Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2023.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2023 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Proiecte de mobilitate pentru lucrătorii de tineret

În cadrul acestei acțiuni1 , organizațiile pot primi sprijin pentru realizarea de proiecte care cuprind una sau mai multe activități de învățare pentru dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret și a organizației acestora.

Obiectivele acțiunii

Această acțiune sprijină dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret și, prin urmare, dezvoltarea unei activități de calitate pentru tineret la nivel local, regional, național, european și internațional, prin experiențe de învățare nonformală și informală în cadrul activităților de mobilitate. Acțiunea contribuie la obiectivele Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, în special la Programul european pentru activitățile pentru tineret2  vizând calitatea și inovarea în domeniul activităților pentru tineret și recunoașterea acestora.

Mai precis, proiectele de mobilitate pentru lucrătorii de tineret urmăresc:

 • să ofere oportunități de învățare nonformală și informală pentru dezvoltarea educațională și profesională a lucrătorilor de tineret, contribuind la o practică individuală de înaltă calitate, precum și la evoluția organizațiilor și sistemelor de activități pentru tineret;
 • să construiască o comunitate de lucrători de tineret care să poată sprijini calitatea proiectelor și a activităților pentru tineret în cadrul programelor UE și în alte domenii.
 • Să dezvolte practici locale în materie de activități pentru tineret și să contribuie la consolidarea capacităților pentru a se asigura că participanții și organizația lor oferă activități de calitate pentru tineret, cu impact clar asupra activității obișnuite cu tinerii a lucrătorilor de tineret participanți.

Contextul politicilor

Strategia Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2019-2027 stabilește un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului, care se bazează pe Comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 privind „Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor”. Strategia promovează participarea tineretului la viața democratică, sprijină angajamentul social și civic și își propune să se asigure că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la societate. De asemenea, Strategia UE pentru tineret include un proces de dialog cu tinerii, context în care, în 2018, au fost elaborate 11 obiective europene pentru tineret. Aceste obiective identifică domeniile intersectoriale care au un impact asupra vieții tinerilor și evidențiază provocările. Strategia UE pentru tineret trebuie să contribuie la realizarea acestei viziuni a tinerilor. În cadrul domeniului principal de acțiune denumit „Emancipare”, Strategia UE pentru tineret sprijină responsabilizarea tinerilor prin calitate, inovare și recunoașterea activităților pentru tineret.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Strategii tematice în domeniul tineretului

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze participarea tinerilor, consolidarea calității proceselor de învățare informală și nonformală și dezvoltarea unor activități de calitate pentru tineret. În aceste domenii, este disponibil sprijin suplimentar prin strategii tematice specifice, cum ar fi Strategia de participare a tinerilor, Youthpass și Strategia europeană de formare (ETS)3 .

Descrierea activităților

 • Activități de dezvoltare profesională (PDA)
 • Activitățile de dezvoltare profesională sunt activități transnaționale de mobilitate în scopul învățării care sprijină dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret. Acestea pot fi sub formă de:
 • Vizite de studii și diferite tipuri de misiuni, precum observare directă la locul de muncă, schimburi de lucrători de tineret și învățare reciprocă, în organizații de activități pentru tineret și organizații active în domeniul tineretului din străinătate.
 • Colaborare în rețea și crearea de comunități în rândul lucrătorilor de tineret care participă la acțiune și care sprijină obiectivele acesteia.
 • Cursuri de formare care sprijină dezvoltarea competențelor (de exemplu, pe baza modelelor relevante de competență existente), pentru a pune în aplicare practici de calitate în materie de activități pentru tineret sau pentru a aborda și a testa metode inovatoare (de exemplu, legate de activitățile pentru tineret inteligente și digitale4 ).
 • Seminare și ateliere de lucru care sprijină în special consolidarea cunoștințelor și schimbul de bune practici legate de obiectivele, valorile și prioritățile Strategiei UE pentru tineret și ale programelor UE care contribuie la punerea în aplicare a acesteia. Următoarele activități nu sunt eligibile pentru granturi în cadrul proiectelor de mobilitate pentru lucrătorii de tineret: călătoriile pentru studii academice; activitățile care au ca scop obținerea de profit financiar; activitățile care pot fi considerate drept turism; festivaluri; călătorii de vacanță; turnee artistice, reuniuni statutare.

În plus, proiectele ar putea include și activitățile de mai jos.

Activități de dezvoltare a sistemului și de informare

Proiectele de mobilitate pentru lucrătorii de tineret pot include activități de dezvoltare a sistemului și de informare, care sunt activități complementare menite să sporească impactul proiectului de mobilitate pe teren. Acestea includ toate activitățile care contribuie la Programul european pentru activitățile pentru tineret5  vizând calitatea și inovarea în domeniul activităților pentru tineret și recunoașterea acestora și care pun lecțiile învățate și instrumentele la dispoziția organizațiilor implicate în proiecte și nu numai. Aceste activități complementare reprezintă o oportunitate pentru beneficiarii cu mai multă experimentă și cu mai multe resurse de a testa metode și răspunsuri inovatoare la provocările comune, un fel de „laborator european pentru activitățile pentru tineret” care rezultă din activitățile de dezvoltare profesională puse în aplicare în cadrul proiectelor și care au ecou dincolo de acestea.

Câteva exemple sunt producția de instrumente și schimbul de practici care contribuie la dezvoltarea și evoluția organizațiilor și sistemelor de lucrători de tineret, activitățile de informare și de creare a unei comunități, precum și introducerea de metode inovatoare, inclusiv utilizarea tehnologiilor digitale prin activitățile pentru tineret. Aceste activități depășesc activitățile de diseminare subsecvente, care fac parte din evoluția normală a proiectului, însă în aceste activități complementare se pot încadra și activități de diseminare mai orientate și mai strategice.

O activitate de dezvoltare a sistemului și de informare poate fi desfășurată la nivel transnațional sau național.

Vizite pregătitoare

Scopul vizitelor pregătitoare este de a asigura activități de înaltă calitate prin facilitarea și pregătirea acordurilor administrative, prin construirea unui climat de încredere și înțelegere și prin stabilirea unui parteneriat puternic între organizațiile și persoanele implicate. Vizitele pregătitoare au loc în țara uneia dintre organizațiile gazdă înainte de începerea activității de dezvoltare profesională.

Crearea unui proiect

Un proiect sprijinit de această acțiune trebuie să includă una sau mai multe activități de dezvoltare profesională. Activitățile pot fi combinate într-o manieră flexibilă, în funcție de obiectivele proiectului și de nevoile organizației (organizațiilor) participante și ale lucrătorilor de tineret participanți.

Un proiect este pus în aplicare de cel puțin două organizații. Toate organizațiile implicate trebuie identificate în etapa de depunere a cererii, deoarece un parteneriat puternic reprezintă o condiție fundamentală pentru realizarea unor proiecte de înaltă calitate. Organizațiile implicate își asumă rolurile de „trimitere” a participanților și/sau de „primire”, adică de găzduire a activității. Una dintre organizații preia și rolul de coordonator și depune cererea pentru întregul proiect în numele parteneriatului.

Un proiect constă în patru etape: planificarea, pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea.

 • Planificarea (definirea nevoilor, a obiectivelor, a rezultatelor învățării și a formatelor de activitate, elaborarea programului de lucru și a programului activităților etc.);
 • Pregătirea (aranjamente practice, selectarea participanților, stabilirea de acorduri cu partenerii, pregătirea participanților înainte de plecare din punct de vedere lingvistic/intercultural și în ceea ce privește activitățile de învățare și sarcinile etc.);
 • Punerea în aplicare a activităților;
 • Monitorizarea (evaluarea activităților, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților, precum și diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului).

Un proiect de mobilitate de calitate pentru lucrătorii de tineret:

 • are un impact clar asupra activității obișnuite cu tinerii a lucrătorilor de tineret participanți și asupra organizației acestora;
 • se bazează pe implicarea activă a organizațiilor participante și a lucrătorilor de tineret, care trebuie să își asume un rol activ în toate etapele proiectului, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare și de dezvoltare;
 • se bazează pe nevoile educaționale și de dezvoltare profesională clar identificate ale lucrătorilor de tineret6 , în special în ceea ce privește calitatea, inovarea și recunoașterea, și este însoțit de măsuri adecvate de selecție, pregătire și monitorizare;
 • asigură că rezultatele învățării nonformale și informale ale participanților sunt recunoscute în mod corespunzător și că rezultatele proiectului, inclusiv eventualele metode, materiale și instrumente produse, sunt transferabile și utilizate în cadrul organizațiilor participante, contribuind la evoluția organizațiilor care desfășoară activități pentru tineret, și că sunt diseminate mai departe la scară largă în domeniul tineretului;
 • încurajează participanții să reflecteze asupra subiectelor și valorilor europene și oferă lucrătorilor de tineret instrumente și metode pentru a promova respectul și a gestiona diversitatea în activitatea lor de zi cu zi;
 • promovează utilizarea practicilor și metodelor inovatoare, cum ar fi includerea activităților digitale pentru tineret, cu scopul de a fi un instrument de prevenire a oricărei forme de dezinformare și de știri false online.

Procesul de învățare

Un proiect de mobilitate a lucrătorilor de tineret trebuie să prevadă sprijin pentru procesul de reflecție, identificarea și documentarea rezultatelor învățării, în special prin Youthpass, pentru a sprijini recunoașterea și impactul, în domeniul tineretului, ale rezultatelor proiectului, ale practicilor de lucru, metodologiilor și materialelor specifice activităților pentru tineret elaborate în cadrul proiectului.

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în procesul de luare a deciziilor. 

 • Proiectele de mobilitate a lucrătorilor de tineret sunt foarte potrivite pentru sporirea gradului de sensibilizare în rândul lucrătorilor de tineret în ceea ce privește diversitatea și pentru îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor necesare pentru includerea cu succes a participanților cu mai puține oportunități în practica activităților pentru tineret. Implicarea lucrătorilor de tineret participanți în toate etapele proiectului încurajează îndrumarea atentă pe tot parcursul procesului de învățare și dezvoltare și permite o monitorizare mai atentă;
 • Prezența formatorilor și a facilitatorilor în majoritatea activităților asigură o abordare mai atentă și adecvată, adaptată nevoilor participanților;
 • Întregul proiect ar trebui să adopte o abordare conștientă față de incluziune și diversitate. Aceste aspecte ar trebui luate în considerare în cadrul planificării, al pregătirii, al punerii în aplicare și al monitorizării. Deosebit de important este modul în care proiectul îmbunătățește capacitatea organizațiilor participante de a aborda aspectele incluziunii și diversității în cadrul activităților lor curente.
 • Formatul este potrivit și pentru implicarea participanților cu mai puține oportunități. Flexibilitatea pe care o oferă acțiunea în ceea ce privește formatul activităților (de exemplu, durata, tipul etc.) o face adaptabilă la nevoile participanților. Proiectele de mobilitate a lucrătorilor de tineret sunt potrivite și pentru a introduce incluziunea și diversitatea ca temă de lucru a proiectului, de exemplu, prin schimbul de practici și metode favorabile incluziunii. 

Protecția și siguranța participanților

În timpul planificării și al pregătirii unui proiect trebuie abordată problema protecției și a siguranței participanților și trebuie prevăzute toate măsurile necesare pentru a preveni/reduce riscurile.

Durabilitatea mediului

Proiectul trebuie să promoveze un comportament responsabil și durabil din punct de vedere al mediului în rândul participanților, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Proiectul trebuie să fie conceput și pus în aplicare ținând cont de mediul înconjurător, de exemplu, prin integrarea unor practici sustenabile, cum ar fi alegerea materialelor reutilizabile sau ecologice, reducerea deșeurilor și reciclarea, mijloacele de transport sustenabile.

Tranziția digitală

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în ceea ce privește încorporarea utilizării instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale în completarea activităților fizice, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților.

Standardele de calitate Erasmus+ în domeniul tineretului

Punerea în aplicare a tuturor proiectelor sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus+ în domeniul tineretului pentru organizarea unor activități de înaltă calitate de mobilitate în scopul învățării. Standardele de calitate Erasmus+ în domeniul tineretului acoperă principiile de bază ale acțiunii, precum și practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, cum ar fi selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Standardele de calitate Erasmus+ în domeniul tineretului sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Criteriile utilizate pentru evaluarea acestui tip de proiecte

Criterii de eligibilitate

Criterii generale de eligibilitate

Criteriile generale de mai jos se aplică proiectelor de mobilitate a lucrătorilor de tineret. Pentru acreditări, consultați secțiunea relevantă din prezentul ghid.

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit; un ONG european în domeniul tineretului; un organism public de la nivel local, regional, național; o întreprindere socială; un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor;
 • un grup de tineri implicați în activități pentru tineret, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret (și anume, un grup informal de tineri) 7

stabilită într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație participantă eligibilă stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program poate depune o cerere. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect8 .

Numărul organizațiilor participante

Trebuie să fie implicate cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din țări diferite.

Durata proiectului

Între 3 și 24 luni

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererile de grant până la următoarele date:

23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 iunie și data de 31 decembrie a aceluiași an

4 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor

Posibilitatea organizării unei runde suplimentare:

Agențiile naționale pot decide să deschidă o rundă suplimentară. Agențiile naționale vor informa solicitanții cu privire la deschiderea rundei suplimentare prin intermediul site-ului lor.

Dacă este organizată o rundă suplimentară, solicitanții trebuie să depună cererile până la 4 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 august și data de 31 decembrie a aceluiași an

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Alte criterii

La formularul de candidatură trebuie anexată o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

Fiecare proiect trebuie să includă cel puțin o activitate de dezvoltare profesională.

La formularul de candidatură trebuie anexat un calendar pentru fiecare activitate de dezvoltare profesională, vizită pregătitoare și activitate de dezvoltare a sistemului și de informare planificate în cadrul proiectului.

Criterii suplimentare de eligibilitate pentru activitățile de dezvoltare profesională

Durata activităților

Între 2 și 60 de zile, excluzând zilele de călătorie.

Cele 2 zile (perioada minimă) trebuie să fie consecutive.

Locul (locurile) de desfășurare a activităților

Activitățile trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la activitate (sau ale mai multora, în cazul activităților itinerante).

Numărul organizațiilor participante

Trebuie să fie implicate cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din țări diferite.

Activități în statele membre ale UE și țările terțe asociate la program: toate organizațiile participante trebuie să fie dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program.

Activități cu țări terțe care nu sunt asociate la program din vecinătatea Uniunii Europene: activitatea trebuie să implice cel puțin o organizație participantă dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program și o organizație participantă dintr-o țară terță care nu este asociată la program din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4).

Participanți eligibili

Nu există limite de vârstă.

Participanții, cu excepția formatorilor, a însoțitorilor și a facilitatorilor, trebuie să fie rezidenți în țara organizației de trimitere sau în țara organizației gazdă.

Numărul de participanți

Numărul de participanți: Până la 50 de participanți (excluzând, după caz, formatorii, însoțitorii și facilitatorii) la fiecare activitate planificată în cadrul proiectului.

Participanții din țara organizației gazdă trebuie să fie implicați în fiecare activitate.

Alte criterii

Cel puțin una dintre organizațiile de trimitere sau dintre organizațiile gazdă din cadrul activității trebuie să provină din țara agenției naționale la care este depusă cererea.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru vizitele pregătitoare

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile gazdă.

Participanți eligibili

Reprezentanții organizațiilor participante, formatorii și facilitatorii care participă la activitatea principală.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii: Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. În plus, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare din categoriile de criterii de atribuire menționate mai jos.

Relevanță, motivație și impact (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Relevanța proiectului pentru:
  • obiectivele acțiunii;
  • nevoile de dezvoltare și evoluție ale organizațiilor participante;
  • nevoile și obiectivele lucrătorilor de tineret participanți.
 • Măsura în care proiectul este adecvat pentru:
  • producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru lucrătorii de tineret participanți;
  • consolidarea sau transformarea activităților pentru tineret ale organizațiilor participante în ceea ce privește calitatea, inovarea și recunoașterea, precum și a capacităților și a domeniului lor de activitate, de la nivel local până la nivel mondial, după caz;
  • implicarea în organizațiile participante a participanților care desfășoară activități pentru tineret;
  • implicarea organizațiilor care desfășoară activități concrete pentru tineret și activități periodice cu tinerii la nivel local.
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra lucrătorilor de tineret participanți și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • asupra practicilor concrete în materie de activități pentru tineret și asupra calității activităților pentru tineret;
  • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european sau mondial.
 • Măsura în care proiectul încorporează măsuri menite să asigure sustenabilitatea rezultatelor acestuia după încheierea proiectului;
 • Măsura în care proiectul este adecvat pentru a contribui la dimensiunea privind incluziunea și diversitatea și la dimensiunea ecologică, digitală și participativă a programului;
 • Măsura în care proiectul implică organizații nou-venite și organizații cu mai puțină experiență în cadrul acțiunii.
 • Măsura în care activitățile de dezvoltare a sistemului și de informare propuse contribuie la dezvoltarea mediului lucrătorilor de tineret (dacă este cazul).

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 40 de puncte)

 • Corelarea dintre nevoile identificate, obiectivele proiectului, profilurile participanților și activitățile propuse;
 • Măsura în care proiectul contribuie la îmbunătățirea calității activităților pentru tineret desfășurate de organizațiile participante
 • Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor proiectului: pregătirea (inclusiv pregătirea participanților), punerea în aplicare a activităților și măsuri de monitorizare;
 • Caracterul adecvat al măsurilor de selecție a lucrătorilor de tineret (în conformitate cu definiția juridică a termenului „lucrător de tineret”) în cadrul activităților și măsura în care lucrătorii de tineret sunt implicați activ în toate etapele proiectului;
 • Măsura în care activitățile sunt elaborate într-un mod accesibil și favorabil incluziunii și sunt deschise participanților cu mai puține oportunități. 
 • Caracterul adecvat al metodelor de învățare participativă propuse, inclusiv al eventualelor componente virtuale;
 • Calitatea mecanismelor și a sprijinului pentru procesul de reflecție, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și de recunoaștere, în special a Youthpass;
 • Reprezentarea echilibrată a participanților din punctul de vedere al țărilor și genului;
 • Măsura în care activitățile încorporează practici sustenabile și ecologice;
 • Calitatea instrumentelor și a practicilor propuse în cadrul „activităților de dezvoltare a sistemului și de informare” și măsura în care elaborarea acestora poate fi reprodusă și poate inspira alte organizații (dacă este cazul)

Calitatea gestionării proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Calitatea modalităților practice, a activităților de gestionare și de sprijin;
 • Calitatea cooperării și a comunicării dintre organizațiile participante, precum și dintre acestea și alte părți interesate relevante;
 • Calitatea măsurilor de evaluare a diferitelor etape și rezultate ale proiectului;
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante.

Reguli de finanțare

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți, excluzând însoțitorii, formatorii și facilitatorii.

Sumă

100 EUR pentru fiecare participant la o activitate de dezvoltare profesională.

Categoria bugetară – Transport

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Contribuția la costurile de călătorie ale participanților, inclusiv ale formatorilor, însoțitorilor și facilitatorilor de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței de călătorie și a numărului de persoane.

Solicitantul trebuie să indice distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității9  prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană10 .

Pentru activitățile itinerante, solicitantul trebuie să însumeze distanțele dintre locurile individuale de desfășurare a activității și să aleagă intervalul de distanță corespunzător totalului11 .

Sumă

Distanțe de călătorie

Deplasare standard

Deplasare cu mijloace de transport ecologice

10 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km

530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km

820 EUR

 

8 000 km sau mai mult

1 500 EUR

 

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate de ședere.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei șederii pentru fiecare participant, inclusiv însoțitori, formatori și facilitatori (dacă este cazul), incluzând, de asemenea, o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după încheierea activității, și până la patru zile suplimentare pentru participanții care primesc un grant pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice.

Sumă

Tabelul A2.2 pentru fiecare participant pe zi.

Maximum 1 100 EUR pentru fiecare participant (inclusiv formatori, facilitatori și însoțitori)

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor: Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități, excluzând însoțitorii, formatorii și facilitatorii.

Sumă

Tabelul A2.2 pentru fiecare participant pe zi.

Maximum 1 100 EUR pentru fiecare participant (inclusiv formatori, facilitatori și însoțitori)

Sprijin pentru incluziune destinat participanților: Costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora, de formatori și de facilitatori (inclusiv costuri justificate de călătorie și de ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Transport” și „Sprijin individual”).

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

100 % din costurile eligibile

Categoria bugetară - Sprijin pentru vizitele pregătitoare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate de efectuarea vizitei pregătitoare, inclusiv costurile de călătorie și de ședere.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: se exclud participanții din organizația gazdă. Pentru fiecare organizație participantă, pot beneficia de finanțare maximum 2 participanți pentru fiecare activitate. În plus, poate beneficia, de asemenea, de finanțare un facilitator pentru fiecare vizită pregătitoare. Condiție: necesitatea unei vizite pregătitoare, obiectivele și numărul de participanți trebuie justificate de solicitant și aprobate de agenția națională. Această condiție nu se aplică în cazul proiectelor finanțate în cadrul sistemului de acreditare.

Sumă

575 EUR pentru fiecare participant per vizită pregătitoare.

Categoria bugetară - Activități de dezvoltare a sistemului și de informare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate de punerea în aplicare a activităților complementare.

Costuri indirecte: O sumă forfetară, care nu depășește 7 % din costurile directe eligibile aferente activităților complementare, se încadrează ca eligibilă în categoria costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care pot fi considerate imputabile activităților complementare (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costurile pentru spații, costurile cu personalul permanent etc.).

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: necesitatea și obiectivele trebuie să fie justificate de solicitant și aprobate de agenția națională. Maximum 10 % din costurile totale ale proiectului pot fi alocate acestor activități.

Sumă

Maximum 80% din costurile eligibile

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Costurile ridicate de călătorie ale participanților, inclusiv ale formatorilor, ale însoțitorilor și ale facilitatorilor; inclusiv utilizarea unor mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon.

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70% din costurile de călătorie ale participanților.

Sumă

Garanție financiară: 80% din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80% din costurile eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100% din costurile eligibile

Tabelul A2.2 Sprijin individual pentru activități de dezvoltare profesională

 

 

Sprijin individual (EUR pe zi)

Austria

61 EUR

Belgia

65 EUR

Bulgaria

53 EUR

Croația

62 EUR

Cipru

58 EUR

Republica Cehă

54 EUR

Danemarca

72 EUR

Estonia

56 EUR

Finlanda

71 EUR

Macedonia de Nord

45 EUR

Franța

66 EUR

Germania

58 EUR

Grecia

71 EUR

Ungaria

55 EUR

Islanda

71 EUR

Irlanda

74 EUR

Italia

66 EUR

Letonia

59 EUR

Liechtenstein

74 EUR

Lituania

58 EUR

Luxemburg

66 EUR

Malta

65 EUR

Țările de Jos

69 EUR

Norvegia

74 EUR

Polonia

59 EUR

Portugalia

65 EUR

România

54 EUR

Serbia

45 EUR

Slovacia

60 EUR

Slovenia

60 EUR

Spania

61 EUR

Suedia

70 EUR

Turcia

54 EUR

Țări terțe învecinate care nu sunt asociate la program

48 EUR

Tagged in:  Youth