Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Õpiränne noorte valdkonnas

Programmijuhendi selles jaotises kirjeldatakse 1. põhimeetme meetmeid noorte valdkonnas. Nende meetmetega pakutakse noortele ja noorsootöötajatele mitteformaalse ja informaalse õppe võimalusi.

Mitteformaalne ja informaalne õpe võimaldavad noortel omandada põhilisi pädevusi, mis aitavad kaasa nende isiklikule ja sotsiaal-hariduslikule arengule ning soodustavad aktiivset osalemist ühiskonnaelus, parandades nende tööalaseid väljavaateid.

Õpirändes osalemisega täiendavad noorsootöötajad kutsealaseks arenguks vajalikke oskusi, õpivad uusi töökorraldusviise ja parandavad noorsootöö üldist kvaliteeti.

Noorte valdkonna õppetegevuse eesmärk on avaldada olulist positiivset mõju noortele, samuti kaasatud organisatsioonidele, kogukondadele, milles kõnealused tegevused toimuvad, noorte valdkonnale endale ning Euroopa majandus- ja ühiskondlikele sektoritele laiemalt. Toetatakse järgmisi meetmeid:

  • noorte õpiränne – noortevahetused;
  • noorsootöötajate õpirände projektid;
  • noorte osalustegevus;
  • algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeede.

Kuidas neid võimalusi kasutada?

Rahastuse taotlemiseks on kaks viisi.

  • Standardprojektid annavad taotlevatele organisatsioonidele ja mitteametlikele noorterühmadele võimaluse viia ellu üks või mitu noorte osalustegevust 3–24 kuu jooksul. Standardprojektid sobivad eeskätt organisatsioonidele, kes osalevad programmis „Erasmus+“ esimest korda või soovivad korraldada ühekordset projekti ja/või piiratud arvul tegevusi.
  • Akrediteeritud asutuste projektid on avatud üksnes nendele organisatsioonidele, kellel on Erasmuse akrediteering noortevaldkonnas. See sihtotstarbeline rahastussuund võimaldab akrediteeritud organisatsioonidel saada korrapäraselt rahastust õpirändetegevusteks, mille abil viiakse järk-järgult ellu akrediteeritud kava.

Erasmuse akrediteeringut võivad taotleda organisatsioonid, kes soovivad korraldada regulaarseid õpirändetegevusi. Akrediteerimise kohta saab täpsemat teavet käesoleva juhendi peatükist, milles käsitletakse Erasmuse akrediteeringut noorte valdkonnas.

Peale selle saavad organisatsioonid ja mitteametlikud noorterühmad programmis osaleda taotlust esitamata, kui nad ühinevad projektiga partnerina.

Tagged in:  Youth