Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet’ õppetoolid

Eesmärk

Jean Monnet’ õppetooli eesmärk on:

  • süvendada Euroopa Liidu uuringutega seotud õpet, mis on lõimitud kõrgkooli ametlikku õppekavasse;
  • pakkuda põhjalikku ELi-teemalist õpet valdkondades, mida on tööturul üha rohkem hindama hakatud.

Jean Monnet’ õppetoole ärgitatakse pakkuma avatud õppematerjale ja kasutama oma töös avatud hariduse võimalusi, et muuta õppimine paindlikumaks ja kättesaadavamaks.

Võimalused

Erasmus+ raames saavad kõrgkoolid luua ülikoolide professoritele Euroopa Liidu uuringutele spetsialiseerunud õpetamiskohad.

Osalevad kõrgkoolid peaksid toetama õppetooli juhatajat õpetamise, uurimistöö ja arutelude korraldamisel, et võimalikult paljud õppekavad saaksid kursusest kasu.

Kuidas see toimib?

Osalemistaotluse saab esitada kõrgkool, mis võib olla asutatud ükskõik millises maailma riigis. Programmiriigis asutatud kõrgkoolil peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Jean Monnet' õppetool tuleb luua kolmeks aastaks ning akadeemilises aastas peab olema vähemalt 90 õppetöötundi. Õppetool peab akadeemilise aasta jooksul korraldama ka vähemalt ühe lisategevuse.

90 õppetöötundi peavad sisaldama rühmaloenguid, -seminare ja -konsultatsioone, sealhulgas kaugõppena, kuid mitte individuaalset juhendamist.

Õppetooli juhataja peab olema vähemalt professori kraadiga taotleva kõrgkooli alaline töötaja. Juhataja ei tohi taotluse esitamise ajal olla külalisprofessor.

Mida võiksite veel teada?

Õppetooli juhataja vahetamiseks tuleb Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametile saata kirjalik taotlus ning uus juhatajakandidaat peab olema ELi uuringutele spetsialiseerunud samal tasemel kui ametist lahkuv juhataja.

Kuidas taotleda?

Taotlus tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Lisateave

Põhiteabe Jean Monnet' õppetoolide kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate teavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Küsimuste korral võtke ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti või Euroopa Komisjoniga.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.