Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

A felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Ez a pályázattípus azon felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek tanulási célú mobilitási tevékenységeket kívánnak szervezni a felnőtt tanulók és az oktatásban részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára.

A pályázattípus a szervezetek/intézmények széles köre, például felnőttoktatással foglalkozó iskolák és oktatási központok; a civil társadalom, nem kormányzati és önkéntes szervezetek; tanácsadó központok, könyvtárak, múzeumok, kulturális, közösségi és szociális központok; valamint a fogyatékossággal élő személyek, az idősek, a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek stb. érdekében tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények előtt áll nyitva.

A tevékenységek széles köre támogatott. Idetartoznak a felnőtt tanulók számára kínált egyéni és csoportos mobilitási lehetőségek, a munkatársak/szakemberek/oktatók számára biztosított szakmai látogatások és szakmai továbbképző tanfolyamok, a meghívott szakértők, valamint az egyéb, alább ismertetett tevékenységek.

A felnőtt tanulók közé tartozhat minden olyan személy, aki részt vesz a felnőttoktatásban tevékenykedő szervezetek/intézmények tevékenységeiben és szolgáltatásaiban. A projektek a polgári szerepvállalásra, az Európáról való tanulásra, a közösségi szolgáltatásokra, az önkéntességre, a generációk közötti cserékre, a kritikus gondolkodásra, az aktív öregedésre stb. összpontosító tevékenységeket szervezhetnek.

A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeiken keresztül aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezetvédelmi fenntarthatóságot, a digitális oktatást, valamint a polgári szerepvállalást és az aktív részvételt. Ezt a program által e célokra biztosított konkrét finanszírozási lehetőségek felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával és a tevékenységeik megfelelő tervezésének kiválasztásával kell megtenniük.

A pályázattípus célkitűzései

E pályázattípus célja, hogy tanulási lehetőséget biztosítson az egyének számára, valamint támogassa a felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények nemzetköziesítését és intézményi fejlődését. A pályázattípus hozzá fog járulni a készségfejlesztési program végrehajtásához és az európai oktatási térség létrehozásához. A pályázattípus célkitűzései konkrétabban a következők:

 • az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése;
 • a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
 • a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
 • a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.
 • a formális, informális és nemformális felnőttoktatás minőségének javítása az uniós keretrendszerben (2018) meghatározott kulcskompetenciák – többek között az alapkészségek (írni-olvasni tudás, számolni tudás, digitális készségek) és az élethez szükséges egyéb készségek – fejlesztése érdekében
 • a felnőttoktatási kínálat kiterjesztése és diverzifikálása az oktatók professzionalizálása és a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásépítése révén
 • a magas színvonalú oktatási és tanulási programok végrehajtásának és hozzáférhetőségének egyszerűsítése a felnőttoktatás valamennyi formájában, valamint azoknak az egyén és a társadalom igényeihez való igazítása 
 • a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásépítése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása érdekében;
 • a felnőttoktatásban való részvétel növelése életkortól és társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül, különösen a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó szervezetek/intézmények, a kis felnőttoktatási szolgáltatók, a program új résztvevői és kevésbé tapasztalt szervezetei/intézményei, valamint a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények részvételének előmozdítása révén.

Hogyan lehet pályázni az Erasmus+ keretében rendelkezésre álló mobilitási lehetőségekre?

A felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények kétféle módon pályázhatnak támogatásra:

 • A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei – ezek a projektek lehetőséget biztosítanak a pályázók számára arra, hogy egy hat–tizennyolc hónapos időszak során különféle mobilitási tevékenységeket szervezzenek. A rövid távú projektek jelentik a legjobb választást az Erasmus+ programra először pályázó szervezetek/intézmények vagy azok számára, akik csak korlátozott számú tevékenységet kívánnak megszervezni.
 • A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált projektjei – ezek a projektek kizárólag a felnőttoktatás területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények számára állnak nyitva. Ez a speciális finanszírozási forma lehetővé teszi az akkreditált szervezetek/intézmények számára, hogy rendszeres támogatásban részesüljenek olyan mobilitási tevékenységek megszervezéséhez, amelyek hozzájárulnak Erasmus-tervük fokozatos végrehajtásához. Az Erasmus-akkreditáció minden olyan szervezet/intézmény számára nyitva áll, amely rendszeres mobilitási tevékenységeket kíván szervezni. A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ program keretében korábban szerzett tapasztalat. A lehetőségről további információkat olvashat a pályázati útmutató „Erasmus-akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén” című fejezetében.

A szervezetek/intézmények emellett anélkül csatlakozhatnak a programhoz, hogy pályázatot kellene benyújtaniuk. Ehhez a következőket kell tenniük:

 • Csatlakozás egy meglévő Erasmus+ mobilitási konzorciumhoz, amelyet egy akkreditált konzorciumvezető koordinál a saját országában, és amely nyitott az új tagok felvételére.
 • Más országból érkező résztvevők fogadása: bármelyik szervezet/intézmény fogadhat külföldi partnerszervezettől/-intézménytől érkező résztvevőket. A fogadó szervezet/intézmény szerepének betöltése értékes tapasztalat, és nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó partnerségeket alakítson ki, és többet megtudjon a programról, mielőtt maga is pályázna.

Projekttervezés

A pályázó szervezet/intézmény egy 1. pályázati kategóriába tartozó projekt kulcsszereplője. A pályázó összeállítja és benyújtja a pályázatot, aláírja a támogatási megállapodást, megvalósítja a mobilitási tevékenységeket, és beszámol a nemzeti irodának. A rövid távú projektekre és az Erasmus-akkreditációkra irányuló pályázási folyamat középpontjában a pályázó szervezet/intézmény szükségletei és tervei állnak.

A mobilitási projektek keretében végzett mobilitási tevékenységek lehetnek kimenők és bejövők. A támogatható tevékenységtípusok többsége kimenő mobilitási tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a pályázó szervezet/intézmény tölti be a küldő szervezet szerepét: kiválasztja a résztvevőket, és egy külföldi fogadó szervezethez/intézményhez küldi őket. Ezenkívül léteznek olyan különleges bejövő tevékenységtípusok, amelyek lehetővé teszik a pályázó szervezetek/intézmények számára, hogy a szervezetükhöz/intézményükhöz szakértőket, gyakorló tanárokat és oktatókat hívjanak meg. A befelé irányuló tevékenységeknek nem az a céljuk, hogy kétirányú cserék jöjjenek létre, hanem olyan személyek bevonására irányulnak, akik segíthetnek a pályázó szervezet/intézmény fejlesztésében és nemzetköziesítésében.

A pályázattípuson belül támogatott összes tevékenységnek összhangban kell állnia az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok konkrét megvalósítási gyakorlatokra terjednek ki olyan projektfeladatok esetében, mint a résztvevők kiválasztása és felkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok teljes szövegét az Europa weboldal következő hivatkozására kattintva olvashatja el: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

A nyelvtanulás minden mobilitási projekt fontos része: a kedvezményezett szervezeteknek/intézményeknek nyelvtanulási támogatást kell nyújtaniuk résztvevőik számára a mobilitási tevékenységek előtt és alatt. E célból az Erasmus+ finanszírozza az online nyelvi támogatási platformot, amely ingyenes és minden Erasmus+ résztvevő számára nyitva áll.

Hogyan lehet partnereket találni mobilitási tevékenységeihez?

Az Erasmus+ különböző eszközöket és lehetőségeket kínál ahhoz, hogy partnereket találjon mobilitási tevékenységeihez:

 • Az EPALE – a felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja online partnerkeresési eszközt kínál. Szervezetét/intézményét regisztrálhatja a platformon annak érdekében, hogy partnerkereső közleményeket tegyen közzé, és keressen más szervezetek/intézmények által tett bejelentéseket: https://epale.ec.europa.eu/hu/erasmus-adult-education
 • Az Erasmus+ nemzeti irodák rendszeresen szerveznek képzési és együttműködési tevékenységeket. Ezek közé tartoznak a kapcsolattartó szemináriumok, online rendezvények és egyéb partnerkeresési lehetőségek az Erasmus+ program pályázói és kedvezményezettjei számára. A rendelkezésre álló képzési és együttműködési tevékenységek itt találhatók: https://salto-et.net. Rendszeresen látogasson el a nemzeti iroda honlapjára is, hogy folyamatosan tájékozódjon tevékenységeiről és rendezvényeiről.
 • Az Erasmus+ projekteredményeket bemutató platformja lehetővé teszi az összes akkreditált szervezet/intézmény és jóváhagyott projekt keresését: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Horizontális dimenziók

Valamennyi mobilitási projektnek integrálnia kell a teljes Erasmus+ program következő közös dimenzióit:

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, garantálniuk kell, hogy befogadó és méltányos módon biztosítanak mobilitási lehetőségeket a különböző hátterű résztvevők számára. A projekttevékenységekben részt vevő tanulók kiválasztásakor figyelembe kell venni olyan alapvető fontosságú tényezőket, mint a résztvevők motivációja, érdemei, valamint személyes fejlődési és tanulási szükségletei. A munkatársak/szakemberek/oktatók köréből kikerülő résztvevők kiválasztásakor szintén gondoskodni kell arról, hogy a szakmai fejlődés előnyeiből a szervezet/intézmény valamennyi tanulója részesüljön.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése során végig be kell vonniuk a résztvevőket az alapvető fontosságú döntésekbe annak érdekében, hogy minden résztvevő maximálisan kiaknázhassa a projekt előnyeit és hatását.

A kedvezményezettek és az oktatást és képzést biztosító részt vevő más szervezetek/intézmények esetében ajánlott, hogy aktívan kialakítsanak és elősegítsenek mobilitási lehetőségeket például azáltal, hogy tantervükön belül mobilitási ablakokat hoznak létre, és egységes lépéseket határoznak meg a visszatérő résztvevők számára visszailleszkedésük megkönnyítésére.

Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevőik körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Ezeknek az elveknek az összes programtevékenység előkészítése és megvalósítása során érvényre kell jutniuk, különösen a program által a fenntartható utazási módok népszerűsítésére biztosított külön finanszírozási támogatás felhasználása révén. Az oktatást és képzést biztosító szervezeteknek/intézményeknek be kell építeniük ezeket az elveket a mindennapi munkájukba, és aktívan elő kell mozdítaniuk a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók körében a szemlélet- és magatartásbeli változásokat.

Digitális átállás az oktatás és képzés területén

A program az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tanulás és az oktatás minőségét. Emellett a résztvevők részesülhetnek a „Digitális lehetőségek” gyakornoki programból: e mobilitási tevékenységek lehetővé teszik számukra digitális készségek elsajátítását és a munkatársak/szakemberek/oktatók digitális eszközök segítségével történő képzéshez, tanításhoz és egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitásépítését. Ezeket a tevékenységeket a rendelkezésre álló mobilitási formák bármelyikével meg lehet szervezni.

Részvétel a demokratikus életben

A program célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott mobilitási tevékenységeknek erősíteniük kell a részvételi készségeket a civil társadalom különböző területein, valamint a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A projekteknek lehetőség szerint formális vagy nem formális tanulási tevékenységek révén lehetőséget kell kínálniuk a demokratikus életben való részvételre, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. Továbbá javítaniuk kell az Európai Unió és a közös európai értékek megértését, különös tekintettel a demokratikus elvek tiszteletben tartására, az emberi méltóságra, az egység és a sokféleség elvére, a kultúrák közötti párbeszédre, valamint az európai társadalmi, kulturális és történelmi örökségre.

A kulcskompetenciák fejlesztése

A program a személyes fejlődéshez és kiteljesedéshez, a foglalkoztathatósághoz, az aktív polgári szerepvállaláshoz és a társadalmi befogadáshoz szükséges kulcskompetenciák1  egész életen át tartó fejlesztését és megerősítését támogatja. A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tanulók sajátos igényeihez igazított képzési és tanulási tevékenységeket kell kínálniuk, hogy ezáltal segítsék őket a gazdasági függetlenség elérésében, valamint az oktatás és a társadalmi kapcsolatok terén előttük álló akadályok lebontásában.

Tevékenységek

Ez a rész ismerteti azokat az Erasmus+ források bevonásával támogatható tevékenységtípusokat, amelyek a rövid távú és az akkreditált projektek keretében valósíthatók meg.

Minden tevékenység esetében kiegészítő támogatás biztosítható a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket kísérő személyek számára. A kísérő személyek számára a tevékenység egészére vagy egy részére biztosítható támogatás.

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Támogatható tevékenységek

 • Szakmai látogatás (2–60 nap)
 • Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása (2–365 nap)
 • Kurzusok és képzések (2–30 nap, résztvevőnként legfeljebb 10 nap tandíj)

A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

A végrehajtott tevékenységeknek a következő minőségi követelményeknek kell megfelelniük:

Job shadowing/szakmai látogatás: a résztvevők egy másik országban található fogadó szervezetnél/intézménynél tölthetnek időt azzal a céllal, hogy új gyakorlatokat tanuljanak és új ötleteket gyűjtsenek megfigyelés és a társakkal, szakértőkkel vagy más szakemberekkel való interakció révén a fogadó szervezetnél végzett napi munkájuk során.

Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása: a résztvevők bizonyos ideig taníthatnak vagy képzést biztosíthatnak tanulóknak egy másik országban működő fogadó szervezetnél/intézménynél, hogy a feladataik elvégzése és a társakkal való csere révén tanuljanak.

Kurzusok és képzések: a résztvevők egy előre meghatározott tanulási programon és tanulási eredményeken alapuló strukturált kurzuson vagy hasonló típusú képzésben vehetnek részt, amelyet szakképzett szakemberek nyújtanak.

A képzésnek egyértelmű transznacionális elemet kell tartalmaznia, például azáltal, hogy előmozdítja a különböző országokból származó résztvevők közötti tanulási interakciót, vagy integrálja a gyakorlatok transznacionális átadásának egyéb elemeit, például a fogadó országból érkező, felnőttoktatásban közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók erőteljes bevonását a külföldi kollégákkal való kapcsolattartásba és gyakorlatuk bemutatásába.

A kurzusok és képzések tartalmának relevánsnak kell lennie a részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai készségei és a projekt vagy az akkreditáció célkitűzései szempontjából.

A támogatott tevékenységek közé tartozhatnak például a közintézmények vagy önkéntes szervezetek/intézmények által szervezett kurzusok és képzések, a gyakorlatok különböző országok szervezetei/intézményei közötti cseréjének részeként szervezett tevékenységek, valamint a kereskedelmi forgalomban elérhető kurzusok és képzések.  Az olyan teljesen passzív tevékenységek, mint az előadások, beszédek vagy tömegkonferenciák meghallgatása, nem kapnak támogatást. A konferenciák és hasonló címet viselő rendezvények csak akkor finanszírozhatók, ha a résztvevők idejük nagy részét strukturált képzéssel, munkaértekezletekkel, gyakorlati feladatokkal, a kollégákkal folytatott tapasztalatcserével vagy az aktív tanulás egyéb formáival töltik.

A pályázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy valamennyi tanfolyamszervező teljes mértékben független az Erasmus+ programtól, és szabadpiaci szolgáltatóként működik. A kurzusok és képzések kiválasztása ezért a kedvezményezett szervezet/intézmény felelőssége. Az alábbi minőségbiztosítási szabályok segítik a pályázókat választásuk során: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők közé tartoznak a tanárok, az oktatók, és minden egyéb, a felnőttoktatás területén tevékenykedő, nem oktatással foglalkozó szakember és munkatárs.

A támogatható, nem oktatással foglalkozó szakemberek és munkatársak magukban foglalják a felnőttoktatás területén dolgozó munkatársakat/szakembereket, akik a felnőttoktatási szolgáltatókhoz (a menedzsment részét képező munkatársak/szakemberek, Erasmus+ koordinátorok stb.), vagy a felnőttoktatás területén aktív szervezetekhez/intézményekhez tartoznak (például önkéntesek, Erasmus+ koordinátorok, a felnőttoktatás területéért felelős szakpolitikai koordinátorok stb.).

A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel (például külső oktatóként, szakértőként vagy önkéntesként) annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában.

Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal). A nemzeti irodáknak átlátható és következetes gyakorlatot kell kialakítaniuk azzal kapcsolatban, hogy saját nemzeti körülményeiket figyelembe véve mi minősül elfogadható munkakapcsolatnak és igazoló dokumentációnak.

Támogatható helyszínek

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

A tanulási eredmények dokumentálása

A tanulási eredmények dokumentálására vonatkozó követelményeket az Erasmus minőségbiztosítási szabályok határozzák meg, és a projekttámogatási megállapodásban részletesebben kifejtik.

A mobilitási tevékenység előtt a küldő szervezetnek/intézménynek, a fogadó szervezetnek/intézménynek és a résztvevőnek tanulási megállapodást (vagy hasonló dokumentumot) kell kötnie, amely meghatározza a résztvevő várható tanulási eredményeit. A kurzusok és képzések esetében tanulási megállapodás helyett kurzusprogram is használható.

A tevékenység után a résztvevő által elért tanulási eredményeket Europass mobilitási igazolvány vagy hasonló dokumentum kiadásával el kell ismerni. A kedvezményezett szervezetnek/intézménynek a tevékenység befejezését igazoló dokumentum egy példányát meg kell őriznie.

Tanulói mobilitás

Támogatható tevékenységek

 • Felnőtt tanulók csoportos mobilitása (2–30 nap, csoportonként legalább két tanuló)
 • Felnőtt tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása (2–29 nap)
 • Felnőtt tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitása (30–365 nap)

A fizikai mobilitás mellett a tanulói mobilitási tevékenységek mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

A végrehajtott tevékenységeknek a következő minőségi követelményeknek kell megfelelniük:

Felnőtt tanulók csoportos mobilitása: a küldő szervezet/intézmény felnőtt tanulóinak egy csoportja időt tölthet egy másik országban, hogy kihasználja a küldő és a fogadó szervezetek/intézmények együttműködésén keresztül szervezett innovatív tanulás előnyeit (a kereskedelmi forgalomban elérhető képzési szolgáltatások beszerzése nem támogatható). A tevékenységek magukban foglalhatnak különböző formális, informális és nem formális tanulási módszereket és technikákat, például a társaktól való tanulást, a munkaalapú tanulást, az önkéntességet és más innovatív megközelítéseket. A küldő szervezet/intézmény képzett oktatóinak a tevékenység teljes időtartama alatt kísérniük kell a tanulókat, és részt kell venniük a tanulási program végrehajtásában. A csoportos mobilitási tevékenységek tartalmának a felnőtt tanulók kulcskompetenciáira vagy a befogadásra és a sokszínűségre, a digitális és környezeti fenntarthatóságra, valamint a program részvételi dimenzióira kell összpontosítania.

Felnőtt tanulók rövid távú, tanulási célú mobilitása: a felnőtt tanulók bizonyos időt külföldön tölthetnek egy fogadó szervezetnél/intézménynél, hogy fejlesszék tudásukat és készségeiket. Minden résztvevő esetében egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. A tanulmányi program különböző formális, informális és nem formális tanulási módszerek kombinációját is magában foglalhatja.

Felnőtt tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitása: a felnőtt tanulók hosszabb időt külföldön tölthetnek egy fogadó szervezetnél/intézménynél, hogy fejlesszék tudásukat és készségeiket. Minden résztvevő esetében egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. A tanulmányi program különböző formális, informális és nem formális tanulási módszerek kombinációját is magában foglalhatja.

Fontos tudni, hogy a csoportos és az egyéni tevékenységi formátumok közötti különbség nem az utazási és szálláslehetőségeken alapul, hanem kizárólag a kollektív vagy egyéni tanulmányi programokra vonatkozó követelményeken, ahogyan az „A tanulási eredmények dokumentálása” c. alábbi szakaszban szerepel. Ennek megfelelően eltérő szintű szervezési támogatás biztosított a csoportos és egyéni tevékenységekhez, az e fejezet végén bemutatott finanszírozási szabályokban meghatározottak szerint. A csoportos mobilitási formátum a meglévő erőforrásokat és tartalmakat felhasználó egyszerű tevékenységek esetében ajánlott, míg az egyéni formátumok jobban megfelelnek a küldő és fogadó szervezetek/intézmények konkrét beruházásait igénylő tevékenységeknek (ideértve azokat az eseteket is, amikor több résztvevő utazik és száll meg együtt).

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők a küldő szervezet/intézmény felnőttoktatási programjaiban vagy tevékenységeiben2  részt vevő tanulók. Az informális és nem formális felnőttoktatással összefüggésben a támogatásra jogosult tanulók közé tartozhat minden olyan személy, aki a felnőttoktatásban aktív szervezetek/intézmények (például könyvtárak, egész életen át tartó tanulási központok, közösségi központok stb.) által nyújtott tevékenységekből (ideértve a pályaorientációs és tanácsadási szolgáltatásokat vagy hasonló támogatást) részesül, amennyiben e szervezetek/intézmények és tevékenységeik nemzeti kontextusukban támogathatónak minősülnek.

A résztvevők kiválasztásakor a projekteknek a résztvevői profilok inkluzív és kiegyensúlyozott összetételére kell törekedniük, a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők intenzív bevonása mellett, a pályázattípus célkitűzéseinek megfelelően.

Támogatható helyszínek

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

A felnőtt tanulók csoportos mobilitásának egy fogadó szervezetnél/intézménynél kell megvalósulnia. Kivételes esetben a tevékenységek a fogadó szervezet/intézmény országában más helyszínen is elvégezhetők, amennyiben azt a tevékenység tartalma és minősége indokolja. Ebben az esetben a résztvevőknek a fogadó szervezetből/intézményből a helyszínre történő utazását nem tekintik transznacionális mobilitási tevékenységnek. Ezért erre a célra nem lehet kiegészítő támogatást igényelni.

Emellett a felnőtt tanulók csoportos mobilitására az Európai Unió valamely intézményének székhelyén is sor kerülhet, ha a tevékenységet uniós intézményben vagy azzal együttműködésben szervezik3 .

A tanulási eredmények dokumentálása

A tanulási eredmények dokumentálására vonatkozó követelményeket az Erasmus minőségbiztosítási szabályok határozzák meg, és a projekttámogatási megállapodásban részletesebben kifejtik.

Egyéni mobilitási tevékenységek: a tevékenység előtt a küldő szervezetnek/intézménynek, a fogadó szervezetnek/intézménynek és a résztvevőnek tanulási megállapodást (vagy hasonló dokumentumot) kell kötnie, amely meghatározza a résztvevő várható tanulási eredményeit. A tevékenység után a résztvevő által elért tanulási eredményeket Europass mobilitási igazolvány vagy hasonló dokumentum kiadásával el kell ismerni. A kedvezményezett szervezetnek/intézménynek a tevékenység befejezését igazoló dokumentum egy példányát meg kell őriznie.

Csoportos mobilitási tevékenységek: a tanulmányi programot az egész csoportra vonatkozóan meg kell határozni (egyéni tanulási megállapodásokra nincs szükség). A tevékenységet követően a kedvezményezett szervezetnek/intézménynek meg kell őriznie a tanulmányi programot és a résztvevők listáját (beleértve a kísérő személyeket is) a tevékenység befejezését igazoló dokumentumként.

Egyéb támogatott tevékenységek

Támogatható tevékenységek

 • Meghívott szakértők (2–60 nap)
 • Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10–365 nap)

A végrehajtott tevékenységeknek a következő minőségi követelményeknek kell megfelelniük:

Meghívott szakértők: a szervezetek/intézmények oktatókat, tanárokat, szakpolitikai szakértőket és egyéb képzett szakembereket hívhatnak meg külföldről azzal a céllal, hogy azok közreműködjenek a fogadó szervezeten belül a tanulás, az oktatás és a képzés fejlesztésében. A meghívott szakértők például képzést biztosíthatnak a fogadó szervezet/intézmény munkatársai/szakemberei/oktatói számára, új oktatási módszereket szemléltethetnek, vagy segíthetnek a bevált szervezési és irányítási gyakorlatok átadásában.

Gyakorló tanárok és oktatók fogadása: a pályázó szervezetek/intézmények olyan gyakorló tanárokat fogadhatnak, akik szeretnének szakmai gyakorlati időszakot tölteni külföldön. A fogadó szervezet/intézmény támogatást kap a tevékenység kialakításához, a résztvevő utazási és egyéni támogatásáról pedig a küldő szervezetnek kell gondoskodnia (amely e célból szintén Erasmus+ támogatásra pályázhat).

Támogatható résztvevők

Meghívott szakértő lehet bármely, másik uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó személy, aki a meghívó szervezet/intézmény igényei és célkitűzései szempontjából releváns szakértelmet és képzést tud nyújtani.

A gyakorló tanárok és oktatók fogadása olyan résztvevők számára érhető el, akik egy másik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban tanárképzési programban (vagy oktatók vagy pedagógusok számára biztosított hasonló oktatási programban) vesznek részt, vagy azt a közelmúltban végezték el4 .

Támogatható helyszínek

A meghívott szakértők és gyakorló tanárok tevékenységének helyszíne mindig a kedvezményezett szervezet/intézmény (a konzorciumtagokat is beleértve).

A tanulási eredmények dokumentálása

A meghívott szakértők esetében a tevékenység megkezdése előtt egyeztetni kell a fogadó szervezettel/intézménnyel a képzési programról. A tevékenységet követően a kedvezményezett szervezetnek/intézménynek meg kell őriznie a végrehajtott tanulmányi programot a tevékenység befejezésének bizonyítékaként.

Továbbképzésben részt vevő vendégtanárok és -oktatók esetében az egyéni tanulói mobilitási tevékenységekre vonatkozó követelmények alkalmazandók.

Előkészítő látogatások

Mi az előkészítő látogatás?

Az előkészítő látogatás a küldő szervezet/intézmény munkatársai/szakemberei/oktatói által a leendő fogadó szervezetnél/intézménynél tett látogatás, amelynek célja a tanulói vagy a munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitási tevékenység jobb előkészítése.

Mikor lehet előkészítő látogatást szervezni?

Minden előkészítő látogatásnak egyértelműen indokoltnak kell lennie, és a mobilitási tevékenység inkluzivitását, hatókörének kiterjesztését és minőségének javítását kell szolgálnia.

Előkészítő látogatások szervezhetők például a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők mobilitásának eredményesebb megszervezése, egy új partnerszervezettel/-intézménnyel folytatott együttműködés elindítása vagy hosszabb mobilitási tevékenységek előkészítése céljából.

A „Kurzusok és képzések” kivételével bármilyen típusú tanulói vagy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitásra való felkészülés céljából előkészítő látogatásokat lehet szervezni.

Ki vehet részt előkészítő látogatáson?

Előkészítő látogatást munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására jogosult, és a projekt szervezésében részt vevő bármely személy tehet.

A hosszú távú, tanulási célú mobilitási tevékenységben részt vevő tanulók és a kevesebb lehetőséggel rendelkező, bármilyen típusú tevékenységben részt vevő személyek kivételesen előkészítő látogatásokon vehetnek részt a saját tevékenységük előkészítése esetében.

Az előkészítő látogatáson legfeljebb három személy vehet részt, fogadó szervezetenként/intézményenként pedig legfeljebb egy előkészítő látogatás szervezhető.

Hol kerülhet sor előkészítő látogatásokra?

Az előkészítő látogatásokra a leendő fogadó szervezet/intézmény területén vagy bármely más olyan helyszínen kerül sor, ahol mobilitási tevékenységeket terveznek. A munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitásának helyszíneire és a tanulói mobilitási tevékenységekre vonatkozó szabályok az e tevékenységekhez kapcsolódó előkészítő látogatásokra is alkalmazandók.

Rövid távú projektek a felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására

A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei világos és egyszerű lehetőséget kínálnak az Erasmus+ nyújtotta előnyök kiaknázására. Céljuk, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára, hogy könnyen létrehozhassanak néhány tevékenységet, és tapasztalatot szerezzenek a programban.

A rövid távú projektek esetében az egyszerű lebonyolítás érdekében korlátozott a résztvevők száma és a projekt időtartama. A pályázattípus kizárólag önálló szervezetek/intézmények számára érhető el, konzorciumvezetők pedig nem vehetnek részt benne. Akkreditált szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre, ugyanis már állandó hozzáféréssel rendelkeznek az Erasmus+ keretében kínált támogatáshoz.

A rövid távú projektek megpályázása magában foglalja azoknak a tevékenységeknek a listáját és leírását, amelyet a pályázó szervezet/intézmény meg kíván szervezni.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A következő szervezetek/intézmények pályázhatnak5 :

 • Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek/intézmények6
 • Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

A felnőttoktatás területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre.

Támogatható országok

A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

1. forduló (valamennyi nemzeti iroda számára): február 20. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

2. forduló: a második határidőt a nemzeti irodák határozhatják meg (2. forduló). Ebben az esetben a nemzeti iroda a honlapján keresztül tájékoztatja a pályázókat. A 2. forduló esetében a pályázóknak október 1. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A projektek indulásának időpontja

A projektek a következő kezdő dátumok közül választhatnak:

 • 1. forduló: június 1. és december 31. között a tárgyévben
 • 2. forduló: a következő évben január 1. és május 31. között.

A projekt időtartama

6–18 hónap

A pályázatok száma

Egy szervezet/intézmény egy pályázati fordulóban csak egy rövid távú projektre pályázhat a felnőttoktatás területén.

Az első pályázati fordulóban rövid távú projektre támogatásban részesülő szervezetek/intézmények nem pályázhatnak ugyanazon pályázati felhívás második fordulójában.

A szervezetek/intézmények öt egymást követő pályázati évben legfeljebb három, rövid távú projektre irányuló támogatást nyerhetnek el a felnőttoktatás területén. A 2014 és 2020 közötti időszakban elnyert támogatások nem számítanak bele ebbe a korlátozásba.

Támogatható tevékenységek

A felnőttoktatás területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A támogathatóság feltétele, hogy a pályázatok legalább egy, munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló vagy tanulói mobilitási tevékenységet tartalmazzanak.

A projekt hatóköre

A rövid távú projektekre irányuló pályázatok legfeljebb 30, mobilitási tevékenységben részt vevő személyt foglalhatnak magukban.

Az előkészítő látogatások és a kísérő személyek részvétele nem számít bele ebbe a korlátozásba.

Támogató szervezetek/intézmények

A támogató szervezet/intézmény olyan szervezet/intézmény, amely a kedvezményezett szervezetet/intézményt segíti a projektvégrehajtás olyan gyakorlati aspektusaiban, amelyek nem érintik az Erasmus minőségbiztosítási szabályokban meghatározott alapvető projektfeladatokat.

Az oktatás és képzés területén tevékenykedő bármely szervezet/intézmény támogató szervezetté/intézménnyé válhat. A támogató és a kedvezményezett szervezetek/intézmények között hivatalos megállapodásban kell rögzíteni az előbbiek szerepét és kötelezettségeit. A támogató szervezet/intézmény a kedvezményezett szervezet/intézmény felügyelete alatt jár el, amely továbbra is végső soron felelős a végrehajtott tevékenységek eredményeiért és minőségéért. A támogató szervezetek/intézmények minden hozzájárulásának meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak.

Azok a fogadó szervezetek/intézmények, amelyek tanulási tartalmat és mentorálást biztosítanak a kedvezményezett szervezet/intézmény résztvevőinek, nem minősülnek támogató szervezetnek/intézménynek, kivéve, ha ezzel egyidejűleg támogatják a kedvezményezettet más, általában a küldő szervezet/intézmény által végzett projektmenedzsment-feladatokban.

Értékelési szempontok

A benyújtott pályázatokat az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 60 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia (maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a pályázó profilja, illetve a tapasztalatai, a tevékenységei és a tanulók célcsoportjai a felnőttoktatás területe szempontjából;
 • releváns a projektterv a pályázattípus célkitűzései szempontjából;
 • a pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából;
 • releváns a projektterv a következő konkrét prioritások szempontjából:
  • az új résztvevők és a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények támogatása;
  • a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása.

A projektterv minősége (maximális pontszám: 50 pont)

Milyen mértékben:

 • veszik figyelembe egyértelműen és konkrétan a tervezett projekt célkitűzései a pályázó szervezet/intézmény, illetve annak munkatársai/szakemberei/oktatói és tanulói szükségleteit;
 • alkalmasak a javasolt tevékenységek a projekt célkitűzéseinek eléréséhez;
 • áll rendelkezésre egyértelmű munkaterv az egyes javasolt tevékenységek megvalósításához;
 • építi be a projekt a környezeti fenntarthatóságot és felelősségvállalást;
 • építi be a projekt a digitális eszközök és tanulási módszerek (különösen az EPALE) használatát a fizikai mobilitási tevékenységeik kiegészítése, valamint a fogadó partnerszervezetekkel/-intézményekkel folytatott együttműködés javítása érdekében.

Az utánkövetési tevékenységek minősége (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • határozta meg egyértelműen a pályázó a tevékenységeknek az Erasmus minőségbiztosítási szabályaival összhangban történő végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és felelősségi köröket;
 • tervez a pályázó konkrét és logikus lépéseket annak érdekében, hogy a mobilitási tevékenységek eredményeit beépítse a szervezet/intézmény mindennapi munkájába;
 • felel meg a pályázó által a projekteredmények értékelésére javasolt módszer;
 • irányzott elő a pályázó konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a pályázó szervezeten/intézményen belül, megossza az eredményeket a nyilvánosággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét.

Akkreditált projektek a felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására

A felnőttoktatásban részt vevő, Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények a kizárólag számukra nyitva álló speciális finanszírozási forma keretében pályázhatnak támogatásra. A pályázatok a korábban jóváhagyott Erasmus-terven alapulnak, így nem szükséges benyújtani a tervezett tevékenységek részletes listáját és leírását. Javasolt, hogy a pályázatok ehelyett a következő tevékenységekhez szükséges költségvetés meghatározására összpontosítanak.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A pályázóknak a projekt kezdetének időpontjában érvényes Erasmus-akkreditációval kell rendelkezniük a felnőttoktatásban.

Mobilitási konzorcium

A mobilitásikonzorcium-vezetők számára odaítélt Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási konzorciumoknak szóló pályázattípus keretében kell pályázniuk.

A pályázat részeként rendelkezésre kell bocsátani a mobilitási konzorcium tagjainak listáját, amelynek a vezetőn kívül legalább egy tagszervezetet/-intézményt tartalmaznia kell.

Bármely szervezet/intézmény, amely megfelel az Erasmus-akkreditációra vonatkozó támogathatósági feltételeknek ugyanazon a területen, mobilitási konzorcium tagjává válhat. A konzorcium minden tervezett tagszervezetének/-intézményének ugyanabból az uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból kell származnia, mint a mobilitási konzorcium koordinátorának.

A konzorcium tagjai esetében nem követelmény az Erasmus-akkreditáció megléte.

A mobilitási konzorciumban részt vevő szervezetek/intézmények ugyanazon pályázati felhíváson belül legfeljebb két, 1. pályázati kategóriába tartozó támogatási megállapodás keretében kaphatnak támogatást a felnőttoktatás területén. A rövid távú projektekre vagy akkreditált projektekre támogatást elnyerő felnőttoktatási szervezetek/intézmények saját támogatott projektjükön felül tehát csak egy további felnőttoktatási mobilitási konzorciumban vehetnek részt tagszervezetként/-intézményként. Más szervezetek/intézmények legfeljebb két mobilitási konzorciumban vehetnek részt.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

február 20. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

A projekt indulásának időpontja

ugyanazon év június 1.

A projekt időtartama

Valamennyi akkreditált projekt kezdeti időtartama 15 hónap. Indokolt esetben a kedvezményezettek kérhetik projektjük összesen 24 hónapra történő meghosszabbítását. A meghosszabbításra a végrehajtástól számított 12 hónap elteltével kerül sor, kivéve, ha a nemzeti iroda másként határoz.

A pályázatok száma

Az akkreditált szervezetek/intézmények minden pályázati fordulóban csak egyszer pályázhatnak.

Támogatható tevékenységtípusok

A felnőttoktatás területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A támogathatóság feltétele, hogy a pályázatok legalább egy, munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló vagy tanulói mobilitási tevékenységet tartalmazzanak.

A projekt hatóköre

Az akkreditált projektekbe bevonható résztvevők száma nem korlátozott – a költségvetés elosztásának szakaszában meghatározott esetleges korlátozásokat leszámítva.

A költségvetés elosztása

A pályázó Erasmus-tervének minőségét az akkreditációs pályázat szakaszában értékelték, ezért a költségvetés elosztásának szakaszában nem kerül sor minőségi értékelésre. Minden támogatásra jogosult pályázat finanszírozásban részesül.

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

 • az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló teljes költségvetés
 • a kért tevékenységek (beleértve a végrehajtásukhoz szükséges becsült költségvetést)
 • az alaptámogatás és a támogatás maximális összege
 • a következő elosztási kritériumok: a pályázó teljesítménye, szakpolitikai prioritások és földrajzi egyensúly (ha a nemzeti iroda alkalmazza)

A nemzeti iroda a pályázati felhívás határideje előtt közzéteszi az alaptámogatásra és a maximális támogatásra, az elosztási kritériumok pontozására, az egyes kritériumok súlyozására, az elosztás módszerére és az akkreditált projektek számára rendelkezésre álló költségvetésre vonatkozó részletes szabályokat.

Finanszírozási szabályok

A következő finanszírozási szabályok vonatkoznak a felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitását célzó rövid távú projektekre és akkreditált projektekre.

A különböző költségvetési kategóriák egymástól függetlenek: a kedvezményezett bármely egyéni résztvevő esetében kérheti az összes támogatható egység-hozzájárulást vagy azok egy részét (ha a költségek fennmaradó részét más módon fedezik). Az Erasmus+ programból kapott forrásokat maga a kedvezményezett szervezet/intézmény, más uniós források, adományok vagy résztvevők hozzájárulásai egészíthetik ki. Amennyiben a kedvezményezett a résztvevők hozzájárulását kéri, annak összhangban kell lennie az Erasmus minőségbiztosítási szabályok vonatkozó rendelkezéseivel. Az ilyen hozzájárulások különösen nem akadályozhatják a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők befogadását.

Költségvetési kategória - Szervezési támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, amelyeket nem fednek le más költségkategóriák.

Például: előkészítés (pedagógiai, interkulturális és egyéb), a résztvevők mobilitás alatt történő mentorálása, nyomon követése és támogatása, a projekt végrehajtásához, a vegyes tevékenységek virtuális elemeihez szükséges szolgáltatások, eszközök és berendezések, a tanulási eredmények elismerése, az eredmények terjesztése, valamint az európai uniós finanszírozás láthatóvá tétele a nyilvánosság számára.

A szervezési támogatás fedezi mind a küldő, mind a fogadó szervezetek/intézmények felmerült költségeit (kivéve a munkatársak/szakemberek/oktatók kurzusokon és képzéseken történő részvételre irányuló mobilitását). Az elnyert támogatás elosztásáról a két szervezet/intézmény állapodik meg.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

100 EUR

 • A munkatársak/szakemberek/oktatók kurzusokon és képzéseken történő részvételre irányuló mobilitásának egyes résztvevői után
 • Meghívott szakértőnként
 • Továbbképzésben részt vevő vendégtanáronként/-oktatónkén

125 EUR

A csoportos mobilitásban részt vevő tanulónként.

350 EUR; 200 EUR az ugyanazon tevékenységben részt vevő századik résztvevő után

 •  A felnőtt tanulók rövid távú, tanulási célú mobilitásának egyes résztvevői után
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai látogatáson való részvételre és oktatási/képzési tevékenység ellátására irányuló mobilitásának egyes résztvevői után

500 EUR A felnőtt tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitásának egyes résztvevői után

Költségvetési kategória - Utazás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők (és a kísérő személyek) kiindulási helye és a tevékenység helyszíne közötti menettérti utazás költségeihez való hozzájárulás.

500 km alatt fő szabályként a résztvevők alacsony kibocsátású közlekedési eszközökkel utaznak.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulási hely és a tevékenység helyszíne közötti, légvonalban mért távolságot7  kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor8  segítségével.

Összeg

Utazási távolság

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

Nem környezettudatos/környezetkímélő utazás

10–99 km-es távolság esetén

56 EUR

28 EUR

100–499 km-es távolság esetén

285 EUR

211 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

1188 EUR

1188 EUR

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1735 EUR

1735 EUR

Költségvetési kategória - Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők és a kísérő személyek9  megélhetési költségei a tevékenység során.

Szükség esetén megélhetési költségek számolhatók el a tevékenység előtti és utáni utazási időre; ez legfeljebb két utazási nap lehet a nem környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban, és legfeljebb hat utazási nap lehet a környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban részesülő résztvevők és kísérőik esetében.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a személyek száma, az ott-tartózkodás időtartama, valamint a fogadó ország alapján10 .

Összeg

Résztvevői kategória

1. országcsoport

2. országcsoport

3. országcsoport

Munkatárs/szakember/oktató

–107–191 EUR

–95–169 EUR

–84–148 EUR

Tanulók

48–127 EUR

41–110 EUR

36–93 EUR

A fentiek a tevékenység egy napjára vetített alapösszegek megengedett tartományai. Ezeken a tartományokon belül minden nemzeti iroda dönthet az irányításuk alá tartozó projektek pontos alapösszegeiről, és ezt az információt közzéteszi honlapján.

Az alapösszeg a tevékenység 14. napjáig fizetendő (beleértve az utazási napokat is). A kifizetendő összeg a 15. naptól az alapösszeg 70%-ával egyenértékű. A kifizetendő összegek a közelebbi egész euróra kerekített összegek.

Költségvetési kategória - Esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján.

Összeg

125 EUR résztvevőnként

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó többletöltségek (ideértve az indokolt utazási és megélhetési költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül). Esélyegyenlőségi támogatás nyújtható olyan, kevesebb lehetőséggel rendelkező munkatárs/szakember/oktató számára is, aki kísérő személyként van jelen vagy előkészítő látogatáson vesz részt.

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Költségvetési kategória - Előkészítő látogatások

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az előkészítő látogatásokban történő részvétel során az utazást és a megélhetést fedező költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltségek.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

680 EUR/résztvevő, látogatásonként legfeljebb három résztvevő esetében

Költségvetési kategória - Képzési és kurzusdíjak

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló „Kurzusok és képzések” mobilitási forma beiratkozási költségeit fedező támogatás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a tevékenység időtartama alapján.

Összeg

80 EUR/résztvevő/nap; egy támogatási megállapodáson belül az egyes munkatársak/szakemberek/oktatók legfeljebb 800 EUR összegű támogatásban részesülhetnek képzési és kurzusdíjak fedezésére.

Költségvetési kategória - Nyelvi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A nyelvtanulást segítő anyagok és a képzés költségei azon résztvevők esetében, akiknek fejleszteniük kell nyelvtudásukat a tevékenység alatt a tanulásban vagy képzésben használt nyelv tekintetében.

A nyelvi támogatásra a következő típusú tevékenységek résztvevői jogosultak: szakmai látogatás, oktatási és képzési tevékenység ellátása, a felnőtt tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása és a felnőtt tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitása.

A támogatás csak akkor nyújtható, ha a résztvevő nem részesülhet online nyelvi támogatásban, mert nem áll rendelkezésre az előírt nyelv vagy szint, vagy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők előtt álló sajátos akadályok miatt.  A fenti feltételek nem vonatkoznak a hosszú távú tanulási célú mobilitásban részt vevő felnőtt tanulóknak nyújtott megerősített támogatásra.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

150 EUR résztvevőnként

Ezenfelül: 150 EUR megerősített nyelvi támogatás a felnőtt tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitásában részt vevő személyenként.

Költségvetési kategória - Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők és a kísérő személyek magas utazási költségei, amelyek a földrajzi távolság vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” támogatás keretében.  Odaítélése esetén a magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás lép az egységköltségen alapuló utazási támogatás helyébe.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi a résztvevők utazási költségeinek 70%-át.

Összeg

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 80 %-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

 • 1 Kulcskompetenciák – https://education.ec.europa.eu/hu/education-levels/school-education/key-competences-and-basic-skills ↩ back
 • 2  Az egyes uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok támogatható felnőttoktatási programjainak és tevékenységeinek fogalmát az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, ezt a releváns nemzeti iroda teszi közzé weboldalán. Az oktatásban részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók (tanárok, oktatók, ifjúságsegítők stb.) vagy más alkalmazott felnőttek nem minősülnek felnőtt tanulónak e támogathatósági feltétel szempontjából, kivéve, ha az illetékes nemzeti hatóság által a fent említett fogalommeghatározásban szereplő konkrét felnőttoktatási programban vagy tevékenységben tanulóként vesznek részt. A felnőttoktatásban közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók részt vehetnek az e szakaszban korábban ismertetett, munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitási tevékenységekben. Hasonlóképpen, az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport más területein dolgozó, oktatásban részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók részt vehetnek a munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló Erasmus+ mobilitási tevékenységekben, amint azt a pályázati útmutató releváns szakasza ismerteti. ↩ back
 • 3 Az Európai Unió intézményeinek székhelyei Brüsszelben, Frankfurtban, Luxembourgban, Strasbourgban és Hágában találhatók. Az Európai Unió székhelyein megrendezett tevékenységek transznacionális mobilitásnak minősülnek, és (a „Finanszírozási szabályok” szakaszban ismertetettek szerint) finanszírozás igényelhető minden résztvevő számára, függetlenül a származási országuktól. ↩ back
 • 4 A frissen végzettek legfeljebb az oklevélszerzést követő 12 hónapban vehetnek részt a mobilitási tevékenységben. Amennyiben a résztvevők végzettségük megszerzését követően kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítettek, a támogathatóság időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával. ↩ back
 • 5 Az egyes uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok támogatható szervezeteinek/intézményeinek fogalmát az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a vonatkozó példákkal együtt a releváns nemzeti iroda weboldalán. ↩ back
 • 6 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felnőtt tanulók számára szakképzést nyújtó szervezetek/intézmények jellemzően szakképzési szolgáltatóknak minősülnek, nem pedig felnőttoktatási szolgáltatóknak, az illetékes nemzeti hatóság által megállapított fogalommeghatározások sérelme nélkül. További információkért kérjük, tanulmányozza országa nemzeti irodájának honlapján az alkalmazandó fogalommeghatározásokat. ↩ back
 • 7 Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság). ↩ back
 • 8 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2626 ↩ back
 • 9 A kísérő személyekre a munkatársak/szakemberek/oktatók esetében megállapított összegek alkalmazandók. Kivételes esetekben, amikor a kísérő személynek 60 napnál tovább kell külföldön tartózkodnia, a 60. napon túl felmerülő további megélhetési költségek az „Esélyegyenlőségi támogatás” költségvetési sorból fedezendők. ↩ back
 • 10 Fogadó országok csoportjai:

  1. országcsoport: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svédország

  2. országcsoport: Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Málta, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia

  3. országcsoport: Bulgária, Észak-Macedónia, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Törökország ↩ back

Tagged in:  Felnőttoktatásban dolgozó szakemberek