Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Glosariusz - Edukacja dorosłych

Edukacja dorosłych

Wszystkie formy niezawodowej edukacji dorosłych, zarówno o charakterze formalnym, jak i pozaformalnym i nieformalnym (w odniesieniu do ustawicznego szkolenia zawodowego zob. „kształcenie i szkolenie zawodowe”).

Dorosły słuchacz

Każda osoba dorosła, która po ukończeniu kształcenia lub szkolenia albo rezygnacji z kontynuowania takiego kształcenia lub szkolenia wraca do niektórych form ustawicznego uczenia się niezawodowego (uczenie się formalne, pozaformalne i nieformalne). W projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+ w żadnym z sektorów objętych programem Erasmus+ za dorosłych słuchaczy uczących się w ramach kształcenia dorosłych nie można uznać kadry dydaktycznej (nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, edukatorów, pracowników akademickich i pracujących z młodzieżą itp.). Pracownicy formalnie związani ze swoją działającą organizacją edukacyjną (szkoła, kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna, organizacja szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych itp.) mogą uczestniczyć w działaniach przeznaczonych dla pracowników odpowiedniego sektora programu Erasmus+.