Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet’ tippkeskused

Taotleja profiil

  • Kõrgharidusasutused kogu maailmast. Erasmus+ programmiriigis asutatud organisatsioonidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.
  • Üksikisikud osaleda ei saa.

Kestus: 3 aastat

Maksimaalne toetus: 100 000 eurot (kuni 80% õppeprogrammi või kursuse kogukuludest)

Mis on Jean Monnet’ tippkeskus ja mida see teeb?

Jean Monnet’ tippkeskuse loomise pakub välja ja seda haldab kõrgkool, see võib hõlmata mitme teaduskonna/osakonna koostööd ning kaasata võib ka muid ELi uuringutele spetsialiseerunud organisatsioone.

Jean Monnet’ tippkeskused on Euroopa Liitu käsitlevate teemadega tegelevad pädevus- ja teadmuskeskused. Nad koondavad kõrgetasemeliste ekspertide oskusteavet ja pädevusi, et arendada sünergiat Euroopa uuringute eri valdkondade ja ressursside vahel.

Neil on oluline roll, et jõuda üliõpilasteni teaduskondadest, mis tavaliselt Euroopa Liidu küsimustega ei tegele, ning poliitikakujundajate, kodanikuühiskonna ja laiema üldsuseni. Samuti annavad need keskused ekspertidele võimaluse korraldada ühiseid riikidevahelisi tegevusi.

Mida Jean Monnet’ tippkeskustelt oodatakse?

Keskused peaksid

  • korraldama ja koordineerima oma institutsiooni ressursse, mis on seotud Euroopa Liidu uuringutega;
  • juhtima teadustegevust konkreetsetel ELi teemadel;
  • koguma, analüüsima ja avaldama kõige asjakohasemaid tulemusi.

Keskused võivad toetada ELi teemadega seotud sisu väljatöötamist, et ajakohastada ja täiendada praegusi õppekavasid ning säilitada arutelu ja kogemuste vahetamist ELi teemal.

Neist peaks saama ELi teemade akadeemiline etalon ning nad peaksid tegelema teiste haridustasemete ja laiema üldsuse teavitamisega.

Selline teavitustegevus võib hõlmata järgmist:

  • Euroopa ja riikide tasandil toimuvad teabevahetusüritused;
  • loengud, seminarid või õpikojad kohalike, piirkondlike ja riiklike poliitikakujundajate ning kodanikuühiskonna osalusel;
  • osalemine spetsiaalses õppeprotsessis koolide ning kutseõppeasutuste tasandil;
  • võrgustike loomine teiste Jean Monnet’ meetmete raames toetust saavate organisatsioonide ja üksikisikutega;
  • oma tegevuse tulemuste avaldamine avatud õppematerjalina.

Tähtajad ja taotlusvormid

Erasmus+ programmijuhend

Taotlemisprotsessi sammsammuline juhend

Related funding calls