Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus nuorisoalalla

Tässä ohjelmaoppaan luvussa esitellään avaintoimen 1 toiminnot nuorisoalalla. Näillä toimilla tarjotaan epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen mahdollisuuksia nuorille ja nuorisotyöntekijöille.

Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen avulla nuoret hankkivat olennaisia taitoja, jotka tukevat heidän henkilökohtaista, sosiaalista ja koulutuksellista kehitystään ja kannustavat heitä osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan, mikä parantaa heidän työllistymisnäkymiään.

Osallistumalla oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimintoihin nuorisotyöntekijät kehittävät ammatillisen kehittymisensä kannalta merkityksellisiä taitoja, edistävät uusia organisatorisia käytäntöjä ja parantavat yleisesti ottaen nuorisotyön laatua.

Nuorisoalan oppimistoimintojen tarkoituksena on vaikuttaa erittäin myönteisesti nuoriin, mukana oleviin organisaatioihin, niihin yhteisöihin, joissa toimintoja toteutetaan, nuorisoalaan itseensä sekä talouden ja yhteiskunnan sektoreihin koko EU:ssa. Tukea myönnetään seuraaviin toimintoihin:

  • nuorten liikkuvuushankkeet – ”nuorisovaihdot”
  • nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet
  • nuorten osallistumishankkeet.
  • DiscoverEU-osallisuustoimi

Miten näitä mahdollisuuksia käytetään?

Avustusta voi hakea kahdella tavalla:

  • Yksittäisten hankkeiden avulla hakijaorganisaatiot ja epäviralliset nuorten ryhmät voivat toteuttaa yhden tai useita nuorisoalan toimintoja 3–24 kuukauden aikana. Yksittäiset hankkeet ovat paras vaihtoehto organisaatioille, jotka kokeilevat Erasmus+ -ohjelmaa ensi kertaa tai jotka haluavat järjestää vain yhden kertaluonteisen hankkeen ja/tai rajallisen määrän toimintoja.
  • Akkreditoidut hankkeet ovat avoimia vain organisaatioille, joilla on nuorisoalan Erasmus+ -akkreditointi. Tämän erityisen rahoitusosion avulla akkreditoidut organisaatiot voivat saada säännöllisesti rahoitusta liikkuvuustoimintoihin, joilla edistetään niiden akkreditointisuunnitelman asteittaista toteuttamista.

Organisaatiot, jotka haluavat järjestää liikkuvuustoimintoja säännöllisesti, voivat hakea Erasmus+ -akkreditointia. Lisätietoja näistä akkreditoinneista on tämän oppaan luvussa ”Nuorisoalan Erasmus+ -akkreditointi”.

Lisäksi organisaatiot ja epäviralliset nuorten ryhmät voivat liittyä ohjelmaan ilman hakemusta liittymällä kumppaniksi hankkeeseen.

Tagged in:  Youth