Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Gluais téarmaí - Oideachas aosach

Oideachas aosach

Gach foirm d’oideachas aosach nach oideachas gairme é, bíodh sé ina oideachas foirmiúil, seachfhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil (féach ‘VET’ le haghaidh gairmoiliúint leantach).

Foghlaimeoir fásta

Aon duine fásta, tar éis dó oideachas nó oiliúint tosaigh a chríochnú nó mura bhfuil baint aige leis a thuilleadh, a fhilleann ar roinnt cineálacha foghlama leantaí nach foghlaim ghairme í (foghlaim fhoirmiúil, sheachfhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil).

Tagged in:  Adult education