Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Študenti

Príležitosti pre študentov

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+ a pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Zároveň predstavuje možnosť zlepšiť si jazykové zručnosti, získať sebavedomie a nezávislosť a načrieť do novej kultúry.

Program Erasmus+ ponúka možnosť skombinovať štúdium v zahraničí so stážou.

Tieto možnosti sú určené pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Príležitosti

Štúdium v zahraničí

Z programu Erasmus+ môžete získať podporu počas vášho štúdia v zahraničí, a to v krajine účastniacej sa programu Erasmus+ alebo v partnerskej krajine.

Ďalšie informácie

Stáže v zahraničí

Z programu Erasmus+ sa podporujú stáže (odborné stáže atď.) v zahraničí pre študentov, ktorí sú zapísaní na vysokoškolské štúdium v krajine účastniacej sa programu. Stáže môžu využiť aj čerství absolventi.

Ďalšie informácie

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus vám umožňuje získať kompletné štipendium na medzinárodný program magisterského štúdia. Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus sa odlišuje svojou akademickou excelentnosťou a vysokou úrovňou integrácie kurzov v rámci rôznych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých krajinách.

Ďalšie informácie

Pôžičky z programu Erasmus+ na magisterské štúdium

Pôžičky z programu Erasmus+ na magisterské štúdium majú priaznivé podmienky splácania, za ktoré ručí EÚ a ktoré vám pomôžu financovať magisterské štúdium (1 – 2 roky) v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Zdravotne znevýhodnení študenti

Dostupné sú dodatočné finančné prostriedky a študenti majú nárok na rovnaké podporné služby zo strany prijímajúcej inštitúcie ako miestni študenti.

Ďalšie informácie