Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Glosariusz - Edukacja dorosłych

Dorosły słuchacz

Każda osoba dorosła, która po ukończeniu kształcenia lub szkolenia albo rezygnacji zkontynuowania takiego kształcenia lub szkolenia wraca do niektórych form ustawicznego uczenia się niezawodowego (uczenie się formalne, pozaformalne inieformalne).

Edukacja dorosłych

Wszystkie formy niezawodowej edukacji dorosłych, zarówno ocharakterze formalnym, jak ipozaformalnym inieformalnym (w odniesieniu do ustawicznego szkolenia zawodowego zob. „kształcenie iszkolenie zawodowe”).

Tagged in:  Mobilność kadry zajmującej się kształceniem dorosłych