Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Külföldi szakmai gyakorlatok egyetemisták számára

Áttekintés

Az Erasmus+ támogatást biztosít ahhoz, hogy a programországokban rövid képzési idejű alapképzésre, mesterképzésre, illetve doktori képzésre beiratkozott egyetemi hallgatók szakmai gyakorlaton (munkahelyi gyakorlaton, gyakornoki programban stb.) vegyenek részt külföldön. Ezeket a lehetőségeket a frissdiplomások is igénybe vehetik.

A külföldi szakmai gyakorlat sokat segít annak a szaktudásnak, valamint azoknak a készségeknek és kompetenciáknak az elsajátításában, amelyeket a munkaadók egy leendő munkavállalóban látni szeretnének. Tudta, hogy a volt Erasmus+-gyakornokok közül minden tizedik saját céget alapít?

Az angol nyelvű Erasmus Intern Traineeship Portal, melyet az Erasmus Diákhálózat fejlesztett ki, segít az Erasmus+ program keretében vállalatoknál betölthető szakmai gyakorlati helyek feltérképezésében.

Az Erasmus+ online nyelvi támogatás segít abban, hogy elsajátítsa azt a nyelvet, melyet a szakmai gyakorlat helyszínén használni fog.

Milyen előnyei vannak a programnak az egyetemisták és frissdiplomások számára?

  • A munkaadók által nagyra tartott vállalkozói készségekre és kreatív kompetenciára tehetnek szert.
  • Fejlődnek idegen nyelvi és interperszonális készségeik, más kultúrákból származó kollégákkal dolgozhatnak egy csapatban.
  • Alaposabban megismernek egy másik országot és annak kultúráját.

Milyen előnyei vannak a programnak a szakmai gyakorlati helyet biztosító munkahelyek számára?

  • A gyakornok új nemzetközi nézőponttal, innovatív javaslatokkal és aktív támogatással gazdagítja a céget.
  • A gyakornok friss lelkesedést hoz, fokozza a cégen belüli versenyképességet és újító készséget.
  • A gyakornok anyaországát jobban megismerve a vállalatnak lehetősége nyílhat új piacokra lépni vagy bővíteni a tevékenységi körét.
  • Erősödnek a vállalat készségei: a gyakornok tanul az alkalmazottaktól, de az alkalmazottak is tanulnak a külföldi gyakornoktól, például idegen nyelven történő kommunikációt és friss informatikai ismereteket.

A vállalatok az Erasmus Intern Traineeship Portal oldalon hirdethetik meg szakmai gyakorlati helyeiket.

Időtartam

A külföldi szakmai gyakorlatok 2-től 12 hónapig terjedő időtartamban kaphatnak támogatást az Erasmus+ programból.

Lehetőség van vegyes mobilitásra is: a részt vevő egyetemisták vagy frissdiplomások rövid (5–30 napos) személyes külföldi tartózkodást kombinálhatnak virtuális gyakornoksággal.

A gyakornokok az Erasmus+-gyakornokságot összeköthetik külföldi tanulmányokkal is.

Feltételek

Erasmus+-gyakornokságra pályázhat minden, Erasmus+ Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézménybe felvett hallgató.

A szakmai gyakorlatnak kapcsolódnia kell a hallgató tanulmányaihoz és a tanulmányaival összefüggő személyes fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseihez, valamint ha csak lehetséges, szerves részét kell képeznie a tanulmányi programnak.

A szakmai gyakorlat a világ bármely szervezeténél teljesíthető (az uniós intézmények, szervek és ügynökségek kivételével).

Pénzügyi támogatás

Az Erasmus+ keretében kapható támogatások összegéről az Erasmus+ pályázati útmutatóból lehet tájékozódni.

Hogyan lehet pályázni?

A hallgatók felsőoktatási intézményük nemzetközi tanulmányi osztályán vagy Erasmus+ programmal foglalkozó irodájánál pályázhatnak.

További információk

Tanulmányok vagy szakmai gyakorlat céljából történő külföldre utazás előtt tájékozódjon jogairól és kötelezettségeiről!

Az Erasmus+ programban való részvétellel kapcsolatban a hallgatóknak érdemes elolvasniuk a gyakran feltett kérdésekre adott válaszokat, mielőtt kérdéseikkel a saját intézményükhöz vagy a programországokban működő nemzeti irodákhoz fordulnak.

A vegyes mobilitásról szóló (angol nyelvű) ismertetőt, amelyben részletesen is olvashat arról, hogyan szervezhetnek a felsőoktatási intézmények ilyen lehetőségeket hallgatóik és alkalmazottaik számára, itt töltheti le.