Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosář - Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Všechny formy všeobecného vzdělávání dospělých, ať již formální, neformální či informální povahy (další odborné vzdělávání viz heslo „odborné vzdělávání a příprava“).

Dospělý účastník vzdělávání

Jakákoli dospělá osoba, která se poté, co ukončila počáteční vzdělávání nebo odbornou přípravu, nebo která se již neúčastní počátečního vzdělávání a odborné přípravy, vrací k nějaké formě dalšího všeobecného vzdělávání (formálního, neformálního nebo informálního).

Tagged in:  Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých