Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pripravništva za studente

Pregled

Erasmus+ služi kao potpora pripravništvu (stručna praksa, stažiranje itd.) u inozemstvu za studente koji su trenutačno upisani na preddiplomske i diplomske studije u ustanovama visokog obrazovanja u zemljama obuhvaćenima programom te za doktorske kandidate. Te su mogućnosti predviđene i za osobe koje su nedavno stekle diplomu.

Odrađujući pripravništvo u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ uz unapređenje svojih komunikacijskih, jezičnih i međukulturnih vještina dobit ćete priliku i za unapređenje svojih mekih vještina koje budući poslodavci vrlo cijene, kao i za razvijanje poduzetničkog načina razmišljanja. Doznajte više o prednostima programa razmjena u inozemstvu.

Pripravništvo u okviru programa Erasmus+ možete kombinirati s razdobljem studiranja u inozemstvu.

Pristup jezičnoj potpori na internetu programa Erasmus+ omogućit će vam učenje jezika koji se govori na vašem radnom mjestu.

Trajanje

Pripravništvo u inozemstvu traje najmanje dva mjeseca, a najviše 12 mjeseci.

Mogućnost razmjene u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ možete iskoristiti više puta, kao student/ica ili pripravnik/ica, ali ukupno vrijeme koje provedete u inozemstvu (uključujući razdoblja studiranja u inozemstvu) ne smije biti duže od 12 mjeseci u jednom ciklusu studiranja.

„Ciklus” se odnosi na razinu studija prema definiciji Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF):

  1. Prvi ciklus (preddiplomski ili jednakovrijedni studij) razina 5 i 6 prema EQF-u
  2. Drugi ciklus (diplomski ili jednakovrijedni studij) razina 7 prema EQF-u
  3. Treći (poslijediplomski ili jednakovrijedni studij) razina 8 prema EQF-u

Za studije „jednog ciklusa” kao što je studij medicine ili arhitekture Erasmus+ omogućuje vam boravak u inozemstvu do najviše 24 mjeseca.

Odrađivati pripravništvo u inozemstvu možete i ako ste nedavno diplomirali. U tom slučaju pripravništvo mora započeti u roku od godinu dana od diplome i za njega se morate prijaviti dok ste još uvijek upisani u vašoj ustanovi visokog obrazovanja.

Uvjeti

Ova mogućnost predviđena je za studente upisane na studije u ustanovama visokog obrazovanja koje su nositelji Povelje Erasmus+ za visoko obrazovanje.

Pripravništvo mora biti relevantno u odnosu na obrazovne potrebe koje odgovaraju vašem stupnju obrazovanja i potrebe u pogledu osobnog razvoja te bi, ako je moguće, trebalo biti integralni dio vašeg programa studija.

Pripravništvo možete odraditi u bilo kojoj organizaciji u nekoj od zemalja obuhvaćenih programom Erasmus+ (uz izuzetak institucija, tijela i agencija EU-a).

Priznavanje

Prije početka pripravništva u inozemstvu:

  1. vi, vaša ustanova visokog obrazovanja i organizacija primateljica morate potpisati Sporazum o učenju za pripravništvo kako bi se osigurala transparentna i učinkovita priprema razmjene u inozemstvu. U tom se dokumentu utvrđuju prava i odgovornosti raznih stranaka, detaljni program pripravništva, informacije o osiguranju te o tome kako će se vaše pripravništvo priznati po uspješnom dovršetku.
  2. Primit ćete Studentsku povelju Erasmus+, u kojoj su objašnjena vaša prava i obveze koja se odnose na pripravništvo u inozemstvu.

Nakon pripravništva u inozemstvu:

  1. organizacija primateljica / poduzeće primatelj obično će u roku od pet tjedana nakon uspješnog dovršetka pripravništva vama i vašoj ustanovi visokog obrazovanja poslati potvrdu o obavljenom pripravništvu.
  2. Vaša ustanova visokog obrazovanja mora vam bez dodatnih uvjeta priznati obavljeno pripravništvo u inozemstvu u skladu s preuzetim obvezama u Sporazumu o učenju.
  3. Ako je vaša ustanova visokog obrazovanja u zemlji obuhvaćenoj programom, informacije u potvrdi o pripravništvu trebale bi se uključiti i u dopunsku ispravu o studiju, osim ako ste nedavno diplomirali. U tom se slučaju preporučuje pripravništvo upisati u pripravničku potvrdu o mobilnosti Europass.

Financijska potpora

Stipendiju Erasmus+ možete primati kao potporu za troškove putovanja i života, a za pripravništvo je predviđena i dodatna financijska potpora. Njezin iznos može varirati ovisno o razlikama u troškovima života između vaše zemlje i zemlje odredišta, broju studenata koji se prijavljuju za stipendiju, udaljenosti između dvije zemlje te dostupnosti drugih stipendija.

Ako se selite iz jedne u drugu zemlju obuhvaćenu programom, obratite se svojoj nacionalnoj agenciji i ustanovi visokog obrazovanja kako biste provjerili primjenjive stope. Predviđena je i dodatna potpora za studente u nepovoljnom položaju te za najudaljenije zemlje ili regije obuhvaćene programom.

Razine stipendija i fiksne stope za razmjene između zemalja obuhvaćenih programom i partnerskih zemalja objavljene su u Vodiču programa Erasmus+.

Neovisno o tome primate li stipendiju Erasmus+ ili ste student bez prava na stipendiju Erasmus+, potpisat ćete sporazum o stipendiji u kojem se navode trajanje vaše mobilnosti, iznos stipendije te ostala prava i obveze.  

Ako odrađujete pripravništvo u drugoj zemlji obuhvaćenoj programom, ustanova iz koje dolazite potpisat će sporazum o stipendiji te će biti odgovorna za sve isplate.

Ako selite između zemalja obuhvaćenih programom i partnerskih zemalja, sporazum o stipendiji potpisat će ustanova u zemlji obuhvaćenoj programom. Vaša ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica odlučit će o tome koja će izvršavati vaše isplate.

Možda imate pravo na dodatne stipendije svoje ustanove, vlade ili iz drugih izvora. Provjerite Europski vodič za financijsku potporu.

Kako se prijaviti

Možete se prijaviti putem međunarodnog ureda ili ureda Erasmus+ u svojoj ustanovi visokog obrazovanja.

Vaša ustanova visokog obrazovanja odabire vas na pošten i transparentan način.

Doznajte više

Provjerite jeste li upoznati sa svojim pravima tijekom studiranja ili odrađivanja pripravništva u inozemstvu.

Na Erasmusovom portalu za pripravnike, koji je razvila Mreža studenata programa Erasmus, možete pronaći pripravništvo u okviru programa Erasmus+.

Studenti koji imaju dodatna pitanja o sudjelovanju u programu Erasmus+ mogu pročitati najčešća pitanja prije no što se obrate svojoj ustanovi ili nacionalnoj agenciji u vezi sa zemljama obuhvaćenima programom Erasmus+ .

ESAA – Udruga studenata i bivših studenata programa Erasmus+ dinamičan je forum studenata i bivših studenata programa Erasmus+ za umrežavanje, profesionalni razvoj i međukulturne razmjene.