Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

In-networks Jean Monnet fl-Edukazzjoni Għolja

Profil tal-applikant

Tul ta’ żmien: 3 snin

Għotja massima: €1,200,000 għal kull network

X’jikkwalifika bħala Network Jean Monnet fl-Edukazzjoni Għolja?

Żewġ tipi ta’ networks tematiċi kbar jistgħu jikkwalifikaw:

  1. Network li jiffoka fuq suġġett ta’ politika interna speċifika tal-UE. Jeħtieġ minimu ta’ 12-il istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja minn 7 Stati Membri differenti tal-UE u pajjiżi mhux tal-UE assoċjati mal-Programm.

  2. Network li jiffoka fuq kwistjonijiet ta’ politika barranija li jindirizzaw prijorità speċifika waħda. Jeħtieġ minimu ta’ 12-il istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja b’mill-anqas 6 parteċipanti minn pajjiżi mhux tal-UE mhux assoċjati mal-Programm u ffinanzjati minn strumenti ta’ azzjoni esterna tal-UE. In-network dwar kwistjonijiet ta’ politika barranija għandu jinkludi l-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet rilevanti f’pajjiżi appoġġjati.

X’inhu mistenni minn Network Jean Monnet fl-Edukazzjoni Għolja?

  • jiġbor, jixxerja u jiddiskuti: sejbiet tar-riċerka, kontenut tal-korsijiet, esperjenzi, prodotti (studji, artikli, eċċ.), fost is-sħab

  • jistabbilixxi għodda li tippermetti lis-sħab jixxerjaw ix-xogħlijiet akkademiċi tagħhom u jwettqu eżerċizzji ta’ evalwazzjoni bejn il-pari, filwaqt li jikkummentaw ukoll dwar dokumenti mibgħuta

  • regolarment jagħmel għażla tal-aktar riżultati innovattivi u interessanti li għandhom jiġu pprovduti lill-Kummissjoni

L-għan aħħari tan-networks tematiċi hu li jipprovdu feedback regolari (eż. newsletter online) dwar il-prattiki l-aktar avvanzati u innovattivi fil-qasam, filwaqt li jappoġġjaw u jżidu l-valur tad-dibattitu.

Proċess tal-applikazzjoni

Għal aktar informazzjoni dwar il-proċess tal-applikazzjoni, jekk jogħġbok żur

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls