Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Læringsmobilitet på ungdomsområdet

I dette afsnit præsenteres tiltagene på ungdomsområdet under nøgletiltag 1. Gennem disse tiltag tilbydes unge og ungdomsarbejdere ikkeformelle og uformelle læringsmuligheder.

Ikkeformel og uformel læring gør det muligt for unge at opnå vigtige kompetencer, der kan bidrage til deres personlige og sociale udvikling og fremme deres aktive deltagelse i samfundslivet, hvilket forbedrer deres beskæftigelsesmuligheder.

Gennem deres deltagelse i læringsmobilitet kan ungdomsarbejdere udvikle færdigheder, der er relevante for deres faglige udvikling, udvikle ny organisatorisk praksis og øge kvaliteten af ungdomsarbejdet generelt.

Læringsaktiviteter på ungdomsområdet sigter mod at have en markant positiv effekt på unge samt på de involverede organisationer, de samfund, hvor aktiviteterne finder sted, ungdomsområdet generelt og de forskellige økonomiske og samfundsmæssige sektorer i Europa som helhed. Følgende tiltag støttes:

  • Mobilitetsprojekter for unge — ungdomsudveksling
  • Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere
  • Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse
  • Inklusionstiltaget DiscoverEU

Hvordan får man adgang til disse muligheder?

Der kan ansøges om finansiering på to måder:

  • Standardprojekter giver ansøgerorganisationer og uformelle grupper af unge mulighed for at gennemføre en eller flere ungdomsaktiviteter over en periode på 3-24 måneder. Standardprojekter er det bedste valg for organisationer, der deltager i Erasmus+ for første gang, eller organisationer, der kun ønsker at tilrettelægge et engangsprojekt og/eller et begrænset antal aktiviteter.
  • Akkrediterede projekter er åbne for organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for ungdomsområdet. Denne særlige finansieringsmulighed giver akkrediterede organisationer mulighed for regelmæssigt at modtage støtte til mobilitetsaktiviteter, som bidrager til den løbende gennemførelse af deres akkrediteringsplan.

Organisationer, der ønsker regelmæssigt at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter, kan ansøge om en Erasmus-akkreditering. Flere oplysninger om akkreditering findes i guidens kapitel om Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet.

Organisationer og uformelle grupper af unge kan desuden tilslutte sig programmet uden at indgive en ansøgning ved tilslutte sig et projekt som partner.

Tagged in:  Youth