Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Verklarende termenlijst - Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

Alle vormen van niet-beroepsgerichte educatie van formele, niet-formele of informele aard voor volwassenen (voor permanente beroepsopleiding zie “Beroepsonderwijs en -opleiding”).

Lerende volwassene

Elke volwassene die, na het initiële onderwijs te hebben voltooid of stopgezet, een vorm van postinitieel onderwijs of permanente vorming volgt (formeel, niet-formeel of informeel leren). Voor de toepassing van de Erasmus+-projecten kan onderwijspersoneel (leraren, opleiders, vormingswerkers, academisch en jeugdpersoneel enz.) in de diverse Erasmus+-sectoren niet worden beschouwd als lerende volwassenen in volwasseneneducatie. Personeelsleden die een formele band hebben met de onderwijsorganisatie waar zij werken (school, beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, een organisatie voor hoger onderwijs en volwasseneneducatie enz.) kunnen deelnemen aan activiteiten voor personeel in een relevante sector van het Erasmus+-programma.

Tagged in:  Personeel in het volwassenenonderwijs