Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Põhimõistete sõnast - Täiskasvanuharidus

Täiskasvanuharidus

Täiskasvanutele pakutav igat liiki (formaalne, mitteformaalne, informaalne) haridus, v.a kutseharidus (täiendusõpe kuulub kutsehariduse ja -õppe alla).

Täiskasvanud õppija

Täiskasvanud isik, kes naaseb – pärast formaalhariduse omandamist või esmaõppe läbimist või nendest eemalejäämist mõne täiendusõppe (formaalse, mitteformaalse või informaalse) vormi juurde, mis ei ole seotud kutsehariduse ega -õppega. Programmi „Erasmus+“ projektide tähenduses ei loeta programmi „Erasmus+“ ükskõik mis sektori haridustöötajaid (õpetajad, koolitajad, pedagoogid, õppejõud, noorsootöötajad jne) täiskasvanuhariduses osalevateks täiskasvanud õppijateks. Haridusasutusega (kool, kutseharidus- ja -õppeasutus, kõrgkool, täiskasvanuharidusorganisatsioon vms) ametlikult seotud töötajad võivad osaleda programmi „Erasmus+“ asjaomase sektori töötajate jaoks ette nähtud tegevustes.

Tagged in:  Täiskasvanuõppe valdkonna töötajad