Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Glosariusz - Edukacja dorosłych

Dorosły słuchacz

Każda osoba dorosła, która po ukończeniu kształcenia lub szkolenia albo rezygnacji z kontynuowania takiego kształcenia lub szkolenia wraca do niektórych form ustawicznego uczenia się niezawodowego (uczenie się formalne, pozaformalne i nieformalne). W projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+ w żadnym z sektorów objętych programem Erasmus+ za dorosłych słuchaczy uczących się w ramach kształcenia dorosłych nie można uznać kadry dydaktycznej (nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, edukatorów, pracowników akademickich i pracujących z młodzieżą itp.). Pracownicy formalnie związani ze swoją działającą organizacją edukacyjną (szkoła, ośrodek kształcenia i szkolenia zawodowego, ośrodek edukacji szkolnej, organizacja szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych itp.) mogą uczestniczyć w działaniach przeznaczonych dla pracowników odpowiedniego sektora programu Erasmus+.

Edukacja dorosłych

Wszystkie formy niezawodowej edukacji dorosłych, zarówno o charakterze formalnym, jak i pozaformalnym i nieformalnym (w odniesieniu do ustawicznego szkolenia zawodowego zob. „kształcenie i szkolenie zawodowe”).

Tagged in:  Mobilność kadry zajmującej się kształceniem dorosłych