Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2022. Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2022 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Διαπιστευση Erasmus στον τομεα της νεολαιας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ERASMUS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ[1];

Η διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο για τους οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία, να προαγάγουν τη συμμετοχή της νεολαίας και να στηρίξουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας και των αντίστοιχων οργανισμών μέσω δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας. Η διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας διευκολύνει τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων παρέχοντας στους διαπιστευμένους οργανισμούς μια απλουστευμένη και ευέλικτη εναλλακτική μορφή για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Στον τομέα της νεολαίας, η διαπίστευση Erasmus έχει τους εξής στόχους:

 • ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων μέσω μη τυπικών και άτυπων δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας·
 • προώθηση της ενδυνάμωσης των νέων, της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά και της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή·
 • προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με την ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας·
 • προώθηση της ένταξης και της πολυμορφίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ευρωπαϊκής συνεργασίας και των αξιών της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους νέους στην Ευρώπη.

Οι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να καθορίσουν τους πιο μακροπρόθεσμους στόχους τους και να σχεδιάσουν τις δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν με κονδύλια του προγράμματος Erasmus, τα αναμενόμενα οφέλη, καθώς και την προσέγγισή τους όσον αφορά τη διαχείριση του σχεδίου. Η χορήγηση της διαπίστευσης Erasmus στον τομέα της νεολαίας επιβεβαιώνει ότι ο αιτών διαθέτει κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες και μέτρα για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας υψηλής ποιότητας, όπως έχουν σχεδιαστεί, και τις χρησιμοποιεί προς όφελος του τομέα της νεολαίας.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να λάβουν τη διαπίστευση θα κληθούν να καθορίσουν τους πιο μακροπρόθεσμους στόχους και το σχέδιό τους όσον αφορά τις δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν με κονδύλια του προγράμματος Erasmus+, τα αναμενόμενα οφέλη, καθώς και την προσέγγισή τους όσον αφορά τη διαχείριση του σχεδίου.

Οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διαπίστευσης στον τομέα της νεολαίας σε συνεχή βάση, οι επιτυχόντες αιτούντες για διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας θα έχουν απλουστευμένη πρόσβαση στις ευκαιρίες της βασικής δράσης 1 στον τομέα της νεολαίας, όπως παρουσιάζεται στις σχετικές ενότητες του παρόντος οδηγού. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιλογής και χορήγησης διατίθενται στην ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δημοσιεύεται εδώ: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_el

Η διαπίστευση Erasmus χορηγείται για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, με την επιφύλαξη της τακτικής παρακολούθησης και της συνεχούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της διαπίστευσης και τις οδηγίες που εκδίδει ο εποπτεύων Εθνικός Οργανισμός.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ERASMUS;

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης (αίτημα επιχορήγησης) για δραστηριότητες κινητικότητας νέων με απλουστευμένο τρόπο. Οι αιτήσεις βασίζονται στο σχέδιο διαπίστευσης που είχε προηγουμένως εγκριθεί, επομένως δεν απαιτείται αναλυτικός κατάλογος και περιγραφή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Αντίθετα, οι αιτήσεις εστιάζουν στην εκτίμηση του αριθμού των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν και του αριθμού των συμμετεχόντων.

Οι δραστηριότητες κινητικότητας που θα υλοποιούνται βάσει της συγκεκριμένης δράσης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται για κάθε τύπο δραστηριότητας στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος οδηγού.

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας και να υλοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας στον τομέα της νεολαίας.

Οι διαπιστευμένες οργανώσεις νεολαίας δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση βάσει των συνήθων σχεδίων για τις ανταλλαγές και την κινητικότητα νέων όσον αφορά τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας. Μπορούν, ωστόσο, να αναλάβουν τον ρόλο του εταίρου στα συγκεκριμένα σχέδια. Κατ’ εξαίρεση για το 2021, οι οργανισμοί στους οποίους χορηγήθηκε διαπίστευση μετά τη λήξη της προθεσμίας για την αίτηση επιχορήγησης είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 2ης προθεσμίας για τα συνήθη σχέδια ανταλλαγών και κινητικότητας νέων όσον αφορά εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Εφαρμόζονται τα παρακάτω γενικά κριτήρια στις αιτήσεις επιχορήγησης.

Επιλέξιμοι αιτούντες

Οργανισμοί που διαθέτουν έγκυρη διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Επιλέξιμες δραστηριότητες

 • Ανταλλαγές νέων
 • Δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Επιπλέον, μπορούν να υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Η περιγραφή και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για καθεμία από αυτές τις δραστηριότητες ορίζονται στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος οδηγού.

Διάρκεια του σχεδίου

Όλα τα διαπιστευμένα σχέδια θα έχουν αρχική διάρκεια 15 μηνών. Μετά από 12 μήνες, όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν το σχέδιό τους σε συνολική διάρκεια 24 μηνών.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • 11 Μαΐου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Λοιπά κριτήρια

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο μία φορά σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:

 • τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό για τους διαπιστευμένους αιτούντες,
 • τις αιτούμενες δραστηριότητες,
 • την ελάχιστη και μέγιστη επιχορήγηση,
 • τα ακόλουθα κριτήρια κατανομής: οικονομικές επιδόσεις, ποιοτικές επιδόσεις, προτεραιότητες πολιτικής και θεματικοί τομείς που καλύπτονται από τις αιτούμενες δραστηριότητες, καθώς και γεωγραφική ισορροπία (εάν εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό).

Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη βασική και τη μέγιστη επιχορήγηση, τη βαθμολόγηση των κριτηρίων κατανομής, τη στάθμιση κάθε κριτηρίου, τη μέθοδο κατανομής και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για τα διαπιστευμένα σχέδια θα δημοσιευθούν από τον Εθνικό Οργανισμό πριν από την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

 1. Ο βασικός προϋπολογισμός της δράσης αυτής διατίθεται για τη στήριξη διακρατικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί και συμμετέχοντες από Χώρες του Προγράμματος. Ωστόσο, περίπου το 25 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού για αυτή τη δράση μπορεί να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί και συμμετέχοντες από Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ (περιφέρειες 1 ως 4· βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού).

Tagged in: