Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet’ kõrgharidusvõrgustikud

Taotleja profiil

  • Kõrgharidusasutused kogu maailmast

  • Erasmus+ programmiriigis asutatud organisatsioonidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Kestus: 3 aastat

Maksimaalne toetus: 1 200 000 eurot võrgustiku kohta

Mida loetakse Jean Monnet’ kõrgharidusvõrgustikuks?

Kvalifitseeruvad kahte liiki suured temaatilised võrgustikud:

  1. Võrgustik, mis keskendub mõnele konkreetsele ELi sisepoliitilisele teemale. Selles peab osalema vähemalt 12 kõrgharidusasutust seitsmest erinevast ELi liikmesriigist ja programmiga ühinenud, ELi mittekuuluvast riigist.

  2. Välispoliitika küsimustele keskenduv võrgustik, mis tegeleb ühe konkreetse prioriteediga. Selles peab osalema vähemalt 12 kõrgharidusasutust, millest vähemalt kuus on kolmandatest riikidest, mis ei ole programmiga ühinenud ja mida rahastatakse ELi välistegevuse vahenditest. Välispoliitika küsimuste võrgustikus peaksid osalema toetust saavate riikide asjakohased organisatsioonid.

Mida Jean Monnet’ kõrgharidusvõrgustikult oodatakse?

  • Et see koguks, jagaks ja arutaks partneritega uurimistulemusi, kursuste sisu, kogemusi, tooteid (uuringud, artiklid jne);

  • looks vahendi, mis võimaldab partneritel jagada oma teadustöid, teha eelretsensioone ning edastada märkusi esitatud dokumentide kohta;

  • teeks korrapäraselt valiku kõige uuenduslikumatest ja huvipakkuvamatest tulemustest, mis esitatakse Euroopa Komisjonile.

Temaatiliste võrgustike lõppeesmärk on anda korrapärast tagasisidet (nt veebipõhise uudiskirja kujul) valdkonna kõige arenenumate ja innovaatilisemate tavade kohta, et soodustada mõttevahetust ja anda sellele lisaväärtust.

Taotlemisprotsess

Lisateave taotlemisprotsessi kohta:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Suletud
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Suletud
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

Suletud
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital Transformation in Europe

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU

Suletud
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Internal EU Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

Suletud
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Foreign Policy Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Application process

For more information about the application process, please visit