Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Buitenlandse stages voor studenten

Overzicht

Erasmus+ biedt mogelijkheden voor een buitenlandse stage voor studenten die voor een korte cyclus, bachelor of master of een doctoraat staan ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs in een programmaland. Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking.

Met een buitenlandse stage kun je werken aan de kennis, vaardigheden en competenties die je aantrekkelijk maken voor werkgevers. Bovendien heeft maar liefst een op de tien Erasmus-stagiairs later een eigen bedrijf opgericht!

Het Erasmus Intern Traineeship Portal, dat door het Erasmus Student Network is ontwikkeld, kan je helpen geschikte stageplekken bij bedrijven te vinden.

De online-taalhulp van Erasmus+ helpt je op weg met de taal die er op je werkplek wordt gesproken.

Voordelen voor studenten en pas afgestudeerden

  • werken aan de creatieve en ondernemersvaardigheden die werkgevers interessant vinden
  • je kennis van vreemde talen en sociale vaardigheden verbeteren en werken in een multicultureel team
  • een ander land en een andere cultuur beter leren kennen

Voordelen voor bedrijven

  • een stagiair kan een internationaal perspectief toevoegen, met innovatieve ideeën komen en actieve ondersteuning bieden
  • een stagiair is een frisse wind en biedt mogelijkheden voor het concurrentievermogen van en innovatie in de organisatie
  • inzichten van stagiairs over hun eigen cultuur kunnen nieuwe markten ontsluiten en leiden tot een uitbreiding van de activiteiten
  • het bedrijf profiteert van verbeterde vaardigheden: de stagiair leert van werknemers, maar werknemers kunnen ook leren van de buitenlandse stagiair doordat ze met verschillende talen en de nieuwste digitale vaardigheden in aanraking komen

Bedrijven kunnen hun stageplaatsen aanbieden op het Erasmus Intern Traineeship Portal.

Duur

Je kunt minimaal twee maanden en maximaal twaalf maanden Erasmus+-steun krijgen voor je buitenlandse stage.

Studenten en pas afgestudeerden kunnen ook kiezen voor gemengde mobiliteit, wat inhoudt dat een kort fysiek buitenlandverblijf (van 5 tot 30 dagen) met een virtuele periode wordt gecombineerd.

Je kunt zo'n Erasmus+-stage trouwens ook combineren met een studieverblijf in het buitenland.

Voorwaarden

In aanmerking voor een Erasmus+-stage komen studenten van een hogeronderwijsinstelling die het Erasmus+-handvest voor hoger onderwijs onderschrijven.

Je stage moet relevant zijn voor je studieprogramma en je persoonlijke ontwikkeling en, voor zover mogelijk, ook in je studieprogramma worden ingepast.

Je kunt bij elke organisatie stage lopen, waar dan ook ter wereld (met uitzondering van de EU-instellingen, -organen en -agentschappen).

Financiële steun

De hoogte van de beurzen van Erasmus+ vind je in de Erasmus+-programmagids.

Hoe aanvragen?

Je kunt een aanvraag indienen via het bureau buitenland of het Erasmus+-bureau van je onderwijsinstelling.

Lees verder

Zorg dat je weet wat je rechten en plichten zijn wanneer je in het buitenland studeert of stage loopt.

Heb je nog vragen over Erasmus+? Kijk dan eerst bij Veelgestelde vragen voor je contact opneemt met je instelling of het nationale agentschap van een Erasmus+-programmaland.

Je kunt ook een gids over gemengde mobiliteit downloaden. Daarin wordt beschreven wat instellingen voor hoger onderwijs studenten en personeel kunnen bieden op het gebied van gemengde mobiliteit.