Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

1. Pályázati kategória: Egyének Tanulási Célú Mobilitása

Az e pályázati kategória keretében támogatott pályázattípusokkal kapcsolatban elvárás, hogy hosszú távon kedvező hatással legyenek a résztvevőkre, a részt vevő szervezetekre/intézményekre és a tevékenységek keretét képező szakpolitikai rendszerekre.

Az e pályázati kategória keretében támogatott mobilitási tevékenységektől a következő eredményeket várjuk a tanulók, a hallgatók, a gyakornokok, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben tanulók, felnőtt tanulók és a fiatalok tekintetében:

 • a tanulási teljesítmény javulása;
 • a foglalkoztathatóság és a karrierlehetőségek javulása;
 • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói készség fejlődése;
 • nagyobb fokú önállóságra nevelés és az önértékelés javulása;
 • az idegen nyelvi és digitális kompetenciák javítása;
 • az interkulturális érzékenység fejlődése;
 • aktívabb részvétel a társadalomban;
 • fokozott pozitív interakciók a különböző hátterű emberekkel;
 • az európai projekttel és az uniós értékekkel kapcsolatos tudatosság növekedése;
 • a motiváltság növekedése a (formális/nemformális) oktatásban vagy képzésen való jövőbeli részvétel iránt a külföldi mobilitási időszak után.

A mobilitási tevékenységektől a következő eredményeket várjuk az oktatás, képzés és ifjúság területén tevékenykedő munkatársak/szakemberek/oktatók és ifjúságsegítők tekintetében:

 • a foglalkozási profillal (oktatás, képzés, ifjúsági munka stb.) kapcsolatos kompetenciák fejlődése;
 • a különböző országok oktatási, képzési vagy ifjúságimunka-gyakorlatainak, szakpolitikáinak és rendszereinek jobb megértése;
 • a korszerűsítést és a nemzetközi nyitást célzó változások elindításához szükséges kapacitás növekedése a saját oktatási szervezeteken/intézményeken belül;
 • a formális és nemformális oktatás, valamint a szakképzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok jobb megértése;
 • a munka és a tevékenységek minőségének olyan javulása, ami a hallgatók, gyakornokok, tanulószerződéses gyakorlati képzésben tanulók, tanulók, felnőtt tanulók és fiatalok javát szolgálja;
 • mélyebb megértés és fogékonyság a sokszínűség különböző fajtái – pl. a társadalmi, etnikai, nyelvi, nemi és kulturális sokszínűség, illetve a képességek sokfélesége – iránt;
 • a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek szükségleteinek kielégítésére való képesség növelése;
 • a tanulóknak szóló mobilitási tevékenységek támogatásának és előmozdításának fokozódása;
 • a szakmai fejlődési lehetőségek és karrierlehetőségek bővülése;
 • az idegen nyelvi és digitális kompetenciák javítása;
 • a motiváció és elégedettség növekedése a mindennapi szakmai tevékenységek során.

Az e pályázati kategória keretében támogatott tevékenységektől a következő eredményeket várjuk a részt vevő szervezetek/intézmények tekintetében:

 • az uniós/nemzetközi szintű tevékenységekhez szükséges kapacitások bővítése: a vezetői képességek és nemzetköziesítési stratégiák fejlődése; a más országbeli partnerekkel folytatott együttműködés megerősödése; az uniós/nemzetközi projektekre elkülönített (nem uniós) források növelése; az uniós/nemzetközi projektek előkészítésének, megvalósításának, ellenőrzésének és utánkövetésének minőségi javulása;
 • a célcsoportok újszerű és megfelelőbb módon történő megszólítása a tevékenységek megszervezése során, például a következők révén: a hallgatók, gyakornokok, tanulószerződéses gyakorlati képzésben tanulók és fiatalok számára az igényeiknek és elvárásaiknak megfelelő, vonzóbb programok meghirdetése; az oktatásban és képzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára kínált jobb képesítés/képzettség; a külföldi tanulási időszakok során elsajátított kompetenciák elismerési és érvényesítési folyamatainak javítása; a helyi közösségek céljait szolgáló, hatékonyabb tevékenységek meghirdetése; az ifjúsági munka módszereinek és gyakorlatainak javítása a fiatalok aktív bevonása és/vagy a hátrányos helyzetű csoportok igényeinek figyelembevétele stb. érdekében;
 • korszerűbb, dinamikusabb, elkötelezettebb és szakmailag magasabb szintű környezet kialakítása a szervezeten/intézményen belül: nyitottság a bevált gyakorlatok és új módszerek alkalmazása iránt a mindennapi szakmai tevékenységek során; nyitottság a különböző szociális, oktatási és foglalkoztatási területeken tevékenykedő szervezetekkel/intézményekkel alkotott szinergiák iránt; a munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai továbbképzésének stratégiai tervezése az egyéni igények és a szervezeti/intézményi célkitűzések figyelembevételével;kommunikáció fenntartása, tudástranszfer és a fejleményekkel kapcsolatos tájékoztatás fenntartása, valamint hogy adott esetben a szervezet/intézmény képes legyen arra, hogy kiváló hallgatókat és tudományos munkatársakat/szakembereket/oktatókat vonzzon a világ minden részéről.

Az e pályázati kategória keretében támogatott több ezer projekt hosszú távú együttes hatása várhatóan az lesz, hogy olyan változások következnek be a részt vevő országok oktatási, képzési és ifjúsági rendszereiben, amelyek szakpolitikai reformokat ösztönöznek, és új forrásokat teremtenek az európai és Európán kívüli mobilitási lehetőségek számára.

E tekintetben 2024-ben a program továbbra is erőfeszítéseket összpontosít arra, hogy enyhítse az Ukrajna elleni orosz invázió társadalmi-gazdasági és oktatási következményeit, és ennek érdekében olyan mobilitási projekteket támogat, amelyek megkönnyítik az ukrajnai háború elől menekülők integrációját.