Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitatea în scopul învățării în domeniul tineretului

Prezenta secțiune din Ghidul programului prezintă acțiunile din cadrul Acțiunii-cheie 1 în domeniul tineretului. Aceste acțiuni le oferă oportunități de învățare nonformală și informală tinerilor și lucrătorilor de tineret.

Prin învățarea nonformală și informală, tinerii pot dobândi competențe esențiale care să contribuie la dezvoltarea lor personală și socio-educativă și se încurajează participarea lor activă în societate, îmbunătățindu-le astfel perspectivele de angajare.

Prin participarea la activitățile de mobilitate în scopul învățării, lucrătorii de tineret dezvoltă competențe relevante pentru dezvoltarea lor profesională, încurajează noi practici organizaționale și sporesc calitatea activităților pentru tineret în general.

Activitățile de învățare în domeniul tineretului sunt concepute pentru a avea un impact pozitiv semnificativ asupra tinerilor, asupra organizațiilor implicate, asupra comunităților în care au loc aceste activități, atât în domeniul tineretului, cât și în sectoarele economice și societale europene în general. Sunt sprijinite următoarele acțiuni:

  • mobilitatea tinerilor - schimburile de tineri;
  • proiecte de mobilitate pentru lucrătorii de tineret;
  • activități de participare a tinerilor;
  • acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU.

Cum se pot accesa aceste oportunități?

Există două modalități de a solicita finanțare:

  • Proiectele standard oferă organizațiilor solicitante și grupurilor informale de tineri posibilitatea de a pune în aplicare una sau mai multe activități de tineret pe o perioadă de trei până la douăzeci și patru de luni. Proiectele standard reprezintă cea mai bună alegere pentru organizațiile care participă la Erasmus+ pentru prima dată, dar și pentru cele care doresc să organizeze un proiect unic și/sau un număr limitat de activități.
  • Proiectele acreditate sunt deschise numai organizațiilor care dețin o acreditare Erasmus în domeniul tineretului. Această componentă specifică de finanțare permite organizațiilor acreditate să primească în mod regulat finanțare pentru activitățile de mobilitate care contribuie la punerea în aplicare progresivă a planului lor de acreditare.

Organizațiile care doresc să organizeze activități de mobilitate în mod regulat pot solicita o acreditare Erasmus. Pentru a afla mai multe informații cu privire la acreditări, consultați capitolul din prezentul ghid privind acreditarea Erasmus în domeniul tineretului.

În plus, organizațiile și grupurile informale de tineri pot adera la program fără a depune o cerere, prin aderarea la un proiect în calitate de partener.

Tagged in:  Youth