možnost kombinacije delovne prakse in študija v tujini.

Pogoji

Možnost delovne prakse Erasmus+ lahko izkoristijo študenti, ki študirajo na visokošolski ustanovi, nosilki listine Erasmus+ za terciarno izobraževanje.

Delovna praksa mora biti del vpisanega študijskega programa študenta ter prispevati k njegovemu študijskemu znanju in osebnemu razvoju.

Delovna praksa lahko poteka v kateri koli organizaciji kjer koli na svetu (razen v institucijah, organih in agencijah EU).

Finančna podpora

Višina podpore programa Erasmus+ je navedena v vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Prijavni postopek

Prijaviti se je treba na uradu za mednarodne izmenjave oz. Erasmus+ na svoji visokošolski ustanovi.

Več informacij

Seznanite se s svojimi pravicami in dolžnostmi med študijem ali delovno prakso v tujini.

Priporočamo tudi ogled pogostih vprašanj, preden se z dodatnimi vprašanji o programu Erasmus+ obrnete na svojo ustanovo oziroma nacionalno agencijo v državi programa Erasmus+.

Za prenos je na voljo tudi vodnik o kombinirani mobilnosti, v katerem je podrobno opisano, kako lahko visokošolske ustanove pripravijo možnosti kombinirane mobilnosti za študente in osebje.