Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Dio C – Informacije za prijavitelje

Svi potencijalni prijavitelji koji namjeravaju podnijeti projektni prijedlog kako bi dobili financijsku potporu EU-a u okviru programa Erasmus+ pozivaju se da pažljivo pročitaju ovaj odjeljak, koji je sastavljen u skladu s primjenjivim odredbama Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018., koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije 1 (dalje u tekstu „Financijska uredba EU-a”).

Sve ugovorne i financijske odredbe koje se primjenjuju na dodijeljena bespovratna sredstva predstavljene su u predlošcima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, koji su dostupni na portalu Funding & tender opportunities 2 za projekte koje provodi Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu, odnosno na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije za program Erasmus+ za projekte koje provode nacionalne agencije.U slučaju neusklađenosti s informacijama iz ovog Vodiča odredbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i predložaka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (dalje u tekstu predložak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) imaju prednost pred onima iz dijela C.