Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Doorzoek de gids

Verklarende termenlijst - Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

Alle vormen van niet-beroepsgerichte educatie van formele, niet-formele of informele aard voor volwassenen (voor permanente beroepsopleiding zie “Beroepsonderwijs en -opleiding”).

Lerende volwassene

Elke volwassene die, na het initiële onderwijs te hebben voltooid of stopgezet, een vorm van postinitieel onderwijs of permanente vorming volgt (formeel, niet-formeel of informeel leren).

Tagged in:  Personeel in het volwassenenonderwijs