Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Staże zagraniczne dla studentów

Informacje ogólne

Z programu Erasmus+ wspierane są staże zagraniczne w różnych miejscach pracy dla studentów (na poziomie licencjatu lub magisterium) i doktorantów, którzy studiują na uczelni wyższej w jednym z krajów uczestniczącym w programie. Staż taki mogą również odbyć absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia.

Staże za granicą to okazja zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, których poszukają pracodawcy. Co dziesiąty stażysta Erasmus+ założył własną firmę!

W portalu ErasmusIntern.org prowadzonym przez Erasmus Student Network znajdziesz oferty staży Erasmus+ od firm.

System wsparcia językowego online Erasmus+ pomoże Ci nauczyć się języka potrzebnego podczas stażu.

Korzyści dla studentów i niedawnych absolwentów

  • nabycie wysoko cenionych przez przyszłych pracodawców umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kreatywności
  • poprawa umiejętności językowych i interpersonalnych oraz umiejętności pracy w zespole międzykulturowym
  • lepsze rozumienie innego kraju i jego kultury

Korzyści dla firm

  • stażysta może wnieść nową perspektywę międzynarodową, innowacyjne pomysły i aktywne wsparcie
  • stażysta wprowadza świeży entuzjazm, zwiększa konkurencyjność i innowacyjność
  • uzyskanie wiedzy na temat kultury panującej w kraju stażysty może otworzyć drzwi do nowych rynków i przyczynić się do rozszerzenia działalności
  • podniesienie kompetencji w firmie: stażyści uczą się od pracowników, ale pracownicy mogą również uczyć się od stażystów z innych krajów, doskonaląc swoje umiejętności językowe czy informatyczne

Zainteresowane firmy mogą zamieszczać oferty staży w portalu ErasmusIntern.org.

Czas trwania

Staże zagraniczne mogą zostać objęte wsparciem w ramach programu Erasmus+ przez okres od 2 do 12 miesięcy.

Studenci i świeżo upieczeni absolwenci mogą również korzystać z systemu mobilności mieszanej, co oznacza połączenie krótkiego pobytu stacjonarnego za granicą (od 5 do 30 dni) z okresem praktyki wirtualnej.

Możliwe jest również łączenie stażu w ramach Erasmusa+ z okresem studiów za granicą.

Warunki

Staże w ramach programu Erasmus+ są dostępne dla wszystkich studentów posiadających indeks wyższej uczelni oraz Kartę Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego.

Staż musi być adekwatny do kierunku studiów, dostosowany do potrzeb rozwoju osobistego oraz, w miarę możliwości, zintegrowany z programem studiów.

Może odbywać się w dowolnej organizacji na całym świecie (z wyjątkiem instytucji, organów i agencji UE).

Wsparcie finansowe

Poziomy stypendiów Erasmus+ są publikowane w przewodniku po programie Erasmus+.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Można to zrobić za pośrednictwem biura współpracy międzynarodowej lub biura programu Erasmus+ na swojej uczelni.

Więcej informacji

Dowiedz się, jakie masz prawa i obowiązki podczas studiów lub stażu za granicą.

Przed skontaktowaniem się ze swoją uczelnią lub agencją narodową programu Erasmus+ w krajach uczestniczących w programie studentów zainteresowanych udziałem w programie zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Możesz również pobrać przewodnik na temat mobilności mieszanej, w którym szczegółowo opisano, w jaki sposób instytucje szkolnictwa wyższego mogą organizować projekty w trybie mobilności mieszanej dla studentów i pracowników.