Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

On-line jazyková podpora

Cieľom online jazykovej podpory (OLS) je pomôcť účastníkom programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity pri zlepšovaní ich znalostí jazyka, v ktorom budú pracovať, študovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, aby z tejto skúsenosti mohli vyťažiť čo najviac.

Nedostatočné jazykové zručnosti ostávajú jednou z hlavných prekážok využívania príležitostí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mobility mládeže v iných krajinách Európy. OLS sa preto snaží sprístupniť jazykovú podporu pružným a jednoduchým spôsobom. Takisto prispieva k osobitnému cieľu programu Erasmus+, ktorým je podpora jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti.

Každý rok si pomocou online jazykovej podpory overí svoje jazykové zručnosti viac než 350 000 účastníkov programu Erasmus+, ktorí si ich v rámci ponúkaných jazykových kurzov môžu zároveň aj zlepšiť. Účastníci programu, ktorí aktívne navštevujú kurz, si zlepšia znalosť jazyka v priemere aspoň o jednu úroveň CEFR (spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky).

Webové sídlo OLS

O nás

Kto môže využiť online jazykovú podporu?

OLS je v súčasnosti k dispozícii pre tieto skupiny účastníkov:

Online jazyková podpora je k dispozícii pre všetky európske úradné jazyky: bulharčina, španielčina, čeština, dánčina, nemčina, estónčina, gréčtina, angličtina, francúzština, írčina, chorvátčina, taliančina, lotyština, litovčina, maďarčina, maltčina, holandčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, fínčina a švédčina.

Ako to funguje?

Účastníci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, ktorí pred odchodom do zahraničia absolvujú hodnotenie jazykových schopností OLS, budú mať lepšiu predstavu o svojich znalostiach jazyka, v ktorom sa chystajú študovať, pracovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Hodnotenie jazykových schopností pred odchodom je pre vysokoškolských študentov povinné. Slúži ako záruka, že spĺňajú odporúčanú úroveň jazykovej znalosti, ktorú vyžaduje prijímajúca organizácia (táto povinnosť sa neuplatňuje v prípade materinského jazyka alebo ak je to riadne odôvodnené). Výsledky hodnotenia jazykových znalostí nebránia účastníkom zúčastňovať sa na programoch Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Účastníci, ktorí si chcú zlepšiť jazykové zručnosti, môžu absolvovať online jazykový kurz pred vycestovaním do zahraničia alebo počas pobytu v zahraničí. Ponuka jazykových kurzov obsahuje rôzne možnosti vyučovania naživo, ako sú napr. súkromné hodiny a interaktívne hromadné otvorené online kurzy. Účastníci môžu absolvovať aj jazykový kurz v jazyku krajiny za predpokladu, že takýto jazyk je dostupný v online jazykovej podpore.

V prípade, že pre daný hlavný jazyk neexistuje online jazyková podpora, poskytuje vysielajúca alebo prijímajúca organizácia účastníkovi iné nástroje jazykovej podpory. Po návrate účastníci absolvujú konečné hodnotenie zamerané na zmeranie pokroku, ktorý dosiahli počas pobytu v zahraničí.

Ako sa zapojiť?

Ak ste účastníkom programu Erasmus+ alebo Európskeho zboru solidarity v zahraničí a spĺňate vyššie uvedené kritériá, vaša inštitúcia/organizácia vám pošle prihlasovacie meno a heslo k hodnoteniu OLS a prípadne aj k jazykovým kurzom.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na vysielajúcu inštitúciu/koordinujúcu organizáciu, národnú agentúru alebo si prečítajte najčastejšie otázky na webovom sídle OLS.

Online jazyková podpora programu Erasmus+ pre utečencov

V súvislosti s migračnou krízou Európska komisia vyčlenila 4 milióny EUR z rozpočtu na sprístupnenie platformy OLS utečencom. Počas troch rokov môže bezplatný prístup k platforme využiť na dobrovoľnej báze 100 000 utečencov. Cieľom bolo podporiť úsilie krajín EÚ integrovať utečencov do európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a zabezpečiť rozvoj ich zručností. Od uvedenia tejto iniciatívy bolo utečencom v krajinách zapojených do programu poskytnutých viac než 10 000 jazykových kurzov.