Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Glosář - Vzdělávání dospělých

Dospělý účastník vzdělávání

Jakákoli dospělá osoba, která se poté, co ukončila počáteční vzdělávání nebo odbornou přípravu, nebo která se již neúčastní počátečního vzdělávání a odborné přípravy, vrací k nějaké formě dalšího všeobecného vzdělávání (formálního, neformálního nebo informálního). Pro účely projektů Erasmus+ nemohou být za dospělé účastníky vzdělávání v oblasti vzdělávání dospělých považováni pedagogičtí pracovníci (učitelé, školitelé, pedagogové, akademičtí pracovníci a pracovníci s mládeží atd.) v žádném odvětví programu Erasmus+. Pracovníci, kteří jsou formálně spojeni se vzdělávací organizací, v níž pracují (škola, škola odborného vzdělávání a přípravy, organizace vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání dospělých), se mohou účastnit aktivit pro pracovníky v příslušném odvětví programu Erasmus+.

Vzdělávání dospělých

Všechny formy všeobecného vzdělávání dospělých, ať již formální, neformální či informální povahy (další odborné vzdělávání viz „odborné vzdělávání a příprava“).