Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet’ kõrgharidusvõrgustikud

Taotleja profiil

  • Kõrgharidusasutused kogu maailmast

  • Erasmus+ programmiriigis asutatud organisatsioonidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Kestus: 3 aastat

Maksimaalne toetus: 1 200 000 eurot võrgustiku kohta

Mida loetakse Jean Monnet’ kõrgharidusvõrgustikuks?

Kvalifitseeruvad kahte liiki suured temaatilised võrgustikud:

  1. Võrgustik, mis keskendub mõnele konkreetsele ELi sisepoliitilisele teemale. Selles peab osalema vähemalt 12 kõrgharidusasutust seitsmest erinevast ELi liikmesriigist ja programmiga ühinenud, ELi mittekuuluvast riigist.

  2. Välispoliitika küsimustele keskenduv võrgustik, mis tegeleb ühe konkreetse prioriteediga. Selles peab osalema vähemalt 12 kõrgharidusasutust, millest vähemalt kuus on kolmandatest riikidest, mis ei ole programmiga ühinenud ja mida rahastatakse ELi välistegevuse vahenditest. Välispoliitika küsimuste võrgustikus peaksid osalema toetust saavate riikide asjakohased organisatsioonid.

Mida Jean Monnet’ kõrgharidusvõrgustikult oodatakse?

  • Et see koguks, jagaks ja arutaks partneritega uurimistulemusi, kursuste sisu, kogemusi, tooteid (uuringud, artiklid jne);

  • looks vahendi, mis võimaldab partneritel jagada oma teadustöid, teha eelretsensioone ning edastada märkusi esitatud dokumentide kohta;

  • teeks korrapäraselt valiku kõige uuenduslikumatest ja huvipakkuvamatest tulemustest, mis esitatakse Euroopa Komisjonile.

Temaatiliste võrgustike lõppeesmärk on anda korrapärast tagasisidet (nt veebipõhise uudiskirja kujul) valdkonna kõige arenenumate ja innovaatilisemate tavade kohta, et soodustada mõttevahetust ja anda sellele lisaväärtust.

Taotlemisprotsess

Lisateave taotlemisprotsessi kohta:

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls