Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Taħriġ għall-Għalliema Jean Monnet

Profil tal-applikant

  • Istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li joffru taħriġ għall-għalliema
  • Istituti/aġenziji ta’ taħriġ għall-għalliema

Dawk stabbiliti f’Pajjiżi tal-Programm Erasmus+ għandu jkollhom Karta tal-Erasmus għal Edukazzjoni Għolja (ECHE).

Dawk f’Pajjiżi sħab ma jeħtiġux ECHE.

Tul ta’ żmien: 3 snin

Għotja massima għal kull taħriġ għall-għalliema: €300,000 (mhux aktar minn 80% tal-ispejjeż totali)

X’jikkwalifika għat-taħriġ għall-Għalliema Jean Monnet?

Fornitur tat-taħriġ għall-għalliema Jean Monnet hu istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li toffri taħriġ għall-għalliema jew istitut jew aġenzija ta’ taħriġ għall-għalliema, li tappoġġja lill-iskejjel u lill-fornituri tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali fl-ippjanar, l-organizzazzjoni u t-twassil ta’ kontenut relatat mal-Unjoni Ewropea fl-attivitajiet kurrikulari u extra-kurrikulari tagħhom.

Bħala parti mit-taħriġ għall-għalliema tiegħu, il-fornitur tat-taħriġ għall-għalliema Jean Monnet jiżgura fehim aħjar tal-Unjoni Ewropea, kemm fl-edukazzjoni ġenerali kif ukoll fit-taħriġ vokazzjonali u jsaħħaħ l-għarfien u l-ħiliet dwar it-tagħlim dwar kwistjonijiet tal-UE. Meta jitgħallmu minn fornitur tat-taħriġ għall-għalliema Jean Monnet, l-għalliema se jkunu mgħammra aħjar biex iwasslu kontenut dwar l-UE fuq xogħolhom.

It-taħriġ għall-Għalliema Jean Monnet hu adatt kemm għall-edukazzjoni inizjali tal-għalliema kif ukoll għall-iżvilupp professjonali kontinwu tal-għalliema.

X’inhu mistenni minn fornitur ta’ Taħriġ għall-Għalliema Jean Monnet?

Il-fornitur tat-taħriġ għall-għalliema Jean Monnet għandu joffri proposti ta’ taħriġ strutturati dwar suġġetti tal-UE għall-iskejjel u għall-fornituri tat-Taħriġ Vokazzjonali u Edukattiv, u jwassal korsijiet speċifiċi ta’ taħriġ individwali jew fi grupp (modulari, residenzjali, imħalltin jew online) għall-għalliema interessati fl-UE.

Dan jista’ jinkludi d-disinn ta’ materjal biex:

  • jingħata kontenut u metodoloġiji għall-għalliema f’diversi livelli, minn sfondi u b’esperjenza differenti;
  • jippermetti lill-iskejjel u lill-fornituri tat-Taħriġ Vokazzjonali u Edukattiv biex jibnu għarfien dwar l-UE fost l-istaff ta’ għalliema tagħhom.

Fl-attivitajiet kollha, il-fornitur tat-taħriġ għall-għalliema Jean Monnet se jrawwem il-fiduċja tal-għalliema biex jintegraw angolu tal-UE fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum.

Skadenzi u formoli ta’ applikazzjoni

Gwida tal-Programm Erasmus+

Gwida pass pass dwar il-proċess ta’ applikazzjoni

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session