Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opportunitajiet għall-organizzazzjonijiet

L-organizzazzjonijiet li jixtiequ jipparteċipaw fl-Erasmus+ jistgħu jimpenjaw ruħhom f'numru ta' attivitajiet ta' żvilupp u ta' networking, inkluż titjib strateġiku tal-ħiliet professjonali tal-istaff tagħhom, il-bini tal-kapaċità organizzazzjonali tagħhom, u l-ħolqien ta' sħubijiet kooperattivi transnazzjonali ma' organizzazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn sabiex jipproduċu outputs innovattivi jew skambji tal-aħjar prattiki.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet jiffaċilitaw l-opportunitajiet ta' tagħlim b'mobbiltà għal studenti, staff tal-edukazzjoni, trainees, apprendisti, voluntiera, persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u żgħażagħ.

Il-benefiċċji għal organizzazzjonijiet involuti jinkludu kemm kapaċità miżjuda biex joperaw fil-livell internazzjonali, metodi ta' maniġment imtejbin, aċċess għal opportunitajiet u għal proġetti ta' finanzjament, abilità miżjuda biex jippreparaw, jimmaniġġjaw, u jsegwu proġetti, kif ukoll portafoll aktar attraenti għal opportunitajiet għal studenti u persunal f'organizzazzjonijiet parteċipanti.

Azzjonijiet Ewlenin

Azzjoni Ewlenija 1: Mobbiltà fit-tagħlim tal-individwi

L-opportunitajiet tal-mobbiltà tat-tagħlim għandhom l-għan li jinkoraġġixxu l-mobbilità ta' studenti, staff tal-edukazzjoni, trainees, apprendisti, voluntiera, persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u żgħażagħ.

Ir-rwol tal-organizzazzjonijiet f'dan il-proċess hu li jorganizzaw dawn l-opportunitajiet għall-individwi. Il-benefiċċji għall-organizzazzjonijiet jinkludu żieda fil-kapaċità li joperaw fuq livell internazzjonali, titjib tal-ħiliet maniġerjali, aċċess għal aktar opportunitajiet ta' finanzjament u proġetti, żieda fl-abbiltà ta' preparazzjoni, immaniġġjar u segwitu ta' proġetti, portafoll aktar attraenti ta' opportunitajiet għall-istudenti u l-istaff tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, l-opportunità ta' żvilupp ta' proġetti innovattivi ma' sħab mid-dinja kollha.

Azzjoni Ewlenija 1: Mobbiltà fit-tagħlim tal-individwi

Azzjoni Ewlenija 2: Kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet

Il-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet hi mistennija li tirriżulta fl-iżvilupp, it-trasferiment u/jew l-implimentazzjoni ta’ prattiki innovattivi fil-livelli organizzattivi, lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropej.

Azzjoni Ewlenija 2: Kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet

Azzjoni Ewlenija 3: Appoġġ għal riforma politika

L-opportunitajiet taħt din l-Azzjoni Ewlenija jikkontribwixxu għall-appoġġ tal-aġenda ta' politika ġenerali tal-UE, il-qafas ta' kooperazzjoni 2020 tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ, u l-Istrateġija taż-Żgħażagħ.

L-organizzazzjonijiet se jikkontribwixxu għat-titjib tal-kwalità tas-sistemi tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ fl-Ewropa, kif ukoll għall-promozzjoni tat-tagħlim transnazzjonali u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet. Se jikkontribwixxu wkoll għall-iżvilupp tal-bażi tat-tfassil ta' politika fuq il-bażi tal-evidenza kif ukoll jappoġġjaw in-networks u l-għodda għall-implimentazzjoni ta' politika.

L-organizzazzjonijiet se jikkontribwixxu wkoll għat-titjib tal-involviment taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika u l-impenn tagħhom mal-politikanti.

Azzjoni Ewlenija 3: Appoġġ għal riforma politika

Jean Monnet

L-opportunitajiet għat-tagħlim, ir-riċerka, u d-dibattitu ta' politiki dwar l-UE u l-politiki tagħha.

Esplora l-Azzjonijiet Jean Monnet:

Sport

Opportunitajiet maħsubin biex jiżviluppaw u jimplimentaw attivitajiet konġunti biex jippromwovu l-isport u l-attività fiżika, jidentifikaw u jimplimentaw attivitajiet innovattivi fil-qasam tal-isport, u biex jimmaniġġjaw avvenimenti mingħajr profitt sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni fl-isport.

Esplora l-Isport