Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus Nuorisoalalla

Tässä ohjelmaoppaan luvussa esitellään avaintoimen 1 toiminnot nuorisoalalla. Näillä toiminnoilla tarjotaan epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen mahdollisuuksia nuorille ja nuorisotyöntekijöille.

Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen avulla nuoret hankkivat olennaisia taitoja, jotka tukevat heidän henkilökohtaista, sosiaalista ja koulutuksellista kehitystään sekä kannustavat heitä osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan, mikä parantaa heidän työllistymisnäkymiään.

Osallistumalla oppimiseen liittyvään liikkuvuustoimintaan nuorisotyöntekijät kehittävät ammatillisen kehittymisensä kannalta merkityksellisiä taitoja, edistävät uusia organisatorisia käytäntöjä ja parantavat yleisesti nuorisotyön laatua.

Nuorisoalan oppimistoiminnan tarkoituksena on vaikuttaa erittäin myönteisesti nuoriin, mukana oleviin organisaatioihin, niihin yhteisöihin, joissa toimintoja toteutetaan, nuorisoalaan itseensä sekä talouden ja yhteiskunnan sektoreihin koko EU:ssa. Tukea myönnetään seuraaviin toimintoihin:

  • nuorten liikkuvuushankkeet – ”nuorisovaihdot”
  • nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet
  • nuorten osallistumishankkeet.
  • DiscoverEU-osallisuustoimi

Miten näitä mahdollisuuksia käytetään?

Avustusta voi hakea kahdella tavalla:

  • Yksittäisten hankkeiden avulla hakijaorganisaatiot ja epäviralliset nuorten ryhmät voivat toteuttaa yhden tai useita nuorisoalan toimintoja 3–24 kuukauden aikana. Yksittäiset hankkeet ovat paras vaihtoehto organisaatioille, jotka kokeilevat Erasmus+ -ohjelmaa ensi kertaa tai jotka haluavat järjestää vain yhden kertaluonteisen hankkeen ja/tai rajallisen määrän toimintaa.
  • Akkreditoidut hankkeet ovat avoimia vain organisaatioille, joilla on Erasmus+ -akkreditointi nuorisoalalla. Tämän erityisen toiminnon avulla akkreditoidut organisaatiot voivat saada säännöllisesti rahoitusta liikkuvuustoimintaan, jolla edistetään niiden akkreditointisuunnitelman asteittaista toteuttamista.

Organisaatiot, jotka haluavat järjestää liikkuvuustoimintaa säännöllisesti, voivat hakea Erasmus+ -akkreditointia. Lisätietoja näistä akkreditoinneista on tämän oppaan luvussa ”Erasmus+ -akkreditointi nuorisoalalla”.

Lisäksi organisaatiot ja epäviralliset nuorten ryhmät voivat liittyä ohjelmaan ilman hakemusta liittymällä kumppaniksi hankkeeseen.

Tagged in:  Youth