Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Речник на термините - Образование за възрастни

Образование за възрастни

Всички форми на образование за възрастни, които не са с професионална насоченост, независимо дали са с формален, неформален или информален характер (относно продължаващото професионално обучение вж. „ПОО“).

Възрастен учещ

Всеки възрастен, завършил своето първоначално образование или обучение или неучастващ в първоначално образование или обучение, който взема участие в някаква форма на продължаващо обучение без професионална насоченост (формално, неформално или информално). За целите на проектите по програмата „Еразъм+“ членовете на образователния персонал (учители, обучители, преподаватели, академичен и младежки персонал и др.) във всички сектори на програмата „Еразъм+“ не могат да се считат за възрастни учещи в контекста на образованието за възрастни. Членовете на персонала, които са официално свързани с образователната организация, в която работят (училище, професионално образование и обучение, организация за училищно образование, за висше образование, организация за образование за възрастни и т.н.), могат да участват в дейности за персонала в съответния сектор от програмата „Еразъм+“.

Tagged in:  Служители в областта на образованието за възрастни