Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2023.

Međutim, cijeli vodič za 2023. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Dio C – Informacije za prijavitelje

Svi potencijalni prijavitelji koji namjeravaju podnijeti projektni prijedlog kako bi dobili financijsku potporu EU-a u okviru programa Erasmus+ pozivaju se da pažljivo pročitaju ovaj odjeljak, koji je sastavljen u skladu s primjenjivim odredbama Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018., koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije1 (dalje u tekstu „Financijska uredba EU-a”).

Sve ugovorne i financijske odredbe koje se primjenjuju na dodijeljena bespovratna sredstva predstavljene su u predlošcima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, koji su dostupni na portalu Funding & tender opportunities2 za projekte koje provodi Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu, odnosno na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije za program Erasmus+ za projekte koje provode nacionalne agencije.U slučaju neusklađenosti s informacijama iz ovog Vodiča odredbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i predložaka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (dalje u tekstu predložak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) imaju prednost pred onima iz dijela C.