Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Del B – Information om de områden som omfattas av den här handledningen

I den här delen hittar du följande information om alla insatser och all verksamhet som omfattas av programhandledningen för Erasmus+:

 • En beskrivning av deras mål och förväntade genomslag.
 • En beskrivning av den verksamhet som får bidrag.
 • Tabeller över kriterierna för bedömning av projektförslag.
 • Annan användbar information för att få en god bild av de typer av projekt som får bidrag.
 • En beskrivning av finansieringsreglerna.

Innan du lämnar in din ansökan bör du noggrant läsa igenom hela avsnittet om den insats som din ansökan avser. Du bör också noggrant läsa den kompletterande informationen om prioriteringar, mål och huvuddrag i programmet.

Vilka insatser beskrivs i denna handledning?

Följande insatser beskrivs i avsnitten ”Programområde 1”, ”Programområde 2” och ”Programområde 3”:

Programområde 1:

 • Mobilitetsprojekt för studenter, elever, ungdomar och personal inom högre utbildning, yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdomar
 • Ungdomsverksamhet
 • DiscoverEU:s – inkluderingsinsats
 • Personalmobilitet inom ungdomsområdet
 • Virtuella utbyten inom högre utbildning och på ungdomsområdet

Programområde 2:

 • Partnerskap för samarbete
  • Samarbetspartnerskap
  • Småskaliga partnerskap
 • Partnerskap för spetskompetens
  • Yrkeskunskapscentrum
  • Erasmus Mundus-insatser
 • Partnerskap för innovation
  • Innovationsallianser
  • Framtidsinriktade projekt
 • Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning och yrkesutbildning och på ungdoms- och idrottsområdet
 • Ideella europeiska idrottsevenemang

Programområde 3:

 • Europeisk ungdom tillsammans

Jean Monnet-Insatser:

 • Jean Monnet-insatser inom högre utbildning
 • Jean Monnet-insatser på andra utbildningsområden

Viss programverksamhet genomförs dessutom genom särskilda ansökningsomgångar som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen eller av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur. Mer information hittar du i  i det årliga arbetsprogrammet för Erasmus+ och på Europeiska kommissionens och det centrala programkontorets webbplatser.