Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Gluais téarmaí - Oideachas aosach

Oideachas aosach

Gach foirm d’oideachas aosach nach oideachas gairme é, bíodh sé ina oideachas foirmiúil, seachfhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil (féach ‘VET’ le haghaidh gairmoiliúint leantach).

Foghlaimeoir fásta

Aon duine fásta, tar éis dó oideachas nó oiliúint tosaigh a chríochnú nó mura bhfuil baint aige leis a thuilleadh, a fhilleann ar roinnt cineálacha foghlama leantaí nach foghlaim ghairme í (foghlaim fhoirmiúil, sheachfhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil). Chun críche thionscadail Erasmus+, ní féidir féachaint ar bhaill foirne oideachasúla (múinteoirí, oiliúnóirí, oideoirí, baill foirne acadúla agus óige, srl.) in aon cheann de na hearnálacha Erasmus+ mar fhoghlaimeoirí fásta san oideachas aosach. Maidir le baill foirne atá nasctha go foirmiúil lena n‑eagraíocht oideachasúil oibre (scoil, gairmoideachas agus gairmoiliúint, oideachas scoile, eagraíocht ardoideachais agus oideachais aosaigh, srl.), féadfaidh siad páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí le haghaidh baill foirne in earnáil ábhartha de chuid an chláir Erasmus+.

Tagged in:  Adult education