Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Katedri Jean Monnet

X'inhu l-għan?

Il-Katedri Jean Monnet huma maħsuba biex:

  • japprofondixxu t-tagħlim fl-istudji tal-UE inklużi f’kurrikulu uffiċjali ta’ istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja
  • jipprovdu tagħlim profond dwar kwistjonijiet tal-UE f'oqsma li qed ikun hemm dejjem aktar domanda għalihom fis-suq tax-xogħol.

Il-Katedri Jean Monnet huma wkoll imħeġġa jipprovdu riżorsi edukattivi miftuħa u jinvolvu attivitajiet edukattivi miftuħa fix-xogħol tagħhom biex iżidu l-flessibilità u l-aċċessibilità għat-tagħlim.

X'inhi l-opportunità?

Erasmus+ joffri l-opportunità lill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja (HEIs) li jospitaw post ta’ tagħlim bi speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-UE għall-professuri universitarji.

L-HEIs parteċipanti huma mistennija jappoġġjaw lil min ikollu l-Katedra fl-attivitajiet ta' tagħlim, riċerka u riflessjoni tiegħu, u jippermettu lil firxa wiesa' ta' kurrikuli biex jibbenefikaw minn dawn il-korsijiet.

Kif taħdem?

Organizzazzjoni bil-ħsieb li tapplika trid tkun HEI stabbilita fi kwalunkwe pajjiż fid-dinja. Jekk l-HEI hi minn Pajjiż tal-Programm irid ikollha Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja valida.

Katedra Jean Monnet trid iddum tliet snin u jrid ikollha tul minimu ta' 90 siegħa ta' tagħlim kull sena akkademika. Katedra trid ukoll twettaq tal-inqas attività waħda addizzjonali kull sena akkademika.

Id-90 siegħa jinkludu lekċers fi grupp, seminars, u tutorials, inkluż fil-format ta' tagħlim mill-bogħod, iżda mhux istruzzjoni individwali.

Il-persuna li jkollha l-Katedra trid tkun membru permanenti tal-persunal fl-istituzzjoni li qed tapplika bil-grad ta' "Professur"; ma tistax tkun Professur mistieden meta ssir l-applikazzjoni.

X'jeħtieġlek tkun taf aktar?

Jekk ikun hemm il-ħtieġa li tiġi sostitwita persuna li jkollha Katedra, trid tintbagħat talba bil-miktub lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura , u s-sostitut propost irid ikollu l-istess livell ta' speċjalizzazzjoni bħall-persuna li se tħalli l-Katedra.

Kif tapplika?

L-organizzazzjonijiet interessati li japplikaw għandhom jagħmlu dan permezz tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura.

Kun af aktar

Il-Gwida tal-Programm Erasmus+ hi s-sors ewlieni ta' informazzjoni dwar il-Katedri Jean Monnet, għalkemm hi disponibbli aktar informazzjoni dwar il-proċess ta' applikazzjoni mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura.

Għal aktar informazzjoni tista' tikkuntattja lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura jew tista' tikkuntattja lill-Kummissjoni Ewropea.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.