Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Slovník pojmov - Vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie dospelých

Všetky formy vzdelávania dospelých iné ako odborné, či už formálnej, neformálnej alebo informálnej povahy (informácie o ďalšej odbornej príprave pozri v časti o OVP).

Vzdelávajúci sa dospelý

Každý dospelý, ktorý dokončil alebo už neabsolvuje počiatočné vzdelávanie či odbornú prípravu, vracajúci sa k určitým formám ďalšieho vzdelávania iného ako odborného (formálneho, neformálneho, informálneho). Na účely projektov v rámci programu Erasmus+ sa pedagogickí zamestnanci (učitelia, školitelia, pedagógovia, akademickí zamestnanci a pracovníci s mládežou atď.) v akomkoľvek sektore programu Erasmus+ nemôžu považovať za vzdelávajúcich sa dospelých v sektore vzdelávania dospelých. Zamestnanci formálne prepojení so svojou pracovnou vzdelávacou organizáciou (školou, organizáciou odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých atď.) sa môžu zúčastňovať na aktivitách pre zamestnancov v príslušnom sektore programu Erasmus+.

Tagged in:  Pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých