Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Стажове в чужбина за студенти

Преглед

По програма „Еразъм+“ се подпомагат стажове (работа с цел обучение, стаж и др.) в чужбина на всякакви работни места за студенти, които в момента са записани във висши училища в държави по програмата за бакалавърска, магистърска и докторска степен. Тези възможности са достъпни и за наскоро завършили висшисти.

Чрез стаж в чужбина можете значително да подобрите знанията, уменията и компетентностите си, които работодателите търсят. Освен това един от всеки десет стажанти по „Еразъм+“ е създал свое собствено предприятие!

Порталът за стажове на „Еразъм“, създаден от студентска мрежа „Еразъм“, може да ви помогне да намерите възможности за стажове в предприятия в рамките на „Еразъм+“.

Достъпът до Онлайн езиковата подкрепа на „Еразъм+“ ще ви помогне да научите езика, който се говори на съответното работно място.

Ползи за студентите и наскоро завършилите висше образование

  • развиване на предприемачески и творчески умения, високо ценени от бъдещите работодатели
  • подобряване на чуждоезиковите умения, както и на междуличностните и междукултурните умения за работа в екип
  • постигане на по-задълбочено разбиране на други държави и култури

Ползи за дружествата

  • стажантът може да предостави нова международна перспектива, новаторски идеи и активна подкрепа
  • стажантът внася ентусиазъм и свежест в работата и допринася за повишаване на конкурентоспособността и иновациите
  • по-доброто познаване на културата на страната, от която идва стажантът, може да осигури достъп до нови пазари и разширяване на бизнеса
  • повишаване на компетенциите на дружеството: стажантът се учи от служителите, но те също могат да научат нещо от международен стажант, който говори чужди езици и притежава актуални ИТ умения

Предприятията могат да публикуват предложенията си за стажове на портала за стажове на „Еразъм“.

Продължителност

Стажовете в чужбина могат да получат подкрепа по програма „Еразъм+“ за период от 2 до 12 месеца.

Студентите и наскоро завършилите висше образование могат също така да осъществят смесена мобилност, което означава съчетаване на кратък физически престой в чужбина (между 5 и 30 дни) с виртуален период.

Можете да съчетаете стаж по „Еразъм+“ с период на обучение в чужбина.

Условия

Стажовете по „Еразъм+“ са достъпни за всички студенти, записани във висше училище, което притежава Харта за висше образование „Еразъм“.

Стажът трябва да е свързан с обучението за дадената степен и с нуждите за личностно развитие, а когато е възможно, да бъде интегриран в учебната програма.

Стажът може да се проведе във всяка организация, намираща се където и да е по света (с изключение на институциите, органите и агенциите на ЕС).

Финансова подкрепа

Информация за размера на безвъзмездните средства по програма „Еразъм+“ е достъпна в ръководството за програма „Еразъм+“.

Как да кандидатствате?

Можете да кандидатствате чрез международния отдел или отдела по „Еразъм+“ във вашето висше училище.

Научете повече

Уверете се, че знаете вашите права и задължения при обучение или стаж в чужбина.

Студентите, които имат допълнителни въпроси за участието в „Еразъм+“, могат да разгледат често задаваните въпроси, преди да се обърнат към своето учебно заведение или националните агенции за държавите по програмата „Еразъм+“.

Можете също така да изтеглите ръководство за смесена мобилност, в което подробно се описва как висшите училища могат да организират възможности за смесена мобилност за студентите и персонала.