Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stáže pro studenty v zahraničí

Shrnutí

Program Erasmus+ podporuje zahraniční stáže (umístění na pracovišti, odborné stáže) na jakémkoli pracovišti pro studenty vysokoškolského studia v programových zemí. Týká se studentů krátkého cyklu bakalářského a magisterského studia i doktorandů. O stáže tohoto typu se mohou ucházet i čerství absolventi vysokých škol.

Absolvováním stáže v zahraničí si můžete výrazně rozšířit znalosti, dovednosti a kompetence, které zaměstnavatelé hledají. Každý desátý účastník stáže v rámci programu Erasmus+ také založil svou vlastní společnost!

Stáže, jež v rámci programu Erasmus+ nabízí soukromé společnosti, vám pomůže najít portál Erasmus Intern, který zřídila studentská síť Erasmus Student Network.

Díky online jazykové podpoře programu Erasmus+ se můžete rychleji naučit jazyk, který budete během stáže v zahraničí potřebovat.

Přínos pro studenty a čerstvé absolventy

  • rozvoj podnikatelských a tvůrčích dovedností vysoce ceněných budoucími zaměstnavateli
  • zlepšení znalostí cizích jazyků, interpersonálních a mezikulturních týmových dovedností
  • hlubší porozumění jiné zemi a kultuře

Přínos pro podniky

  • stážista může poskytnout novou mezinárodní perspektivu, inovativní nápady a aktivní podporu
  • stážista přináší entusiasmus a větší konkurenceschopnost a inovace
  • stážista může poskytnout autentický pohled na kulturu vlastní země a může tak otevřít dveře novým trhům a pomoci rozšířit podnikání
  • posílení kompetencí ve společnosti: zahraniční stážista se učí od zaměstnanců, ale i naopak, dochází k cizojazyčné interakci a stážisté obvykle disponují velmi dobrými dovednostmi v oblasti IT

Podniky mohou své nabídky stáží zveřejňovat na portálu věnovanému stážím Erasmus Intern.

Doba trvání

Na stáž v zahraničí lze získat z programu Erasmus+ podporu na 2 až 12 měsíců.

Studenti a čerství absolventi mohou rovněž absolvovat kombinovanou mobilitu, což znamená zkombinovat krátkodobý pobyt v zahraničí (5 až 30 dnů) s virtuální částí stáže.

Stážisté kromě toho mohou stáž v rámci programu Erasmus+ zkombinovat se studiem v zahraničí.

Podmínky

Příležitostí v rámci programu Erasmus+ mohou využít všichni studenti, kteří jsou ke studiu zapsáni na vysokoškolské instituci, jež dodržuje Listinu programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání.

Stáž v zahraničí se musí vztahovat ke studiu, které má vést k získání akademického titulu, a k potřebám osobního rozvoje studenta a musí být pokud možno součástí jeho studijního programu.

Stáž lze absolvovat v jakékoli organizaci kdekoli ve světě (s výjimkou orgánů, institucí a jiných subjektů EU).

Finanční podpora

Výše grantů programu Erasmus+ se zveřejňuje v Příručce k programu Erasmus+.

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete prostřednictvím mezinárodního oddělení vaší instituce vysokoškolského vzdělávání nebo jejího specializovaného pracoviště programu Erasmus+.

Další informace

Pečlivě si zjistěte, jaká máte  při studiu nebo na stáži v zahraničí práva a povinnosti.

Další informace o mobilitě v rámci programu Erasmus+ najdete také v sekci časté otázky. Obrátit se můžete také na příslušnou národní agenturu v programových zemích Erasmus+.

K dispozici ke stažení je též příručka o kombinované mobilitě s podrobným popisem toho, jak mohou vysokoškolské instituce vytvořit pro studenty a zaměstnance příležitosti ke kombinované mobilitě.