Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studentu prakse ārzemēs

Pārskats

Programma “Erasmus+” atbalsta praksi (stažēšanos, darba praksi) ārzemēs studentiem, kas jau ir reģistrēti augstākās izglītības iestādē bakalaura līmeņa studiju programmā, maģistrantūrā vai doktorantūrā kādā no programmas valstīm. Šo iespēju var izmantot arī tie jaunieši, kas nesen ieguvuši augstskolas diplomu.

Prakse ārvalstīs ir lieliska izdevība pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir svarīgas darba devējiem. Gūtā pieredze var arī palīdzēt uzsākt biznesu – no katriem 10 “Erasmus+” praktikantiem vismaz viens izveido savu uzņēmumu.

“Erasmus” studentu tīkls ir izstrādājis portālu “Erasmus Intern”, kurā var meklēt “Erasmus+” prakses iespējas dažādos uzņēmumos.

“Erasmus+” valodas atbalsts tiešsaistē palīdzēs apgūt darbavietā lietoto valodu.

Ieguvumi studentiem un nesenajiem absolventiem

  • iespēja attīstīt uzņēmējdarbības un radošās prasmes, ko augstu novērtēs nākamie darba devēji
  • izdevība uzlabot svešvalodu zināšanas un starpkultūru komunikācijas prasmes
  • veids, kā iepazīt citu valsti un padziļināt izpratni par tās kultūru

Ieguvumi uzņēmumiem

  • praktikants var sniegt jaunu starptautisku perspektīvu, inovatīvas idejas un aktīvu atbalstu
  • praktikants ienes kolektīvā jaunas vēsmas un entuziasmu, tā sekmējot uzņēmuma konkurētspēju un inovāciju
  • praktikants var sniegt vērtīgu ieskatu savas valsts kultūrā, kas savukārt var pavērt durvis uz jauniem tirgiem un palīdzēt paplašināt uzņēmējdarbību
  • kompetenču uzlabošana uzņēmumā: praktikants galvenokārt mācās no uzņēmuma darbiniekiem, bet arī darbinieki var būt ieguvēji no saskarsmes ar praktikantu no citas valsts (komunikācija svešvalodās, mūsdienīgas IT prasmes u. c.)

Uzņēmumi savus prakses piedāvājumus var publicēt portālā “Erasmus Intern”.

Ilgums

Programmas “Erasmus+” atbalstu praksei ārzemēs var saņemt uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem.

Studenti un nesenie absolventi var arī izmantot jaukto mobilitāti, proti, apvienot īsu fizisku uzturēšanos ārvalstīs (no 5 līdz 30 dienām) ar attālinātu praksi.

Pastāv arī iespēja “Erasmus+” praksi apvienot ar studiju periodu ārzemēs.

Nosacījumi

“Erasmus+” prakse ir pieejama studentiem, kas reģistrējušies augstākās izglītības iestādē, kura ir saņēmusi “Erasmus+” Augstākās izglītības hartu.

Praksei jāatbilst studenta akadēmisko mācību un personiskās attīstības vajadzībām, un tai (ja iespējams) jābūt iekļautai studiju programmā.

Praksi var īstenot jebkur pasaulē un jebkurā uzņēmumā vai organizācijā (izņemot ES iestādes, struktūras un aģentūras).

Finansiālais atbalsts

Informācija par “Erasmus+” stipendiju apmēru ir pieejama programmas vadlīnijās.

Pieteikšanās kārtība

Praksei vari pieteikties ar savas augstākās izglītības iestādes starptautisko sakaru nodaļas vai “Erasmus+” biroja starpniecību.

Plašāka informācija

Pirms uzsāc studijas vai praksi ārzemēs, noskaidro savas tiesības un pienākumus!

Ar jautājumiem par dalību programmā “Erasmus+” vari vērsties savā augstskolā vai kādā no programmas “Erasmus+” valstu aģentūrām, taču pirms tam iesakām izlasīt atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

Vari arī lejupielādēt rokasgrāmatu par jaukto mobilitāti, kurā sīki aprakstīts, kā augstākās izglītības iestādes var organizēt jaukto mobilitāti studentiem un darbiniekiem.