Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Köznevelésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Ez a pályázattípus a köznevelés területén tevékenykedő azon iskolák és szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek tanulási célú mobilitási tevékenységeket kívánnak szervezni a tanulóik és az ott dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók számára.

A tevékenységek széles köre támogatott. Idetartoznak a munkatársak/szakemberek/oktatók számára biztosított szakmai látogatások és szakmai továbbképző tanfolyamok, a tanulók számára kínált egyéni és csoportos mobilitási lehetőségek, a meghívott szakértők, valamint az egyéb, alább ismertetett tevékenységek.

A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeiken keresztül aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezetvédelmi fenntarthatóságot, a digitális oktatást, valamint a polgári szerepvállalást és az aktív részvételt: a program által biztosított külön finanszírozási lehetőségek e célokra történő felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával, valamint azáltal, hogy megfelelő tervet választanak a tevékenységeikhez.

A pályázattípus célkitűzései

E pályázattípus célja, hogy tanulási lehetőségeket biztosítson az egyének számára, és támogassa az iskolák és egyéb köznevelési szervezetek/intézmények nemzetköziesítését és intézményi fejlesztését. A pályázattípus célkitűzései konkrétabban a következők:

Az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése az alábbiak révén:

 • a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
 • a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
 • a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.

Az oktatás és tanulás minőségének javítása a köznevelésben az alábbiak révén:

 • a tanárok, intézményvezetők és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása;
 • az új technológiák és az innovatív oktatási módszerek alkalmazásának előmozdítása;
 • a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség fejlesztése az iskolákban;
 • a jó gyakorlatok megosztásának és átadásának támogatása az oktatás és az intézményfejlesztés területén.

Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:

 • az iskolák kapacitásépítése a határokon átnyúló csereprogramokban és együttműködésben való részvétel ösztönzése, valamint kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása érdekében;
 • a tanulási célú mobilitás lehetőségének megteremtése a köznevelésben részt vevő bármely tanuló számára;
 • annak előmozdítása, hogy a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredményeit elismerjék.

Hogyan lehet pályázni az Erasmus+ keretében rendelkezésre álló mobilitási lehetőségekre?

Az iskolák és a köznevelés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények kétféle módon pályázhatnak támogatásra:

 • A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei – ezek a projektek lehetőséget biztosítanak a pályázók számára arra, hogy egy hat–tizennyolc hónapos időszak során különféle mobilitási tevékenységeket szervezzenek. A rövid távú projektek jelentik a legjobb választást az Erasmus+ programra először pályázó szervezetek/intézmények vagy azok számára, akik csak korlátozott számú tevékenységet kívánnak megszervezni.
 • A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált projektjei – ezek a projektek kizárólag a köznevelés területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények számára állnak nyitva. Ez a speciális finanszírozási forma lehetővé teszi az akkreditált szervezetek/intézmények számára, hogy rendszeres támogatásban részesüljenek olyan mobilitási tevékenységek megszervezéséhez, amelyek hozzájárulnak Erasmus-tervük fokozatos végrehajtásához. Az Erasmus-akkreditáció minden olyan szervezet/intézmény számára nyitva áll, amely rendszeres mobilitási tevékenységeket kíván szervezni. A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ program keretében korábban szerzett tapasztalat. A lehetőségről további információkat olvashat a pályázati útmutató „Erasmus-akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén” című fejezetében.

A szervezetek/intézmények emellett anélkül csatlakozhatnak a programhoz, hogy pályázatot kellene benyújtaniuk. Ehhez a következőket kell tenniük:

 • Csatlakozás egy meglévő Erasmus+ mobilitási konzorciumhoz, amelyet egy akkreditált konzorciumvezető koordinál a saját országában, és amely nyitott az új tagok felvételére.
 • Más országból érkező résztvevők fogadása: bármelyik szervezet/intézmény fogadhat külföldi partnerszervezettől/-intézménytől érkező tanulókat vagy munkatársakat/szakembereket/oktatókat. A fogadó szervezet/intézmény szerepének betöltése értékes tapasztalat, és nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó partnerségeket alakítson ki, és többet megtudjon a programról, mielőtt maga is pályázna.

Az iskolák esetében ajánlott az eTwinninghez történő csatlakozás: az eTwinning egy biztonságos platformon üzemelő online közösség, amely az egyes országok eTwinning nemzeti támogató szervezetei/intézményei által ellenőrzött iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók számára elérhető. Az eTwinning lehetővé teszi egyrészt, hogy az iskolák közös virtuális osztálytermeket alakítsanak ki, és projekteket bonyolítsanak le más iskolákkal, másrészt hogy a tanárok párbeszédet és eszmecserét folytassanak a munkatársaikkal, és különféle szakmai továbbképzéseken vegyenek részt. Az eTwinning emellett tökéletes környezetet biztosít ahhoz, hogy az érdeklődők partnereket találjanak jövőbeli projektjeikhez.

Ezenkívül az iskoláknak és tanároknak célszerű a SELFIE eszközeit használni: az Európai Bizottság által létrehozott ingyenes, többnyelvű, webalapú önértékelési eszközök, amelyek segítik az iskolákat és a tanárokat digitális kapacitásaik fejlesztésében. A tanároknak szánt eszköz lehetővé teszi a tanárok számára, hogy saját maguk értékeljék digitális kompetenciáikat és önbizalmukat, és visszajelzést kapjanak ismereteik vagy kompetenciáik erősségeiről és hiányosságairól, amely területeken fejlődhetnek. Tanárcsapatok is együttműködhetnek az eszköz használatában és a képzési terv kidolgozásában. A SELFIE-eszközök online elérhetők a következő címen: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_hu

Projekttervezés

A pályázó szervezet/intézmény egy 1. pályázati kategóriába tartozó projekt kulcsszereplője. A pályázó összeállítja és benyújtja a pályázatot, aláírja a támogatási megállapodást, megvalósítja a mobilitási tevékenységeket, és beszámol a nemzeti irodának. A rövid távú projektekre és az Erasmus-akkreditációkra irányuló pályázási folyamat középpontjában a pályázó szervezet/intézmény szükségletei és tervei állnak.

A mobilitási projektek keretében végzett mobilitási tevékenységek lehetnek kimenők vagy bejövők. A támogatható tevékenységtípusok többsége kimenő mobilitási tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a pályázó szervezet/intézmény tölti be a küldő szervezet szerepét: kiválasztja a résztvevőket, és egy külföldi fogadó szervezethez/intézményhez küldi őket. Határozottan ajánlott e lehetőségek egy vagy több partneriskolával lebonyolított, kétirányú cserék vagy közös tevékenységek megszervezésére történő kihasználása. Ebben az esetben minden részt vevő iskolának Erasmus+ támogatásra kell pályáznia, vagy csatlakoznia kell egy meglévő konzorciumhoz. A partnerkeresés folyamatának megkönnyítése érdekében az Erasmus+ eszközöket biztosít ahhoz, hogy az Európai Iskolai Oktatási Platform (https://school-education.ec.europa.eu/hu) keretében külföldi partnereket találjanak.

Ezenkívül léteznek olyan különleges bejövő tevékenységtípusok, amelyek lehetővé teszik a pályázó szervezetek/intézmények számára, hogy a szervezetükhöz/intézményükhöz szakértőket vagy gyakorló tanárokat hívjanak meg. A befelé irányuló tevékenységeknek nem az a céljuk, hogy kétirányú cserék jöjjenek létre, hanem olyan személyek bevonására irányulnak, akik segíthetnek a pályázó szervezet/intézmény fejlesztésében és nemzetköziesítésében. A pályázattípuson belül támogatott összes tevékenységnek összhangban kell állnia az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok konkrét megvalósítási gyakorlatokra terjednek ki olyan projektfeladatok esetében, mint a résztvevők kiválasztása és felkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok teljes szövegét az Europa weboldal következő hivatkozására kattintva olvashatja el: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

A nyelvtanulás minden mobilitási projekt fontos része: a kedvezményezett szervezeteknek/intézményeknek nyelvtanulási támogatást kell nyújtaniuk résztvevőik számára a mobilitási tevékenységek előtt és alatt. E célból az Erasmus+ finanszírozza az online nyelvi támogatási platformot, amely ingyenes és minden Erasmus+ résztvevő számára nyitva áll.

Hogyan lehet partnereket találni mobilitási tevékenységeihez?

Az Erasmus+ különböző eszközöket és lehetőségeket kínál ahhoz, hogy partnereket találjon mobilitási tevékenységeihez:

 • Az Európai Iskolai Oktatási Platform (ESEP) online partnerkereső eszközt kínál. Szervezetét/intézményét regisztrálhatja a platformon annak érdekében, hogy partnerkereső közleményeket tegyen közzé, és keressen más szervezetek/intézmények által tett bejelentéseket: https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding
 • Az Erasmus+ nemzeti irodák rendszeresen szerveznek képzési és együttműködési tevékenységeket. Ezek közé tartoznak a kapcsolattartó szemináriumok, online rendezvények és egyéb partnerkeresési lehetőségek az Erasmus+ program pályázói és kedvezményezettjei számára. A rendelkezésre álló képzési és együttműködési tevékenységek itt találhatók: https://salto-et.net. Rendszeresen látogasson el a nemzeti iroda honlapjára is, hogy folyamatosan tájékozódjon tevékenységeiről és rendezvényeiről.
 • Az Erasmus+ projekteredményeket bemutató platformja lehetővé teszi az összes akkreditált szervezet/intézmény és jóváhagyott projekt keresését: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Horizontális dimenziók

Valamennyi mobilitási projektnek integrálnia kell a teljes Erasmus+ program következő közös dimenzióit:

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, garantálniuk kell, hogy befogadó és méltányos módon biztosítanak mobilitási lehetőségeket a különböző hátterű résztvevők számára. A projekttevékenységekben részt vevő tanulók kiválasztásakor figyelembe kell venni olyan alapvető fontosságú tényezőket, mint a résztvevők motivációja, érdemei, valamint személyes fejlődési és tanulási szükségletei. A munkatársak/szakemberek/oktatók köréből kikerülő résztvevők kiválasztásakor szintén gondoskodni kell arról, hogy a szakmai fejlődés előnyeiből a szervezet/intézmény valamennyi tanulója részesüljön.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése során végig be kell vonniuk a résztvevőket az alapvető fontosságú döntésekbe annak érdekében, hogy minden résztvevő maximálisan kiaknázhassa a projekt előnyeit és hatását.

A kedvezményezettek és az oktatást és képzést biztosító részt vevő más szervezetek/intézmények esetében ajánlott, hogy aktívan kialakítsanak és elősegítsenek mobilitási lehetőségeket például azáltal, hogy tantervükön belül mobilitási ablakokat hoznak létre, és egységes lépéseket határoznak meg a visszatérő résztvevők számára visszailleszkedésük megkönnyítésére.

Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevőik körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Ezeknek az elveknek az összes programtevékenység előkészítése és megvalósítása során érvényre kell jutniuk, különösen a program által a fenntartható utazási módok népszerűsítésére biztosított külön finanszírozási támogatás felhasználása révén. Az oktatást és képzést biztosító szervezeteknek/intézményeknek be kell építeniük ezeket az elveket a mindennapi munkájukba, és aktívan elő kell mozdítaniuk a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók körében a szemlélet- és magatartásbeli változásokat.

Digitális átállás az oktatás és képzés területén

A program az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tanulás és az oktatás minőségét. Emellett a résztvevők részesülhetnek a „Digitális lehetőségek” gyakornoki programból: e mobilitási tevékenységek lehetővé teszik számukra digitális készségek elsajátítását és a munkatársak/szakemberek/oktatók digitális eszközök segítségével történő képzéshez, tanításhoz és egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitásépítését. Ezeket a tevékenységeket a rendelkezésre álló mobilitási formák bármelyikével meg lehet szervezni.

Részvétel a demokratikus életben

A program célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott mobilitási tevékenységeknek erősíteniük kell a részvételi készségeket a civil társadalom különböző területein, valamint a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A projekteknek lehetőség szerint formális vagy nem formális tanulási tevékenységek révén lehetőséget kell kínálniuk a demokratikus életben való részvételre, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. Továbbá javítaniuk kell az Európai Unió és a közös európai értékek megértését, különös tekintettel a demokratikus elvek tiszteletben tartására, az emberi méltóságra, az egység és a sokféleség elvére, a kultúrák közötti párbeszédre, valamint az európai társadalmi, kulturális és történelmi örökségre.

Tevékenységek

Ez a rész ismerteti azokat az Erasmus+ források bevonásával támogatható tevékenységtípusokat, amelyek a rövid távú és az akkreditált projektek keretében valósíthatók meg.

Minden tevékenység esetében kiegészítő támogatás biztosítható a kevesebb lehetőséggel rendelkező, kiskorú résztvevőket vagy felügyeletet igénylő fiatalokat kísérő személyek számára. A kísérő személyek számára a tevékenység egészére vagy egy részére biztosítható támogatás.

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Támogatható tevékenységek

 • Szakmai látogatás (2–60 nap)
 • Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása (2–365 nap)
 • Kurzusok és képzések (2–30 nap, résztvevőnként legfeljebb 10 nap tandíj)

A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

A végrehajtott tevékenységeknek a következő minőségi követelményeknek kell megfelelniük:

Job shadowing/szakmai látogatás: a résztvevők egy másik országban található fogadó szervezetnél/intézménynél tölthetnek időt azzal a céllal, hogy új gyakorlatokat tanuljanak és új ötleteket gyűjtsenek megfigyelés és a társakkal, szakértőkkel vagy más szakemberekkel való interakció révén a fogadó szervezetnél végzett napi munkájuk során.

Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása: a résztvevők bizonyos ideig taníthatnak vagy képzést biztosíthatnak tanulóknak egy másik országban működő fogadó szervezetnél/intézménynél, hogy a feladataik elvégzése és a társakkal való csere révén tanuljanak.

Kurzusok és képzések: a résztvevők egy előre meghatározott tanulási programon és tanulási eredményeken alapuló strukturált kurzuson vagy hasonló típusú képzésben vehetnek részt, amelyet szakképzett szakemberek nyújtanak.

A képzésnek egyértelmű transznacionális elemet kell tartalmaznia, például azáltal, hogy előmozdítja a különböző országokból származó résztvevők közötti tanulási interakciót, vagy integrálja a gyakorlatok transznacionális átadásának egyéb elemeit, például a fogadó országból érkező, a köznevelésben közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók erőteljes bevonását a külföldi kollégákkal való kapcsolattartásba és gyakorlatuk bemutatásába.

A kurzusok és képzések tartalmának relevánsnak kell lennie a részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai készségei és a projekt vagy az akkreditáció célkitűzései szempontjából.

A támogatott tevékenységek közé tartozhatnak például a közintézmények vagy önkéntes szervezetek/intézmények által szervezett kurzusok és képzések, a gyakorlatok különböző országok szervezetei/intézményei közötti cseréjének részeként szervezett tevékenységek, valamint a kereskedelmi forgalomban elérhető kurzusok és képzések. Az olyan teljesen passzív tevékenységek, mint az előadások, beszédek vagy tömegkonferenciák meghallgatása, nem kapnak támogatást. A konferenciák és hasonló címet viselő rendezvények csak akkor finanszírozhatók, ha a résztvevők idejük nagy részét strukturált képzéssel, munkaértekezletekkel, gyakorlati feladatokkal, a kollégákkal folytatott tapasztalatcserével vagy az aktív tanulás egyéb formáival töltik.

A pályázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy valamennyi tanfolyamszervező teljes mértékben független az Erasmus+ programtól, és szabadpiaci szolgáltatóként működik. A kurzusok és képzések kiválasztása ezért a kedvezményezett szervezet/intézmény felelőssége. Az alábbi minőségbiztosítási szabályok segítik a pályázókat választásuk során: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők közé tartoznak a tanárok, az intézményvezetők, és minden egyéb, a köznevelés területén tevékenykedő, nem oktatással foglalkozó szakember és munkatárs.

A támogatható, nem oktatással foglalkozó szakemberek és munkatársak magukban foglalják a köznevelés területén az iskolákban dolgozó munkatársakat/szakembereket (tanársegédek, pedagógiai tanácsadók, pszichológusok, Erasmus+ koordinátorok stb.) és a köznevelés területén aktív egyéb szervezetekben/intézményekben dolgozó munkatársakat/szakembereket (például tanfelügyelők, tanácsadók, a köznevelésért felelős szakpolitikai koordinátorok, Erasmus+ koordinátorok stb.).

A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel (például külső oktatóként, szakértőként vagy önkéntesként) annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában.

Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal). A nemzeti irodáknak átlátható és következetes gyakorlatot kell kialakítaniuk azzal kapcsolatban, hogy saját nemzeti körülményeiket figyelembe véve mi minősül elfogadható munkakapcsolatnak és igazoló dokumentációnak.

Támogatható helyszínek

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

A tanulási eredmények dokumentálása

A tanulási eredmények dokumentálására vonatkozó követelményeket az Erasmus minőségbiztosítási szabályok határozzák meg, és a projekttámogatási megállapodásban részletesebben kifejtik.

A tevékenység előtt a küldő szervezetnek/intézménynek, a fogadó szervezetnek/intézménynek és a résztvevőnek tanulási megállapodást (vagy hasonló dokumentumot) kell kötnie, amely meghatározza a résztvevő várható tanulási eredményeit. A kurzusok és képzések esetében tanulási megállapodás helyett kurzusprogram is használható.

 A tevékenység után a résztvevő által elért tanulási eredményeket Europass mobilitási igazolvány vagy hasonló dokumentum kiadásával el kell ismerni. A kedvezményezett szervezetnek/intézménynek a tevékenység befejezését igazoló dokumentum egy példányát meg kell őriznie.

Tanulói mobilitás

Támogatható tevékenységek

 • Iskolai tanulók csoportos mobilitása (2–30 nap, csoportonként legalább két tanuló)
 • Tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása (10–29 nap)
 • Tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitása (30–365 nap)

A fizikai mobilitás mellett a tanulók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

A végrehajtott tevékenységeknek a következő minőségi követelményeknek kell megfelelniük:

Iskolai tanulók csoportos mobilitása: a küldő iskola tanulóinak egy csoportja időt tölthet és együtt tanulhat más országból származó társaival. A küldő iskolának a fogadó országban működő partneriskolával együttműködve kell megterveznie a tanulási tevékenységeket1 .

A tanulókat a küldő iskola tanárainak vagy az oktatásban részt vevő más képesített munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak kell kísérniük a tevékenység teljes időtartama alatt, és az ő feladatuk a tanulási folyamatuk irányítása is. Szükség esetén más felnőttek kísérőként is eljárhatnak a kísérő tanárok támogatása érdekében2 .

Iskolai tanulók rövid távú, tanulási célú mobilitása: a tanulók külföldön tölthetnek egy időszakot, hogy egy partneriskolában tanuljanak, vagy szakmai gyakorlaton vegyenek részt egy másik releváns külföldi szervezetnél/intézménynél. Minden résztvevő esetében egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetében legalább 2 napos mobilitási tevékenység is szervezhető, amennyiben ez indokolt.

Iskolai tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitása: a tanulók külföldön tölthetnek egy időszakot, hogy egy partneriskolában tanuljanak, vagy szakmai gyakorlaton vegyenek részt egy másik releváns külföldi szervezetnél/intézménynél. Minden résztvevő esetében egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. Minden résztvevő számára kötelező indulás előtti képzést kell biztosítani, és megnövelt finanszírozási támogatást kell biztosítani a szervezési és nyelvi támogatáshoz.

Fontos tudni, hogy a csoportos és az egyéni tevékenységi formátumok közötti különbség nem az utazási és szálláslehetőségeken alapul, hanem kizárólag a kollektív vagy egyéni tanulmányi programokra vonatkozó követelményeken, ahogyan az „A tanulási eredmények dokumentálása” c. alábbi szakaszban szerepel. Ennek megfelelően eltérő szintű szervezési támogatás biztosított a csoportos és egyéni tevékenységekhez, az e fejezet végén bemutatott finanszírozási szabályokban meghatározottak szerint.

Támogatható résztvevők

A résztvevőknek a küldő iskola egyik oktatási programjába beiratkozott tanulóknak kell lenniük3 .

A részvétel az intézményi kereteken kívül iskolázott tanulók számára is lehetséges azokban az országokban, ahol ilyen gyakorlat létezik4 .

Támogatható helyszínek

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

Az iskolai tanulók csoportos mobilitásának egy fogadó iskolában kell megvalósulnia. Kivételes esetben a tevékenységek a fogadó iskola országában más helyszínen is elvégezhetők, amennyiben azt a tevékenység tartalma és minősége indokolja. Ebben az esetben a résztvevőknek a fogadó iskolából a helyszínre történő utazását nem tekintik transznacionális mobilitási tevékenységnek. Ezért erre a célra nem lehet kiegészítő támogatást igényelni.

Emellett a tanulók csoportos mobilitására az Európai Unió valamely intézményének székhelyén is sor kerülhet, ha a tevékenységet uniós intézményben vagy azzal együttműködésben szervezik5 .

A csoport tevékenységeinek helyszíntől függetlenül legalább két uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országokból származó tanulókat kell bevonniuk.

A tanulási eredmények dokumentálása

A tanulási eredmények dokumentálására vonatkozó követelményeket az Erasmus minőségbiztosítási szabályok határozzák meg, és a projekttámogatási megállapodásban részletesebben kifejtik.

Egyéni mobilitási tevékenységek: a tevékenység előtt a küldő szervezetnek/intézménynek, a fogadó szervezetnek/intézménynek és a résztvevőnek tanulási megállapodást (vagy hasonló dokumentumot) kell kötnie, amely meghatározza a résztvevő várható tanulási eredményeit. A tevékenység után a résztvevő által elért tanulási eredményeket Europass mobilitási igazolvány vagy hasonló dokumentum kiadásával el kell ismerni. A kedvezményezett szervezetnek/intézménynek a tevékenység befejezését igazoló dokumentum egy példányát meg kell őriznie.

Csoportos mobilitási tevékenységek: a tanulmányi programot az egész csoportra vonatkozóan meg kell határozni (egyéni tanulási megállapodásokra nincs szükség). A tevékenységet követően a kedvezményezett szervezetnek/intézménynek meg kell őriznie a tanulmányi programot és a résztvevők listáját (beleértve a kísérő személyeket is) a tevékenység befejezését igazoló dokumentumként.

Egyéb támogatott tevékenységek

Támogatható tevékenységtípusok

 • Meghívott szakértők (2–60 nap)
 • Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10–365 nap)

A végrehajtott tevékenységeknek a következő minőségi követelményeknek kell megfelelniük:

Meghívott szakértők:az iskolák oktatókat, tanárokat szakpolitikai szakértőket vagy egyéb képzett szakembereket hívhatnak meg külföldről azzal a céllal, hogy azok segédkezzenek a fogadó iskolán belül az oktatás és tanulás fejlesztésében. A meghívott szakértők például képzést biztosíthatnak az iskola munkatársai/szakemberei/oktatói számára, új oktatási módszereket szemléltethetnek, vagy segíthetnek a bevált szervezési és irányítási gyakorlatok átadásában.

Gyakorló tanárok és oktatók fogadása: a pályázó szervezetek/intézmények olyan gyakorló tanárokat fogadhatnak, akik szeretnének szakmai gyakorlati időszakot tölteni külföldön. A fogadó szervezet/intézmény támogatást kap a tevékenység kialakításához, a résztvevő utazási és egyéni támogatásáról pedig a küldő szervezetnek kell gondoskodnia (amely e célból szintén Erasmus+ támogatásra pályázhat).

Támogatható résztvevők

Meghívott szakértő lehet bármely, másik uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó személy, aki a meghívó szervezet/intézmény igényei és célkitűzései szempontjából releváns szakértelmet és képzést tud nyújtani.

A gyakorló tanárok és oktatók fogadása olyan résztvevők számára érhető el, akik egy másik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban tanárképzési programban (vagy oktatók vagy pedagógusok számára biztosított hasonló oktatási programban) vesznek részt, vagy azt a közelmúltban végezték el6 .

Támogatható helyszínek

A meghívott szakértők és gyakorló tanárok tevékenységének helyszíne mindig a kedvezményezett szervezet/intézmény (a konzorciumtagokat is beleértve).

A tanulási eredmények dokumentálása

A meghívott szakértők esetében a tevékenység megkezdése előtt egyeztetni kell a kedvezményezett szervezettel/intézménnyel a képzési programról. A tevékenységet követően a kedvezményezett szervezetnek/intézménynek meg kell őriznie a végrehajtott tanulmányi programot a tevékenység befejezésének bizonyítékaként.

Továbbképzésben részt vevő vendégtanárok és -oktatók esetében az egyéni tanulói mobilitási tevékenységekre vonatkozó követelmények alkalmazandók.

Előkészítő látogatások

Mi az előkészítő látogatás?

Az előkészítő látogatás a küldő szervezet/intézmény munkatársai/szakemberei/oktatói által a leendő fogadó szervezetnél/intézménynél tett látogatás, amelynek célja a tanulói vagy a munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitási tevékenység jobb előkészítése.

Mikor lehet előkészítő látogatást szervezni?

Minden előkészítő látogatásnak egyértelműen indokoltnak kell lennie, és a mobilitási tevékenység inkluzivitását, hatókörének kiterjesztését és minőségének javítását kell szolgálnia.

Előkészítő látogatások szervezhetők például a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők mobilitásának eredményesebb megszervezése, egy új partnerszervezettel/-intézménnyel folytatott együttműködés elindítása vagy hosszabb mobilitási tevékenységek előkészítése céljából.

A „Kurzusok és képzések” kivételével bármilyen típusú tanulói vagy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitásra való felkészülés céljából előkészítő látogatásokat lehet szervezni.

Ki vehet részt előkészítő látogatáson?

Előkészítő látogatást munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására jogosult, és a projekt szervezésében részt vevő bármely személy tehet.

A hosszú távú, tanulási célú mobilitási tevékenységben részt vevő tanulók és a kevesebb lehetőséggel rendelkező, bármilyen típusú tevékenységben részt vevő személyek kivételesen előkészítő látogatásokon vehetnek részt a saját tevékenységük előkészítése esetében.

Az előkészítő látogatáson legfeljebb három személy vehet részt, fogadó szervezetenként/intézményenként pedig legfeljebb egy előkészítő látogatás szervezhető.

Hol kerülhet sor előkészítő látogatásokra?

Az előkészítő látogatásokra a leendő fogadó szervezet/intézmény területén vagy bármely más olyan helyszínen kerül sor, ahol mobilitási tevékenységeket terveznek. A munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitásának helyszíneire és a tanulói mobilitási tevékenységekre vonatkozó szabályok az e tevékenységekhez kapcsolódó előkészítő látogatásokra is alkalmazandók.

Köznevelésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei

A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei világos és egyszerű lehetőséget kínálnak az Erasmus+ nyújtotta előnyök kiaknázására. Céljuk, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára, hogy könnyen létrehozhassanak néhány tevékenységet, és tapasztalatot szerezzenek a programban.

A rövid távú projektek esetében az egyszerű lebonyolítás érdekében korlátozott a résztvevők száma és a projekt időtartama. A pályázattípus kizárólag önálló szervezetek/intézmények számára érhető el, konzorciumvezetők pedig nem vehetnek részt benne. Akkreditált szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre, ugyanis már állandó hozzáféréssel rendelkeznek az Erasmus+ keretében kínált támogatáshoz.

A rövid távú projektek megpályázása magában foglalja azoknak a tevékenységeknek a listáját és leírását, amelyet a pályázó szervezet/intézmény meg kíván szervezni.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A következő szervezetek/intézmények pályázhatnak7 :

 1. Iskola előtti, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák8
 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

A köznevelés területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre.

Támogatható országok

A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

1. forduló (valamennyi nemzeti iroda számára): február 20. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

2. forduló: a második határidőt a nemzeti irodák határozhatják meg (2. forduló). Ebben az esetben a nemzeti iroda a honlapján keresztül tájékoztatja a pályázókat. A 2. forduló esetében a pályázóknak október 1. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A projektek indulásának időpontja

A projektek a következő kezdő dátumok közül választhatnak:

 • 1. forduló: június 1. és december 31. között a tárgyévben
 • 2. forduló: a következő évben január 1. és május 31. között.

A projekt időtartama

6–18 hónap

A pályázatok száma

Egy szervezet/intézmény egy pályázati fordulóban csak egy rövid távú projektre pályázhat a köznevelés területén.

Az első pályázati fordulóban rövid távú projektre támogatásban részesülő szervezetek/intézmények nem pályázhatnak ugyanazon pályázati felhívás második fordulójában.

A szervezetek/intézmények öt egymást követő pályázati évben legfeljebb három, rövid távú projektre irányuló támogatást nyerhetnek el a köznevelés területén. A 2014 és 2020 közötti időszakban elnyert támogatások nem számítanak bele ebbe a korlátozásba.

Támogatható tevékenységek

A köznevelés területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A támogathatóság feltétele, hogy a pályázatok legalább egy, munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló vagy tanulói mobilitási tevékenységet tartalmazzanak.

A projekt hatóköre

A rövid távú projektekre irányuló pályázatok legfeljebb 30, mobilitási tevékenységben részt vevő személyt foglalhatnak magukban.

Az előkészítő látogatások és a kísérő személyek részvétele nem számít bele ebbe a korlátozásba.

Támogató szervezetek/intézmények

A támogató szervezet/intézmény olyan szervezet/intézmény, amely a kedvezményezett szervezetet/intézményt segíti a projektvégrehajtás olyan gyakorlati aspektusaiban, amelyek nem érintik az Erasmus minőségbiztosítási szabályokban meghatározott alapvető projektfeladatokat.

Az oktatás és képzés területén tevékenykedő bármely szervezet/intézmény támogató szervezetté/intézménnyé válhat. A támogató és a kedvezményezett szervezetek/intézmények között hivatalos megállapodásban kell rögzíteni az előbbiek szerepét és kötelezettségeit. A támogató szervezet/intézmény a kedvezményezett szervezet/intézmény felügyelete alatt jár el, amely továbbra is végső soron felelős a végrehajtott tevékenységek eredményeiért és minőségéért. A támogató szervezetek/intézmények minden hozzájárulásának meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak.

Azok a fogadó szervezetek/intézmények, amelyek tanulási tartalmat és mentorálást biztosítanak a kedvezményezett szervezet/intézmény résztvevőinek, nem minősülnek támogató szervezetnek/intézménynek, kivéve, ha ezzel egyidejűleg támogatják a kedvezményezettet más, általában a küldő szervezet/intézmény által végzett projektmenedzsment-feladatokban.

Értékelési szempontok

A benyújtott pályázatokat az alábbi értékelési szempontok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 60 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia (maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a pályázó profilja, illetve a tapasztalatai, a tevékenységei és a tanulók célcsoportjai a köznevelés területe szempontjából;
 • releváns a projektterv a pályázattípus célkitűzései szempontjából;
 • a pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából;
 • releváns a projektterv a következő konkrét prioritások szempontjából:
  • az új résztvevők és a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények támogatása;
  • a tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitásában részt vevő személyek támogatása;
  • a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása.

A projektterv minősége (maximális pontszám: 50 pont)

Milyen mértékben:

 • veszik figyelembe egyértelműen és konkrétan a tervezett projekt célkitűzései a pályázó szervezet/intézmény, illetve annak munkatársai/szakemberei/oktatói és tanulói szükségleteit;
 • alkalmasak a javasolt tevékenységek a projekt célkitűzéseinek eléréséhez;
 •  áll rendelkezésre egyértelmű munkaterv az egyes javasolt tevékenységek megvalósításához;
 • építi be a projekt a környezeti fenntarthatóságot és felelősségvállalást;
 • építi be a projekt a digitális eszközök és tanulási módszerek (különösen az eTwinning) használatát a fizikai mobilitási tevékenységeik kiegészítése, valamint a fogadó partnerszervezetekkel/-intézményekkel folytatott együttműködés javítása érdekében.

Az utánkövetési tevékenységek minősége (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • határozta meg egyértelműen a pályázó a tevékenységeknek az Erasmus minőségbiztosítási szabályaival összhangban történő végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és felelősségi köröket;
 • tervez a pályázó konkrét és logikus lépéseket annak érdekében, hogy a mobilitási tevékenységek eredményeit beépítse a szervezet/intézmény mindennapi munkájába;
 • felel meg a pályázó által a projekteredmények értékelésére javasolt módszer;
 • irányzott elő a pályázó konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a pályázó szervezeten/intézményen belül, megossza az eredményeket a nyilvánosággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét.

Köznevelésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált mobilitási projektjei

A köznevelésben részt vevő, Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények a kizárólag számukra nyitva álló speciális finanszírozási forma keretében pályázhatnak támogatásra. A pályázatok a korábban jóváhagyott Erasmus-terven alapulnak, így nem szükséges benyújtani a tervezett tevékenységek részletes listáját és leírását. Javasolt, hogy a pályázatok ehelyett a következő tevékenységekhez szükséges költségvetés meghatározására összpontosítanak.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A pályázóknak a projekt kezdetének időpontjában érvényes Erasmus-akkreditációval kell rendelkezniük a köznevelésben.

Mobilitási konzorcium

A mobilitásikonzorcium-vezetők számára odaítélt Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási konzorciumoknak szóló pályázattípus keretében kell pályázniuk.

A pályázat részeként rendelkezésre kell bocsátani a mobilitási konzorcium tagjainak listáját, amelynek a vezetőn kívül legalább egy tagszervezetet/-intézményt tartalmaznia kell.

Bármely szervezet/intézmény, amely megfelel az Erasmus-akkreditációra vonatkozó támogathatósági feltételeknek ugyanazon a területen, mobilitási konzorcium tagjává válhat. A konzorcium minden tervezett tagszervezetének/-intézményének ugyanabból az uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból kell származnia, mint a mobilitási konzorcium koordinátorának9 .

A konzorcium tagjai esetében nem követelmény az Erasmus-akkreditáció megléte.

A mobilitási konzorciumban részt vevő szervezetek/intézmények ugyanazon pályázati felhíváson belül legfeljebb két, 1. pályázati kategóriába tartozó támogatási megállapodás végrehajtására kaphatnak támogatást a köznevelés területén. A rövid távú projektekre vagy akkreditált projektekre támogatást elnyerő köznevelési szervezetek/intézmények saját támogatott projektjükön felül tehát csak egy további köznevelési mobilitási konzorciumban vehetnek részt tagszervezetként/-intézményként. Más szervezetek/intézmények legfeljebb két mobilitási konzorciumban vehetnek részt.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

február 20. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

A projekt indulásának időpontja

ugyanazon év június 1.

A projekt időtartama

Valamennyi akkreditált projekt kezdeti időtartama 15 hónap. Indokolt esetben a kedvezményezettek kérhetik projektjük összesen 24 hónapra történő meghosszabbítását. A meghosszabbításra a végrehajtástól számított 12 hónap elteltével kerül sor, kivéve, ha a nemzeti iroda másként határoz.

A pályázatok száma

Az akkreditált szervezetek/intézmények minden pályázati fordulóban csak egyszer pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek

A köznevelés területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A támogathatóság feltétele, hogy a pályázatok legalább egy, munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló vagy tanulói mobilitási tevékenységet tartalmazzanak.

A projekt hatóköre

Az akkreditált projektekbe bevonható résztvevők száma nem korlátozott – a költségvetés elosztásának szakaszában meghatározott esetleges korlátozásokat leszámítva.

A költségvetés elosztása

A pályázó Erasmus-tervének minőségét az akkreditációs pályázat szakaszában értékelték, ezért a költségvetés elosztásának szakaszában nem kerül sor minőségi értékelésre. Minden támogatásra jogosult pályázat finanszírozásban részesül.

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

 • az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló teljes költségvetés  
 • a kért tevékenységek (beleértve a végrehajtásukhoz szükséges becsült költségvetést)
 • az alaptámogatás és a támogatás maximális összege
 • a következő elosztási kritériumok: a pályázó teljesítménye, szakpolitikai prioritások és földrajzi egyensúly (ha a nemzeti iroda alkalmazza)

A nemzeti iroda a pályázati felhívás határideje előtt közzéteszi az alaptámogatásra és a maximális támogatásra, az elosztási kritériumok pontozására, az egyes kritériumok súlyozására, az elosztás módszerére és az akkreditált projektek számára rendelkezésre álló költségvetésre vonatkozó részletes szabályokat.

Finanszírozási szabályok

A következő finanszírozási szabályok vonatkoznak az iskolai tanulók és a köznevelési munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitását célzó rövid távú projektekre és akkreditált projektekre.

A különböző költségvetési kategóriák egymástól függetlenek: a kedvezményezett bármely egyéni résztvevő esetében kérheti az összes támogatható egység-hozzájárulást vagy azok egy részét (ha a költségek fennmaradó részét más módon fedezik). Az Erasmus+ programból kapott forrásokat maga a kedvezményezett szervezet/intézmény, más uniós források, adományok vagy résztvevők hozzájárulásai egészíthetik ki. Amennyiben a kedvezményezett a résztvevők hozzájárulását kéri, annak összhangban kell lennie az Erasmus minőségbiztosítási szabályok vonatkozó rendelkezéseivel. Az ilyen hozzájárulások különösen nem akadályozhatják a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők befogadását.

Költségvetési kategória – Szervezési támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, amelyeket nem fednek le más költségkategóriák.

Például: előkészítés (pedagógiai, interkulturális és egyéb), a résztvevők mobilitás alatt történő mentorálása, nyomon követése és támogatása, a projekt végrehajtásához, a vegyes tevékenységek virtuális elemeihez szükséges szolgáltatások, eszközök és berendezések, a tanulási eredmények elismerése, az eredmények terjesztése, valamint az európai uniós finanszírozás láthatóvá tétele a nyilvánosság számára.

A szervezési támogatás fedezi mind a küldő, mind a fogadó szervezetek/intézmények felmerült költségeit (kivéve a munkatársak/szakemberek/oktatók kurzusokon és képzéseken történő részvételre irányuló mobilitását). Az elnyert támogatás elosztásáról a két szervezet/intézmény állapodik meg.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

100 EUR

 • A csoportos mobilitásban részt vevő tanulónként
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók kurzusokon és képzéseken történő részvételre irányuló mobilitásának egyes résztvevői után
 • Meghívott szakértőnként
 • Továbbképzésben részt vevő vendégtanáronként/-oktatónként

350 EUR; 200 EUR az ugyanazon tevékenységben részt vevő századik résztvevő után

 • Tanulók rövid távú tanulási célú mobilitásában részt vevő személyenként
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai látogatáson való részvételre és oktatási/képzési tevékenység ellátására irányuló mobilitásának egyes résztvevői után

500 EUR

 • Tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitásában részt vevő személyenként

Költségvetési kategória – Utazás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők (és a kísérő személyek) kiindulási helye és a tevékenység helyszíne közötti menettérti utazás költségeihez való hozzájárulás.

Továbbá: a tanulók hosszú távú mobilitásában részt vevő személyeknek és a kísérő személyeknek a kiindulási hely és az indulás előtti felkészítő tréning helyszíne közötti menettérti utazás költségeihez való hozzájárulás.

500 km alatt fő szabályként a résztvevők alacsony kibocsátású közlekedési eszközökkel utaznak.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulási hely és a tevékenység helyszíne közötti, légvonalban mért távolságot10  kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor11  segítségével.

Összeg

Utazási távolság

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

Nem környezettudatos/környezetkímélő utazás

10–99 km-es távolság esetén

56 EUR

28 EUR

100–499 km-es távolság esetén

285 EUR

211 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

1180 EUR

1180 EUR

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1735 EUR

1735 EUR

Költségvetési kategória – Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők és a kísérő személyek12  megélhetési költségei a tevékenység során.

Szükség esetén megélhetési költségek számolhatók el a tevékenység előtti és utáni utazási időre; ez legfeljebb két utazási nap lehet a nem környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban, és legfeljebb hat utazási nap lehet a környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban részesülő résztvevők és kísérőik esetében.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a személyek száma, az ott-tartózkodás időtartama, valamint a fogadó ország alapján13 .

Összeg

Résztvevői kategória

1. országcsoport

2. országcsoport

3. országcsoport

Munkatárs/szakember/oktató

–107–191 EUR

–95–169 EUR

–84–148 EUR

Iskolai tanulók

–48–85 EUR

–41–74 EUR

–36–64 EUR

A fentiek a tevékenység egy napjára vetített alapösszegek megengedett tartományai. Ezeken a tartományokon belül minden nemzeti iroda dönthet az irányításuk alá tartozó projektek pontos alapösszegeiről, és ezt az információt közzéteszi honlapján.

Az alapösszeg a tevékenység 14. napjáig fizetendő (beleértve az utazási napokat is). A kifizetendő összeg a 15. naptól az alapösszeg 70%-ával egyenértékű. A kifizetendő összegek a közelebbi egész euróra kerekített összegek.

Költségvetési kategória – Esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján.

Összeg

125 EUR résztvevőnként

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó többletöltségek (ideértve az indokolt utazási és megélhetési költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül). Esélyegyenlőségi támogatás nyújtható olyan, kevesebb lehetőséggel rendelkező munkatárs/szakember/oktató számára is, aki kísérő személyként van jelen vagy előkészítő látogatáson vesz részt.

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Költségvetési kategória – Előkészítő látogatások

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az előkészítő látogatásokban történő részvétel során az utazást és a megélhetést fedező költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltségek.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

680 EUR/résztvevő, látogatásonként legfeljebb három résztvevő esetében

Költségvetési kategória – Képzési és kurzusdíjak

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló „Kurzusok és képzések” mobilitási forma beiratkozási költségeit fedező támogatás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a tevékenység időtartama alapján.

Összeg

80 EUR/résztvevő/nap; egy támogatási megállapodáson belül az egyes munkatársak/szakemberek/oktatók legfeljebb 800 EUR összegű támogatásban részesülhetnek képzési és kurzusdíjak fedezésére.

Költségvetési kategória – Nyelvi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A nyelvtanulást segítő anyagok és a képzés költségei azon résztvevők esetében, akiknek fejleszteniük kell nyelvtudásukat a tevékenység alatt a tanulásban vagy képzésben használt nyelv tekintetében.

A nyelvi támogatásra a következő típusú tevékenységek résztvevői jogosultak: szakmai látogatás, oktatási és képzési tevékenység ellátása, az iskolai tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása és az iskolai tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitása.

A támogatás csak akkor nyújtható, ha a résztvevő nem részesülhet online nyelvi támogatásban, mert nem áll rendelkezésre az előírt nyelv vagy szint, vagy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők előtt álló sajátos akadályok miatt. A fenti feltételek nem vonatkoznak a hosszú távú tanulási célú mobilitásban részt vevő tanulóknak nyújtott megerősített támogatásra.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

150 EUR résztvevőnként

Ezenfelül: 150 EUR megerősített nyelvi támogatás a tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitásában részt vevő személyenként

Költségvetési kategória – Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők és a kísérő személyek magas utazási költségei, amelyek a földrajzi távolság vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” kategória keretében.  Odaítélése esetén a magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás lép az egységköltségen alapuló utazási támogatás helyébe.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi a résztvevők utazási költségeinek 70%-át.

Összeg

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 80 %-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

 • 1 Nem támogathatók azok a csoportos tevékenységi programok, amelyek teljes egészében vagy nagyrészt kereskedelmi forgalomban elérhető tevékenységekből, például nyelviskolai tanfolyamokból vagy más kereskedelmi, „előre gyártott” tevékenységekből állnak. Amennyiben a tevékenység tanulmányi programja szempontjából releváns, a tanulók a mobilitási időszak egy kisebb részét kirándulásokra, kulturális eseményekre, vállalatokra vagy közintézményekre, nemzetközi versenyekre vagy hasonló tanulási tevékenységekre fordíthatják. Az ilyen tartalomnak azonban mindig be kell épülnie a két iskola által kidolgozott társaktól való tanulásra irányuló programba. ↩ back
 • 2 A küldő és fogadó iskolák továbbra is minden esetben felelősek a küldő és a fogadó országokban alkalmazandó szabályok és jogszabályok teljes körű betartásáért. ↩ back
 • 3 Az egyes uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok támogatható oktatási programjainak fogalmát az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a releváns nemzeti iroda weboldalán. ↩ back
 • 4 Az intézményi kereteken kívüli oktatás jogszerűségét és feltételeit az egyes országok nemzeti jogszabályai szabályozzák. Azokban az országokban, ahol léteznek ilyen lehetőségek, az illetékes nemzeti hatóság dönt arról, hogy mely iskolák járhatnak el ilyen módon iskolázott tanulókat küldő iskolákként. ↩ back
 • 5 Az Európai Unió intézményeinek székhelyei Brüsszelben, Frankfurtban, Luxembourgban, Strasbourgban és Hágában találhatók. Az Európai Unió székhelyein megrendezett tevékenységek transznacionális mobilitásnak minősülnek, és (a „Finanszírozási szabályok” szakaszban ismertetettek szerint) finanszírozás igényelhető minden résztvevő számára, függetlenül a származási országuktól. ↩ back
 • 6 A frissen végzettek legfeljebb az oklevélszerzést követő 12 hónapban vehetnek részt a mobilitási tevékenységben. Amennyiben a résztvevők végzettségük megszerzését követően kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítettek, a támogathatóság időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával. ↩ back
 • 7 Az egyes uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok támogatható szervezeteinek/intézményeinek fogalmát az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a vonatkozó példákkal együtt a releváns nemzeti iroda weboldalán. ↩ back
 • 8 Beleértve a kisgyermekkori nevelést és gondozást nyújtó szervezeteket/intézményeket. Előfordulhat, hogy a különleges státuszú és a nemzeti hatóságok felügyelete alatt álló iskoláknak (pl. Lycée français vagy német iskolák) a felügyelő ország nemzeti irodájához kell fordulniuk. Ha minden esetben pontos információkat szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fogadó ország vagy az illetékes nemzeti hatóság országának nemzeti irodájával. ↩ back
 • 9 A különleges státuszú és a nemzeti hatóságok felügyelete alatt álló iskolák (pl. Lycée français vagy német iskolák) az iskola felügyelő országának nemzeti irodája által jóváhagyott szervezetek/intézmények által vezetett mobilitási konzorciumokban vehetnek részt. Ezzel egy időben nem vehetnek részt azonban olyan projektekben, amelyeket két különböző ország nemzeti hatósága irányít. A fent említett különleges státuszú iskolákat bevonó mobilitási konzorcium nem szervezhet mobilitási tevékenységeket a konzorcium különböző szervezetei/intézményei között, sem tanulói vagy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitási tevékenységeket, amennyiben a célország a felügyeletet ellátó nemzeti iroda szerinti ország. ↩ back
 • 10 Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság). ↩ back
 • 11 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2626 ↩ back
 • 12 A kísérő személyekre a munkatársak/szakemberek/oktatók esetében megállapított összegek alkalmazandók. Kivételes esetekben, amikor a kísérő személynek 60 napnál tovább kell külföldön tartózkodnia, a 60. napon túl felmerülő további megélhetési költségek az „Esélyegyenlőségi támogatás” költségvetési sorból fedezendők. ↩ back
 • 13

  Fogadó országok csoportjai:

  1. országcsoport:Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svédország;

  2. országcsoport: Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Málta, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia

  3. országcsoport: Bulgária, Észak-Macedónia, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Törökország ↩ back

Tagged in:  Iskolai oktatásban dolgozó szakemberek