Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Βασικη Δραση 1: Μαθησιακη Κινητικοτητα Των Ατομων

Οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες και στους συμμετέχοντες οργανισμούς, καθώς και στα συστήματα των ασκούμενων πολιτικών στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Όσον αφορά τους μαθητές, τους σπουδαστές, τους ασκούμενους, τους μαθητευόμενους, τους ενήλικους εκπαιδευόμενους και τους νέους, με τις δραστηριότητες κινητικότητας που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης επιδιώκονται ένα ή περισσότερα από τα εξής αποτελέσματα:

 • η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων·
 • η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας·
 • η καλλιέργεια πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και επιχειρηματικού πνεύματος·
 • η αύξηση της αυτό-ενδυνάμωσης και της αυτοεκτίμησης·
 • η βελτίωση των ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες και των ψηφιακών ικανοτήτων·
 • η ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης·
 • η ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνία·
 • ενισχυμένες θετικές αλληλεπιδράσεις με άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα·
 • η καλύτερη ενημέρωση για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις αξίες της ΕΕ·
 • η αύξηση των κινήτρων για συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα (τυπικής/μη τυπικής) εκπαίδευσης ή κατάρτισης μετά την περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό.

Όσον αφορά το προσωπικό, τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι δραστηριότητες κινητικότητας αναμένεται να αποφέρουν ένα ή περισσότερα από τα εξής αποτελέσματα:

 • βελτίωση των ικανοτήτων που σχετίζονται με το επαγγελματικό τους προφίλ (διδασκαλία, κατάρτιση, εργασία στον τομέα της νεολαίας κ.λπ.)·
 • ευρύτερη κατανόηση πρακτικών, πολιτικών και συστημάτων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την εργασία στον τομέα της νεολαίας σε όλες τις χώρες·
 • αύξηση της ικανότητάς τους να επιφέρουν αλλαγές σε επίπεδο εκσυγχρονισμού και διεθνούς εξωστρέφειας στους εκπαιδευτικούς τους οργανισμούς·
 • ευρύτερη κατανόηση της διασύνδεσης μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της αγοράς εργασίας αντίστοιχα·
 • καλύτερη ποιότητα της εργασίας και των δραστηριοτήτων τους προς όφελος των σπουδαστών, των ασκούμενων, των μαθητευόμενων, των μαθητών, των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και των νέων·
 • μεγαλύτερη κατανόηση και ικανότητα ανταπόκρισης σε κάθε είδος πολυμορφίας, λ.χ. πολυμορφία ως προς την κοινωνική θέση, την εθνότητα, τη γλώσσα, το φύλο και τον πολιτισμό καθώς και πολυμορφία ως προς τις ικανότητες·
 • αύξηση της ικανότητάς τους να καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες·
 • αυξημένη στήριξη και προώθηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους·
 • αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας·
 • βελτίωση των ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες και των ψηφιακών ικανοτήτων·
 • αύξηση κινήτρων και ικανοποίησης στην καθημερινή τους εργασία.

Οι δραστηριότητες για τις οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης αναμένεται επίσης να αποφέρουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς ένα ή περισσότερα από τα εξής αποτελέσματα:

 • αύξηση της ικανότητας δραστηριοποίησης σε ενωσιακό/διεθνές επίπεδο: βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης και στρατηγικών διεθνοποίησης· ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες· αύξηση των χορηγούμενων χρηματοδοτικών πόρων (εκτός κονδυλίων ΕΕ) για οργάνωση ενωσιακών/διεθνών σχεδίων· αναβάθμιση της ποιότητας όσον αφορά την προετοιμασία, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση ενωσιακών/διεθνών σχεδίων·
 • καινοτόμο και βελτιωμένο τρόπο λειτουργίας ως προς τις ομάδες-στόχους τους, παρέχοντας για παράδειγμα: ελκυστικότερα προγράμματα για σπουδαστές, ασκούμενους, μαθητευόμενους, νέους και εθελοντές, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους· βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού· βελτίωση των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης ικανοτήτων που αποκτώνται κατά τις περιόδους εκπαίδευσης στο εξωτερικό· αποτελεσματικότερες δραστηριότητες προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων, βελτιωμένες μέθοδοι και πρακτικές εργασίας στον τομέα της νεολαίας με στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων και/ή τη διαχείριση μειονεκτουσών ομάδων κ.λπ.·
 • πιο σύγχρονο, δυναμικό, σταθερό και επαγγελματικό περιβάλλον στο εσωτερικό του οργανισμού: έτοιμο να ενσωματώσει ορθές πρακτικές και νέες μεθόδους στις καθημερινές δραστηριότητες· ανοικτό σε συνέργειες με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και εργασιακούς τομείς· προσανατολισμένο στον στρατηγικό σχεδιασμό της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού του ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων και τους στόχους του οργανισμού· διατήρηση της επικοινωνίας, μεταφορά γνώσεων και προβολή των βελτιώσεων· κατά περίπτωση, ικανό να προσελκύσει άριστους φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό από όλον τον κόσμο.

Μακροπρόθεσμα, το συνδυασμένο αποτέλεσμα των αρκετών χιλιάδων σχεδίων που θα στηριχθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης αναμένεται να έχει επίδραση στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας στις συμμετέχουσες χώρες, ενισχύοντας έτσι τη μεταρρύθμιση των ασκούμενων πολιτικών και προσελκύοντας νέους πόρους για ευκαιρίες κινητικότητας στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2024 το πρόγραμμα θα συνεχίσει επίσης να κινητοποιείται προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις κοινωνικοοικονομικές και εκπαιδευτικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία μέσα από τη στήριξη σχεδίων κινητικότητας που διευκολύνουν την ένταξη των ατόμων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω του πολέμου.