Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla

Yleiskatsaus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan sellaisten korkeakouluopiskelijoiden ulkomaan työharjoittelua, jotka suorittavat kandidaatin-, maisterin- tai tohtorintutkintoa jossakin Erasmus+ -ohjelmamaassa. Harjoitteluun voivat osallistua myös vastavalmistuneet.

Ulkomaan työharjoittelu on erinomainen tilaisuus hankkia sellaista tietoa, taitoa ja osaamista, jota työnantajat etsivät. Yrittäjyystaitojakin Erasmus+ harjoittelu kartuttaa – yksi kymmenestä harjoittelijasta on perustanut oman yrityksen!

Erasmus+ -harjoittelupaikkoja voi etsiä esimerkiksi ErasmusIntern.org-portaalista. Portaalia ylläpitää Erasmus Student Network -opiskelijajärjestö.

Erasmus+ -harjoittelijoiden käytettävissä on verkossa toimiva kielivalmennuspalvelu, jonka avulla voi kohentaa harjoittelussa käytettävän kielen taitoa.

Miten opiskelijat ja vastavalmistuneet hyötyvät harjoittelusta?

  • Harjoittelu kehittää työnantajien arvostamia kykyjä, kuten oma-aloitteisuutta ja luovuutta.
  • Harjoittelu parantaa kielitaitoa, vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä.
  • Harjoittelu antaa mahdollisuuden tutustua toiseen maahan ja sen kulttuuriin.

Miten yritykset hyötyvät harjoittelusta?

  • Harjoittelijat voivat tarjota yritykselle uusia kansainvälisiä näkökulmia, kekseliäitä ideoita ja aktiivista työpanosta.
  • Harjoittelijat tuovat yritykseen uutta intoa, parantavat sen kilpailukykyä ja edistävät innovointia.
  • Yritykset saavat harjoittelijoilta tietoa näiden kotimaasta ja -kulttuurista, mikä voi avata ovia uusille markkinoille ja luoda uutta liiketoimintaa.
  • Harjoittelupaikkojen tarjoaminen parantaa henkilöstön osaamista: harjoittelijat oppivat työntekijöiltä, mutta myös työntekijät voivat omaksua kansainvälisiltä harjoittelijoilta esimerkiksi tuoretta tietoteknistä osaamista ja heidän kanssaan voi harjoitella vieraita kieliä.

Yritykset voivat julkaista harjoittelupaikkailmoituksia ErasmusIntern.org-portaalissa.

Kesto

Ulkomaan työharjoitteluun voi saada Erasmus+ -tukea 2–12 kuukauden ajan.

Opiskelijoille ja vastavalmistuneille on tarjolla myös niin sanottua monimuotoliikkuvuutta, jossa harjoittelukohteessa vietetään lyhyt (5–30 päivän) jakso ja muu harjoittelu suoritetaan verkossa.

Erasmus+ -harjoitteluun voi yhdistää myös opiskelujakson ulkomailla.

Edellytykset

Erasmus+ -harjoitteluun voivat osallistua opiskelijat sellaisista korkeakouluista, joilla on korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Harjoittelun on tuettava opiskelijan tutkintokohtaisia oppimistavoitteita ja henkilökohtaista kehittymistä sekä mahdollisuuksien mukaan kuuluttava hänen opinto-ohjelmaansa.

Harjoittelun voi suorittaa missä tahansa organisaatiossa missä päin maailmaa tahansa (lukuun ottamatta EU:n toimielimiä, elimiä ja virastoja).

Taloudellinen tuki

Erasmus+ -tuen määrästä on lisätietoa Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Hakeminen

Opiskelijat voivat hakea Erasmus+ ‑harjoitteluun oman oppilaitoksensa kansainvälisten asioiden toimiston ja/tai Erasmus+ ‑toimiston kautta.

Lue lisää

Ennen Erasmus+ -harjoittelua on syytä perehtyä ulkomailla opiskelevan tai harjoittelevan oikeuksiin.

Lisätietoa on Usein kysyttyä -osiossa. Ohjelmamaiden opiskelijat voivat kääntyä myös oman oppilaitoksensa tai maansa kansallisen toimiston puoleen.

EU:n verkkosivuilta voi ladata myös monimuotoliikkuvuutta koskevan oppaan (englanninkielinen), jossa on tietoa korkeakouluille monimuotoliikkuvuuden tarjoamisesta opiskelijoille ja henkilöstölle.