Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Țări eligibile

Țări eligibile

Statele membre ale UE participă pe deplin la toate acțiunile din cadrul programului Erasmus+. În plus, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul privind Erasmus+, următoarele țări terțe sunt asociate la program:

 • statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE): Norvegia, Islanda, Liechtenstein;
 • țările aderente, țările candidate și potențialii candidați: Republica Macedonia de Nord, Republica Turcia și Republica Serbia.

Statele membre ale UE și țările terțe asociate la program menționate anterior vor fi denumite în continuare „statele membre ale UE și țările terțe asociate la program”.

În plus, în conformitate cu articolul 20 din regulament, entități juridice din țări terțe care nu sunt asociate la program pot fi eligibile în cadrul acțiunilor Erasmus+ în cazuri justificate în mod corespunzător și dacă acest lucru este în interesul Uniunii (denumite în continuare „țări terțe care nu sunt asociate la program”).

Statele membre ale ue și țările terțe asociate la program

Următoarele țări pot lua parte pe deplin la toate acțiunile din cadrul programului Erasmus+:

State membre ale Uniunii Europene (UE)1

Belgia, Bulgaria, Cehia , Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru,  Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia

Țări terțe asociate la program2

 • Macedonia de Nord
 • Serbia
 • Islanda
 • Liechtenstein
 • Norvegia
 • Turcia

Țări terțe care nu sunt asociate la program

Următoarele țări pot lua parte la anumite acțiuni ale programului, sub rezerva respectării unor criterii sau condiții specifice (pentru lista exactă a țărilor eligibile pentru fiecare acțiune specifică, vă rugăm să consultați partea B din prezentul ghid). Se va aloca finanțare organizațiilor din țările aflate pe teritoriile lor, astfel cum sunt recunoscute de dreptul internațional. Finanțarea trebuie să respecte toate restricțiile în materie de asistență externă a UE impuse de Consiliul European. Cererile trebuie să corespundă valorilor generale ale UE privind respectarea demnității umane, a libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților, astfel cum se prevede la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Următoarele țări terțe care nu sunt asociate la program sunt regrupate în funcție de instrumentele de acțiune externă ale UE, și anume Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală” (IVCDCI-„Europa globală”)3  și Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)4 .

Balcanii de Vest (Regiunea 1)

Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo5 , Muntenegru

Vecinătatea estică (Regiunea 2)

Armenia, Azerbaidjan, Belarus6 , Georgia, Moldova, teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional

Țările sudmediteraneene (Regiunea 3)

Algeria, Egipt, Israel7 , Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina8 , Siria9 , Tunisia

Federația Rusă (Regiunea 4)

Teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional

Regiunea 5 Asia10

 • Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, China, Republica Populară Democrată Coreea, India, Indonezia, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, Thailanda și Vietnam
 • Țări și teritorii cu venituri ridicate11 : Brunei, Hong Kong, Japonia, Republica Coreea, Macao, Singapore și Taiwan

Regiunea 6 Asia Centrală12

Afganistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Regiunea 7 Orientul Mijlociu

 1. Iran, Irak, Yemen
 2. Țări cu venituri ridicate: Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite

Regiunea 8 Zona Pacificului13

 1. Insulele Cook, Fiji, Kiribati, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Niue, Palau, Papua-Noua Guinee, Samoa, Insulele Solomon, Timorul de Est, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
 2. Țări cu venituri ridicate: Australia, Noua Zeelandă

Regiunea 9 Africa Subsahariană14 [ft/]În continuare sunt enumerate țările terțe prioritare din punctul de vedere al migrației, care nu sunt asociate la program: Burkina Faso, Burundi, Etiopia, Gambia, Côte d’Ivoire, Guineea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Sudan.

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cabo Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Comore, Congo, Republica Democratică Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambic, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé și Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Regiunea 10 America Latină

Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay și Venezuela

Regiunea 11 Caraibi15

Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Republica Dominicană, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadinele, Suriname și Trinidad și Tobago

Regiunea 12 SUA și Canada

Statele Unite ale Americii, Canada

Următoarele țări terțe care nu sunt asociate la program nu intră sub incidența instrumentelor de acțiune externă:

Regiunea 13

Andorra, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului

Regiunea 14

Insulele Feroe, Elveția, Regatul Unit

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați descrierea detaliată a acțiunilor din cadrul programului în partea B din prezentul ghid.

Cerințe privind vizele și permisele de ședere

Participanții la proiectele Erasmus+ ar putea avea nevoie să obțină o viză de ședere în străinătate în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program sau în țări terțe care nu sunt asociate la program și care găzduiesc activitatea. Înainte să aibă loc activitatea planificată, toate organizațiile participante trebuie să se asigure că autorizațiile necesare (vize sau permise de ședere pe termen scurt sau lung) sunt valabile. Se recomandă insistent ca autorizațiile să fie solicitate de la autoritățile competente în avans, întrucât procesul poate dura câteva săptămâni. Agențiile naționale și Agenția Executivă pot oferi consiliere și asistență suplimentare în legătură cu vizele, cu permisele de ședere, cu securitatea socială etc. Portalul UE privind imigrația conține informații generale cu privire la vizele și la permisele de ședere atât pe termen scurt, cât și pe termen lung: https://ec.europa.eu/immigration/

 • 1 Potrivit articolului 33 alineatul (2) din Decizia (UE) 2021/1764 a Consiliului din 5 octombrie 2021 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte (Decizia privind asocierea peste mări, inclusiv Groenlanda) [EUR-Lex - 32021D1764 - RO - EUR-Lex (europa.eu)], Uniunea se asigură că persoanele fizice și organizațiile din țările și teritoriile de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru programul Erasmus+, sub rezerva aplicării normelor programului și a dispozițiilor aplicabile statelor membre cu care aceste TTPM sunt în legătură. Aceasta înseamnă că persoanele fizice și organizațiile din TTPM participă la program pe baza statutului de „stat membru al UE sau de țară terță asociată la program”, „statul membru al UE sau țara terță asociată la program” fiind statul membru de care sunt legate respectivele TTPM. Lista TTPM este disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en. ↩ back
 • 2 Sub rezerva semnării acordurilor de asociere între Uniunea Europeană și aceste țări. ↩ back
 • 3 Jurnalul Oficial L 209/2021 (europa.eu). ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1529. ↩ back
 • 5 Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovoului. ↩ back
 • 6 În conformitate cu Concluziile Consiliului din 12 octombrie 2020 și având în vedere implicarea Belarusului în agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, recunoscută în Concluziile Consiliului European din februarie 2022, UE a încetat să mai colaboreze cu reprezentanți ai organismelor publice și ai întreprinderilor de stat din Belarus. În cazul în care va surveni o schimbare a contextului, această decizie ar putea fi reanalizată. Între timp, UE continuă să se implice și, acolo unde este posibil, și-a intensificat sprijinul acordat actorilor nestatali, locali și regionali, inclusiv în cadrul acestui program, după caz. ↩ back
 • 7 Criteriile de eligibilitate formulate în Comunicarea 2013/C-205/05 a Comisiei (JO UE C-205, 19.7.2013, p. 9-11) se aplică tuturor acțiunilor puse în aplicare conform prezentului ghid al programului, inclusiv în ceea ce privește terții care primesc sprijin financiar în cazurile în care acțiunea respectivă implică acordarea de sprijin financiar terților de către beneficiarii grantului în conformitate cu articolul 204 din Regulamentul financiar al UE. ↩ back
 • 8 Această denumire nu trebuie interpretată ca o recunoaștere a statului Palestina și nu aduce atingere poziției fiecărui stat membru în parte pe această temă. ↩ back
 • 9 În conformitate cu Concluziile Consiliului din aprilie 2018 privind Siria, instituțiile publice siriene nu sunt eligibile pentru finanțare prin Erasmus+. ↩ back
 • 10

  Cele mai puțin dezvoltate dintre aceste țări pot fi găsite la adresa:https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf  ↩ back

 • 11 Acestea includ țări și teritorii care figurează pe lista OCDE a țărilor cu venituri ridicate, iar această desemnare nu aduce atingere statutului sau suveranității niciunui teritoriu, nici delimitării frontierelor și granițelor internaționale și nici denumirii vreunui teritoriu, oraș sau a vreunei zone. ↩ back
 • 12 La fel ca mai sus. ↩ back
 • 13 La fel ca mai sus. ↩ back
 • 14 La fel ca mai sus. ↩ back
 • 15 Cele mai puțin dezvoltate dintre aceste țări pot fi găsite la adresa:https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf ↩ back