Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Vzdelávacia mobilita v oblasti mládeže

V tomto oddiele sprievodcu programu sa predstavujú akcie kľúčovej akcie 1 v oblasti mládeže. Tieto akcie poskytujú príležitosti na informálne učenie sa pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa umožňujú mladým ľuďom získať základné kompetencie, ktoré prispievajú k ich osobnému a sociálno-vzdelávaciemu rozvoju a podporujú ich aktívnu účasť v spoločnosti, čím zlepšujú ich vyhliadky na získanie zamestnania.

Účasťou na aktivitách vzdelávacej mobility si pracovníci s mládežou rozvíjajú zručnosti dôležité pre ich profesijný rozvoj, upevňujú nové organizačné postupy a vo všeobecnosti zvyšujú kvalitu práce s mládežou.

Vzdelávacie aktivity v oblasti mládeže majú mať výrazne pozitívny vplyv na mladých ľudí, ako aj na účastnícke organizácie, komunity, v rámci ktorých sa uvedené aktivity realizujú, samotnú oblasť mládeže a európske hospodárske a spoločenské odvetvia vo všeobecnosti. Podporujú sa tieto akcie:

  • mobilita mladých ľudí – mládežnícke výmeny,
  • projekty mobility pracovníkov s mládežou,
  • aktivity zamerané na participáciu mládeže,
  • DiscoverEU – akcia týkajúca sa inklúzie.

Získanie prístupu k týmto príležitostiam

O financovanie možno požiadať dvomi spôsobmi:

  • Štandardné projekty poskytujú žiadateľským organizáciám a neformálnym skupinám mladých ľudí príležitosť realizovať jednu alebo viacero mládežníckych aktivít v priebehu 3 až 24 mesiacov. Štandardné projekty predstavujú najlepšiu možnosť pre organizácie, ktoré skúšajú využiť program Erasmus+ prvýkrát, alebo pre organizácie, ktoré chcú organizovať jednorazový projekt a/alebo iba obmedzený počet aktivít.
  • Akreditované projekty sú otvorené iba pre organizácie s akreditáciou na Erasmus v oblasti mládeže. Táto osobitná oblasť financovania umožňuje akreditovaným organizáciám pravidelne prijímať finančné prostriedky na aktivity v rámci mobility, ktorými sa postupne realizuje akreditačný plán.

Organizácie, ktoré chcú organizovať aktivity v rámci mobility pravidelne, môžu požiadať o akreditáciu na Erasmus. Ďalšie informácie o akreditáciách sa nachádzajú v kapitole tohto sprievodcu Akreditácia na Erasmus v oblasti mládeže.

Okrem toho organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí sa môžu zapojiť do programu aj bez podania žiadosti tak, že sa do projektu zapoja z pozície partnera.

Tagged in:  Youth