Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koolide ning kutseharidus- ja -õppeasutuste Jean Monnet’ võrgustikud

Taotleja profiil

Kõigi Erasmus+ programmiriikide koolid ning kutseharidus- ja -õppeasutused.

Võrgustik peab koosnema vähemalt viiest organisatsioonist vähemalt kolmest Erasmus+ programmiriigist.

Üksikisikud osaleda ei saa.

Kestus: 3 aastat

Maksimaalne toetus võrgustiku kohta: 300 000 eurot (kuni 80% kogukuludest)

Mis vastab koolide ning kutseharidus- ja -õppeasutuste Jean Monnet’ võrgustiku tingimustele?

Mitme riigi koolide ning kutseharidus- ja -õppeasutuste vahel toimuv heade tavade vahetamine ja ühisõpe, et tekiks ühine arusaam Euroopa Liidu teemadega seotud õppemeetoditest.

See Jean Monnet’ meetmete tegevussuund on loodud selleks, et toetada tegevusi, mida ei ole võimalik saavutada riikide tasandil, ning tegevusi, millel on rahvusvaheline mõõde.

Mida Jean Monnet’ võrgustikult oodatakse?

Käsitletavate teemade üle otsustavad koolid/kutseharidus- ja -õppeasutused ise. Need võivad olla näiteks:

  • uued või uuenduslikud käsitlusviisid ELi eri teemade õpetamisel, sealhulgas uute metoodikate väljapakkumine ja õppijate toetamise vahendite loomine;
  • heade tavade ja kogemuste vahetamine ELi teemade õpetamisel, sealhulgas konkreetsete probleemide käsitlemine.

Õpetajatele võib pakkuda mõnepäevaseid liikuvuskogemusi, et korraldada ja viia koos partneritega läbi ühisõpet/ühisjuhendamist.

Tähtajad ja taotlusvormid

Erasmus+ programmijuhend

Taotlemisprotsessi sammsammuline juhend

Related funding calls