Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Slovník pojmov - Vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie dospelých

Všetky formy vzdelávania dospelých iné ako odborné, či už formálnej, neformálnej alebo informálnej povahy (informácie o ďalšej odbornej príprave pozri v časti o OVP).

Vzdelávajúci sa dospelý

Každý dospelý, ktorý dokončil alebo už neabsolvuje počiatočné vzdelávanie či odbornú prípravu, vracajúci sa k určitým formám ďalšieho vzdelávania iného ako odborného (formálneho, neformálneho, informálneho).

Tagged in:  Pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých