Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizzazzjonijiet

Ħarsa ġenerali

L-organizzazzjonijiet li jixtiequ jipparteċipaw f'Erasmus+ jistgħu jimpenjaw ruħhom f'numru ta' attivitajiet ta' żvilupp u ta' netwerking, inkluż titjib strateġiku tal-ħiliet professjonali tal-persunal tagħhom, il-bini tal-kapaċità organizzazzjonali tagħhom, u l-ħolqien ta' sħubijiet kooperattivi transnazzjonali ma' organizzazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn sabiex jipproduċu outputs innovattivi jew skambji tal-aħjar prattiki.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet jiffaċilitaw l-opportunitajiet ta' tagħlim b'mobilità għal studenti, persunal, trainees, apprendisti, voluntiera, persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u żgħażagħ.

Il-benefiċċji għal organizzazzjonijiet involuti jinkludu kemm kapaċità miżjuda biex joperaw fil-livell internazzjonali, metodi ta' maniġment imtejbin, aċċess għal opportunitajiet u għal proġetti ta' finanzjament, abilità miżjuda biex jippreparaw, jimmaniġġjaw, u jsegwu proġetti, kif ukoll portafoll aktar attraenti għal opportunitajiet għal studenti u persunal f'organizzazzjonijiet parteċipanti.

Kalkulatur tad-distanza

Azzjonijiet Ewlenin

Azzjoni Ewlenija 1: Mobilità fit-tagħlim tal-individwi

L-Azzjoni Ewlenija 1 timmira biex tinkuraġġixxi l-mobilità tal-istudenti, il-persunal, il-voluntiera, il-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, u ż-żgħażagħ. L-organizzazzjonijiet jistgħu jirranġaw kemm biex jibagħtu jew jirċievu studenti u persunal lejn jew minn pajjiżi parteċipanti, kif ukoll biex jorganizzaw attivitajiet ta' tagħlim minn għalliema, ta' taħriġ, ta' tagħlim għall-istudenti u ta' volontarjat.

Skopri aktar

Azzjoni Ewlenija 2: Innovazzjoni u prattiki tajba

L-Azzjoni Ewlenija 2 hi mfassla biex tiżviluppa l-edukazzjoni, it-taħriġ, u s-setturi taż-żgħażagħ permezz ta' ħames attivitajiet prinċipali:

  1. Sħubijiet strateġiċi biex jappoġġjaw kemm l-innovazzjoni fis-settur kif ukoll inizjattivi konġunti li jippromwovu l-kooperazzjoni, it-tagħlim mill-pari, u l-iskambju tal-esperjenza.
  2. Alleanzi tal-Għarfien sabiex titrawwem l-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja u permezz tagħha flimkien man-negozji, u lil hinn, li jikkontribwixxu għal approċċi ġodda għat-tagħlim mill-għalliema u tal-istudenti, għall-intraprenditorija fl-edukazzjoni, u għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa.
  3. Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali sabiex jittrattaw il-lakuna tal-ħiliet u jiżguraw allinjament aħjar tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Jeżistu opportunitajiet biex jiġu mmodernizzati l-ETV, jiġu skambjati l-għarfien u l-aħjar prattiki, jitħeġġeġ ix-xogħol f'pajjiżi barranin, u jiżdied ir-rikonoxximent tal-kwalifiki.
  4. Proġetti ta' bini tal-kapaċità fil-qasam tal-edukazzjoni għolja biex jappoġġjaw il-modernizzazzjoni, l-aċċessibilità, u l-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja fil-Pajjiżi Sħab.
  5. Proġetti ta' bini tal-kapaċità fil-qasam tal-żgħażagħ biex jappoġġjaw kemm l-iżvilupp tax-xogħol għaż-żgħażagħ, it-tagħlim mhux formali, u x-xogħol volontarju, kif ukoll biex jippromwovu opportunitajiet ta' tagħlim mhux formali mal-Pajjiżi Sħab.

Skopri aktar

Azzjoni Ewlenija 3: Appoġġ għal riforma politika

L-Azzjoni ewlenija 3 timmira biex iżżid kemm il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, speċjalment b'diskussjonijiet ma’ dawk li jfasslu l-politika, kif ukoll l-iżvilupp tal-għarfien fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

Skopri aktar

Jean Monnet

L-opportunitajiet għat-tagħlim, ir-riċerka, u d-dibattitu ta' politiki dwar l-UE u l-politiki tagħha.

Skopri aktar

Sport

Opportunitajiet maħsubin biex jiżviluppaw u jimplimentaw attivitajiet konġunti biex jippromwovu l-isport u l-attività fiżika, jidentifikaw u jimplimentaw attivitajiet innovattivi fil-qasam tal-isport, u biex jimmaniġġjaw avvenimenti mingħajr profitt sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni fl-isport.

Skopri aktar

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport