Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Mobilitet i utbildningssyfte på ungdomsområdet

I detta avsnitt av programhandledningen beskrivs insatser på ungdomsområdet inom programområde 1. Dessa insatser ger möjlighet för ungdomar och ungdomsarbetare att delta i icke-formellt och informellt lärande.

Icke-formellt och informellt lärande ger ungdomar möjlighet att skaffa sig grundläggande kompetens som bidrar till deras personliga och sociala utveckling och främjar deras aktiva deltagande i samhället, vilket också ökar deras möjligheter att få jobb.

Genom att delta i mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte kan ungdomsarbetare utveckla färdigheter som är relevanta för deras yrkesmässiga utveckling, ta till sig nya organisationsmetoder och öka kvaliteten på ungdomsarbetet i allmänhet.

Tanken är att utbildningsverksamheten ska få stor positiv inverkan på unga och på de berörda organisationerna, de samhällen där verksamheten bedrivs, ungdomsområdet i sig och den europeiska ekonomin och samhället i stort. Följande insatser stöds:

  • Mobilitet för unga – ungdomsutbyten
  • Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare
  • Ungdomsverksamhet
  • DiscoverEU:s inkluderingsinsats

Hur får jag tillgång till dessa möjligheter?

Du kan ansöka om bidrag på två sätt:

  • Standardprojekt ger de sökande organisationerna och informella ungdomsgrupper möjlighet att genomföra en eller flera ungdomsverksamheter under en period på tre till tjugofyra månader. Standardprojekt är det lämpligaste valet för organisationer som provar på Erasmus för första gången eller organisationer som endast vill organisera ett enda projekt och/eller ett begränsat antal verksamheter.
  • Ackrediterade projekt är endast öppna för organisationer som har en Erasmusackreditering på ungdomsområdet. Genom denna särskilda finansiering får ackrediterade organisationer regelbunden finansiering för mobilitetsverksamhet som hjälper dem att gradvis genomföra sin ackrediteringsplan.

Organisationer som vill anordna regelbunden mobilitetsverksamhet kan ansöka om en Erasmusackreditering. Mer information om ackreditering finns i kapitlet Erasmusackreditering på ungdomsområdet i den här handledningen.

Organisationer och informella ungdomsgrupper kan dessutom ansluta sig till programmet utan att ansöka genom att.

Tagged in:  Youth