Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Terminu glosārijs - Pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītība

Visu veidu pieaugušo izglītība, kas nav arodizglītība, — formālā, neformālā vai ikdienējā (attiecībā uz turpmāko profesionālo apmācību sk. “PIA”).

Pieaugušo izglītības apguvējs

Jebkurš pieaugušais, kurš, iepriekš ieguvis vai pārtraucis sākotnējo izglītību vai apmācību, atsāk apgūt jebkāda veida tālākizglītību (formālu, neformālu vai ikdienēju), kas nav arodizglītība. Programmas “Erasmus+” projektos pieaugušo izglītības kontekstā pedagoģisko personālu (skolotājus, pasniedzējus, izglītotājus, akadēmiskos un jaunatnes darbiniekus u. c.), kas strādā kādā “Erasmus+” nozarē, nevar uzskatīt par pieaugušo izglītības apguvējiem. Darbinieki, kas oficiāli saistīti ar savu darbavietu — izglītības organizāciju (skolu, profesionālās izglītības un apmācības iestādi, skolu izglītības, augstākās izglītības vai pieaugušo izglītības organizāciju utt.), var piedalīties darbībās, kas paredzētas personālam attiecīgajā programmas “Erasmus+” nozarē.

Tagged in:  Pieaugušo izglītības darbinieki