Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Речник на термините - Образование за възрастни

образование за възрастни

Всички форми на образование за възрастни, които не са с професионална насоченост, независимо дали са с формален, неформален или информален характер (относно продължаващото професионално обучение вж. „ПОО“).

Възрастен учещ

Всеки възрастен, завършил своето първоначално образование или обучение или неучастващ в първоначално образование или обучение, който взема участие в някаква форма на продължаващо обучение без професионална насоченост (формално, неформално или информално).

Tagged in:  Служители в областта на образованието за възрастни