Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Üliõpilaste praktikavõimalused välismaal

Ülevaade

Erasmus+ toetab programmiriigi kõrgkoolis õppivate bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste lühiajalist praktikat välismaal mis tahes töökohal (sh tööpraktika, õpipoisiõpe jne). Praktikavõimalused on avatud ka hiljuti kõrg- või kutsekooli lõpetanutele.

Välismaal praktikal olles saate oluliselt parandada oma teadmisi, oskusi ja pädevusi, mida tööandjad otsivad. Samuti on iga kümnes Erasmus+ praktikant loonud oma ettevõtte!

Ettevõtete pakutavate praktikavõimaluste leidmisel võib abiks olla Erasmuse praktikaportaal Erasmus Intern Traineeship Portal, mille on välja töötanud Erasmuse üliõpilasvõrgustik.

Veebipõhine keeletugi Online Language Support aitab õppida töökohal vajaminevat keelt.

Kasu üliõpilastele ja hiljuti kõrgkooli lõpetanutele

  • arendada ettevõtlus- ja loomeoskusi, mida tulevased tööandjad hindavad kõrgelt
  • parandada võõrkeeleoskust, suhtlemisoskust ja kultuuridevahelise meeskonnatöö oskust
  • omandada põhjalikum arusaam teisest riigist ja kultuurist

Kasu ettevõtetele

  • praktikant võib pakkuda uut rahvusvahelist perspektiivi, uuenduslikke ideid ja aktiivset tuge
  • praktikant toob kaasa noorusliku entusiasmi ning suurendab konkurentsivõimet ja innovatsiooni
  • praktikantide päritolukultuuri tundmaõppimine võib avada uksed uutele turgudele ja laiendada äritegevust
  • ettevõttesisese pädevuse suurenemine: praktikant õpib töötajatelt, kuid töötajad saavad õppida ka rahvusvaheliselt praktikandilt võõras keeles suhtlemise ja ajakohaste IT-oskuste kaudu.

Ettevõtted saavad oma praktikapakkumisi postitada Erasmuse praktikaportaalis Erasmus Intern Traineeship Portal.

Kestus

Praktikaks välismaal võib saada Erasmus+ toetust 2–12 kuud.

Üliõpilased ja äsja kõrgkooli lõpetanud võivad osaleda ka kombineeritud õpirändes, mis tähendab lühikese füüsilise viibimise (5–30 päeva) kombineerimist virtuaalse perioodiga.

Erasmus+ praktikale saate minna ka välismaal õppimise ajal.

Tingimused

Praktikavõimalused on avatud üliõpilastele, kes õpivad Erasmus+ kõrgharidushartaga ühinenud kõrgkoolis.

Praktika peab olema seotud õpitava eriala ning isiklike arenguvajadustega ning kuuluma võimaluse korral õppeprogrammi.

Praktika võib toimuda mis tahes organisatsioonis kõikjal maailmas (välja arvatud ELi institutsioonid, organid ja asutused).

Rahaline toetus

Erasmus+ toetustasemed on avaldatud Erasmus+ programmijuhendis.

Kuidas kandideerida?

Taotluse saate esitada oma kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakonna või Erasmus+ riikliku büroo kaudu.

Lisateave

Õppige tundma oma õigusi ja kohustusi, mis teil on välismaal õppides või praktikal olles.

Kui teil on programmis Erasmus+ osalemise kohta lisaküsimusi, lugege enne oma kõrgkooli või programmiriigi riikliku bürooga ühenduse võtmist korduvaid küsimusi.

Samuti saate alla laadida kombineeritud õpirände juhendi, milles kirjeldatakse, kuidas kõrgkoolid saavad korraldada üliõpilaste ja töötajate kombineeritud õpirännet.