Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Učna mobilnost na področju Mladine

V tem poglavju Vodnika za prijavitelje so predstavljeni ukrepi v okviru ključnega ukrepa 1 na področju mladine. S temi ukrepi se mladim in mladinskim delavcem zagotavljajo priložnosti za neformalno in priložnostno učenje.

Neformalno in priložnostno učenje omogoča mladim, da pridobijo bistvene kompetence, ki prispevajo k njihovemu osebnemu in socialno-izobraževalnemu razvoju ter spodbujajo njihovo aktivno udeležbo v družbi, s čimer se izboljšajo tudi njihove možnosti za zaposlitev.

Mladinski delavci s sodelovanjem v aktivnostih učne mobilnosti razvijajo spretnosti, pomembne za njihov poklicni razvoj, spodbujajo nove organizacijske prakse in na splošno izboljšujejo kakovost mladinskega dela.

Aktivnosti učenja na področju mladih bodo predvidoma imele izjemno pozitiven učinek na mlade, vključene organizacije, skupnosti, kjer se izvajajo te aktivnosti, samo mladino ter na evropske gospodarske in družbene sektorje na splošno. Podprti so naslednji ukrepi:

  • mobilnost mladih – mladinske izmenjave;
  • projekti mobilnosti za mladinske delavce;
  • aktivnosti udejstvovanja mladih.
  • ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU.

Kako dostopati do teh priložnosti?

Za financiranje se je mogoče prijaviti na dva načina:

  • standardni projekti organizacijam prijaviteljicam in neformalnim skupinam mladih omogočajo izvedbo ene ali več mladinskih aktivnosti v 3–24-mesečnem obdobju. Standardni projekti so najboljša izbira za organizacije, ki prvič sodelujejo v programu Erasmus+, in za tiste, ki želijo organizirati enkratni projekt in/ali omejeno število aktivnosti;
  • akreditirane projekte lahko organizirajo samo organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus na področju mladine. Ta posebni sklop financiranja omogoča akreditiranim organizacijam, da redno prejemajo sredstva za aktivnosti mobilnosti, ki prispevajo k postopnemu izvajanju njihovega načrta, ki so ga predložile za akreditacijo.

Organizacije, ki želijo redno organizirati aktivnosti mobilnosti, se lahko prijavijo za akreditacijo Erasmus. Več informacij o akreditacijah si preberite v poglavju tega vodnika o Akreditaciji Erasmus na področju mladine.

Poleg tega se lahko organizacije in neformalne skupine mladih pridružijo programu, ne da bi oddale prijavo, tako da se projektu pridružijo kot partnerice.

Tagged in:  Youth